Na stiahnutie údajov o počasí sa vyžaduje služba history+

Nie ste prihlásení. Ak ste si už zakúpili službu history+, prihláste sa. .

40 years of hourly weather data with history+

Získajte prístup k historickým informáciám o počasí pre lokalitu Indian River so službou history+. Dostupné celosvetovo a nezávislé od meteorologických staníc. Stiahnite si konzistentné hodinové dáta bez výpadkov pre lokalitu Indian River ako súbor vo formáte CSV. Vyskúšajte bezplatný prístup k údajom pre Bazilej.

Viac informácií službe history+


The historical weather report is limited to the last 2 weeks for evaluation.
For unlimited access starting in 1979, this location must be activated with history+

Dates

You can select start and end dates with the integrated date picker, or enter the desired date range with your keyboard.

lokality history+ (0/0)
Tu môžu zákazníci s history+ vidieť svoje aktivované miesta. Prístup je platný 1 rok. Bazilej je dostupný na bezplatné ohodnotenie.

Polohy

Vaše aktivované miesta sú uvedené tu. Kliknutím na názov môžete prepnúť na iné miesto alebo porovnať údaje s aktuálnym miestom zaškrtnutím políčka.

Nastavenia

Informácie o premenných počasia

  • Teplota (2 m) a relatívna vlhkosť (2 m): Porovnateľné s meraniami vo výške 2 m nad zemou.
  • Tlak: Atmospheric air pressure adjusted to mean sea level as most commonly used for weather reports. The local pressure varies with altitude. Locations at higher elevation have a lower local atmospheric pressure.
  • Úhrn zrážok: Total precipitation amount including rain, convective precipitation and snow. 1 mm at 10:00 is comparable to a rain-gauge measurement from 9:00-10:00.
  • Množstvo snehových zrážok: Podiel celkových zrážok, ktoré spadnú ako sneh a sú prepočítané na cm namiesto mm.
  • Celková oblačnosť: Percento oblohy pokrytej mrakmi: 50 % znamená, že polovica oblohy je pokrytá mrakmi. 0-25 % je prevažne jasná obloha, 25-50 % čiastočne zamračená, 50-85 % prevažne zamračená a nad 85 % zamračená.
  • Nízka, stredná a vysoká oblačnosť: Oblačnosť v rôznych výškach. Vysoké oblaky (8-15 km), ako napríklad Cirrus, majú menší význam pre celkovú oblačnosť ako stredné oblaky (4-8 km), ako napríklad Alto-Cumulus a Alto-Stratus, alebo nízke oblaky (pod 4 km), ako Stratus, Cumulus a hmla.
  • Slnečné žiarenie: Globálne žiarenie (difúzne a priame) na horizontálnej rovine udávané vo wattoch na meter štvorcový.
  • Rýchlosť vetra: Hodinové priemerné rýchlosti vetra v daných nadmorských výškach (napr. 10 a 80 metrov nad zemou) alebo tlakových hladinách (napr. 900 hPa). Jednotky je možné vybrať.
  • Smer vetra: Smer vetra v stupňoch, plynulo od 0° (vietor fúka zo severu), 90° (východný vietor), 180° (južný vietor) a 270° (západný vietor) do 359°.
  • Poryvy vetra: Krátkodobé turbulencie rýchlosti vetra za hodinu. Poryvy sú maximálnou merateľnou rýchlosťou vetra a udávajú úroveň turbulencie. Väčšinou sú vyššie ako bežné rýchlosti vetra.

Graph

This graph allows a quick look over the data that can be downloaded. Long data series are dynamically aggregated to daily or monthly values. It automatically refreshes on changes.

You can zoom by click and drag to left or right. A click on a weather variable name in the legend below the chart hides the data series for better readability.

Nastavenia

Časové pásmo

All data will use the selected timezone. There is no automatic switching for daylight saving time. Data are either summer or winter-time. The current timezone is selected automatically. We highly recommend GMT+00 for further processing.

Rozlíšenie

Aggregate data to daily minimum, mean, maximum and summation in CSV download. This simplifies further data analyses in external programs.

Jednotky

Parameter pre vegetačné stupne dní (GDD)

Nastavenie základného a limitného parametra pre výpočet rastúceho stupňa. Limitná hodnota nižšia ako základná, vypočíta teplotu studeného súčtu.