history+® archívne
údaje o počasí

Hodinové historické údaje o simulácii počasia od roku 1940

history+ ponúka okamžitý prístup do archívu globálnych simulácií počasia meteoblue. Stiahnite si premenné počasia, ako sú teplota, vietor, oblačnosť, zrážky a mnohé ďalšie v hodinovom rozlíšení vo formáte CSV alebo preskúmajte súbory údajov online. Ktorékoľvek miesto na svete je k dispozícii v hodinových intervaloch bez medzier od roku 1940.

Funkcie

Viac ako 80 rokov historických údajov

history+ ponúka konzistentné údaje o simulácii počasia v hodinovom rozlíšení od roku 1940. Archivované simulácie počasia sú zostavené do súvislých časových radov. Historické údaje sú prvým krokom na koreláciu minulých udalostí a optimalizáciu súčasného a budúceho podnikania.

Celosvetová dostupnosť

Všetky premenné počasia sú k dispozícii pre akékoľvek miesto na Zemi a v rôznych nadmorských výškach, nezávisle od meracích staníc. Vypočítavame globálne modely počasia, ako aj miestne modely s vysokým rozlíšením pre Európu, Severnú a Južnú Ameriku a väčšinu častí Ázie a Afriky.

Vysoká precíznosť

Intenzívne overovanie a validácia zlepšuje naše modely počasia nad rámec kvality a dostupnosti historických údajov z meraní počasia. history+ spája pohodlie a bezkonkurenčnú presnosť na podporu vašich každodenných obchodných rozhodnutí. Rozhranie poskytuje prístup k vlastnému globálnemu numerickému modelu počasia NEMS, k modelu reanalýzy ERA5 a k miestnym modelom počasia s vysokým rozlíšením pre mnohé oblasti.

Neobmedzené sťahovanie údajov na 1 rok

Pre vybrané lokality je možné stiahnuť všetky údaje od roku 1940. Prístup zostáva aktívny 1 rok po zakúpení a zahŕňa denné aktualizácie súborov údajov.

100% kompletné bez výpadkov

history+ ponúka 100% úplných časových radov bez chýbajúcich údajov. Všetky časové rady sú konzistentné a bez medzier, zatiaľ čo merania pre vybrané miesto často nie sú k dispozícii alebo nie sú dostupné pre určité časové obdobia, prípadne obsahujú neplatné údaje. Analýza s nedostatočnými a nekonzistentnými údajmi robí výsledky nespoľahlivými a masívne zvyšuje náročnosť spracovania.

Viaceré formáty

Údaje môžu byť interaktívne analyzované na webe a taktiež stiahnuté ako CSV súbor. Bežné hodnotenia, ako je ročné porovnanie, GDD kalkulácia, frekvenčná analýza, Weibullovo rozdelenie alebo veterná ružica, sú zabudované. Stiahnuté CSV súbory môžu byť poľahky importované do iných profesionálnych aplikácií.

Dostupné práve teraz

Poľahky stiahnite konzistentné historické údaje

Všetky údaje je možné stiahnuť ako súbory CSV a ďalej spracovať pomocou programov, ako je Microsoft® Excel alebo OpenOffice. Môžete si stiahnuť celé časové rady od roku 1940 v hodinovom rozlíšení s rôznymi parametrami, ako sú teplota, zrážky, oblačnosť alebo vietor.

Údaje sú k dispozícii na celom svete bez akýchkoľvek medzier a z rôznych modelov. Naše simulácie počasia sú nezávislé od jednotlivých staníc a možných výpadkov.

Interaktívne rozhranie pre analýzu údajov

Naša databáza obsahuje stovky TB údajov o počasí a je vám k dispozícii. Interaktívne grafy umožňujú okamžitý prístup k súvislým časovým radom pre vaše lokality alebo rôzne súradnice. Nemusíte čakať na dlhodobé časové rady údajov o počasí: Je tu v priebehu sekundy.

Môžete porovnať viaceré polohy a odhaliť rozdiely v počasí, ktoré by mohli mať negatívny alebo pozitívny dopad na váš biznis. Získajte cenný náhľad na to, ako sa pripraviť na typické poveternostné podmienky a aj na nezvyčajné extrémy.

Porovnať viaceré roky

Pozrite si niekoľko období s nazhromaždenými zrážkami alebo so sumou efektívnych teplôt (GDD) na jednom grafe. Skúmajte, ako vlhké alebo horúce obdobie môže ovplyvniť vývoj rastlín, vypočítajte si vykurovaciu sumu pre určenie toho, koľko energie je potrebnej počas zím, alebo odhadnite poveternostné podmienky v jedinom týždni pre naplánovanie akcií.

Všetky informácie a údaje sú k dispozícii okamžite po zakúpení a možno ich interaktívne zobraziť v intuitívnych a interaktívnych grafoch a diagramoch.

Histogram frekvenčnej analýzy a veternej ružice

Služba history+ okrem iného zahŕňa aj online analytické nástroje pre frekvenčné vzory a veterné ružice. Naše nástroje sú vysoko prispôsobiteľné, aby vyhoveli vašim špecifickým potrebám a ušetrili vám drahocenný čas.

Frekvencie rýchlosti vetra na výrobu veternej energie sa vypočítavajú pre akékoľvek súradnice na pevnine alebo na mori. Veterné ruže klasifikujú smery a rýchlosti vetra, napr. na ďalšie hodnotenie potenciálnych lokalít veterných parkov a zlepšenie účinnosti výroby energie. Frekvencie teplôt a zrážok sa vizualizujú v histograme a pomáhajú lepšie pochopiť podmienky ohrozujúce podnikanie, ako sú mrazy alebo intenzívne zrážky.

Posúdenie rizika

Analyzujte pravdepodobnosť rôznych rizík súvisiacich s počasím, ako sú suchá, mrazy alebo silný vietor. Môžete si definovať vlastné prahové hodnoty na analýzu pravdepodobnosti definovaného rizika, prípustné riziko a analýzu pre každý rok od roku 1940. Ide teda o dokonalý nástroj na pomoc pri rozhodovaní v závislosti od počasia. Keďže niektoré poveternostné podmienky sa modelujú zložitejšie, je nevyhnutné zohľadniť neistoty porovnaním modelov počasia, ako je napríklad súbor údajov ERA5.

Analýza a predpovedanie klimatických rizík plodín

Diagram analýzy klimatických rizík plodín znázorňuje riziká sucha, horúčav alebo mrazov pre vybranú plodinu na vybranom mieste za vybrané obdobie od roku 1985 do súčasnosti.

Predpovedanie rizík plodín monitoruje a vyhodnocuje riziká plodín na základe aktuálneho počasia v sezóne, 7-dňovej a sezónnej predpovede. Na porovnanie možno zahrnúť historické referenčné obdobia, napríklad rok s dobrými alebo zlými rastovými podmienkami. Diagram analýzy klimatických rizík plodín podporuje operatívne rozhodnutia, napr. kedy sadiť, hnojiť alebo zavlažovať.

Akumulácie

This tool combines past years with seasonal forecast data, providing a comprehensive view to investigate upcoming seasons, focusing on growing degree days (GDD), precipitation and evapotranspiration. This is particularly interesting for agronomical use cases to analyse and plan crop seasons.

Vrátane faktorov počasia

Teplota

2 m nad zemou

Pomerná vlhkosť vzduchu

2 m nad zemou

Tlak

na úrovni mora

Úhrn zrážok

mm/m2

Množstvo snehových zrážok

cm/m2

Celková oblačnosť

v percentách

Slnečné žiarenie

W/m2

Nárazový vietor

10 m nad zemou

Rýchlosť a smer vetra (10 m)

km/h, m/s, bft, kn, mph

Rýchlosť a smer vetra (80 m)

km/h, m/s, bft, kn, mph

Rýchlosť a smer vetra (900 hPa)

km/h, m/s, bft, kn, mph

Nízka, stredná, vysoká oblačnosť

v percentách

history+ obsahuje najbežnejšie premenné počasia, ako aj špecializované parametre. Ďalšie premenné sú k dispozícii na požiadanie.

Vyskúšajte zadarmo

history+ môžete otestovať bez predplatného a preskúmať nekonečné možnosti historických údajov o počasí. Bezplatný test je obmedzený na Bazilej, Švajčiarsko.

Cena a objednávka

Koľko miest potrebujete? V okamihu nákupu získate prístup k vybranému počtu lokalít bez toho, aby ste sa museli rozhodnúť, ktoré to budú. Vami požadované lokality alebo súradnice si môžete aktivovať neskôr v rozhraní na sťahovanie údajov. Prístup do history+ zostáva aktívny 1 rok, počnúc dátumom nákupu. Ďalšie lokality si môžete zakúpiť aj kedykoľvek neskôr. Veľkoobjemové zľavy pre viac ako 10 lokalít sú k dispozícii na požiadanie.

8.1% DPH zahrnutá vo všetkých cenách

1 poloha
108.10

Údaje od roku 1940

Voliteľné automatické obnovenie

K dispozícii na jeden rok

Jednorazová platba

Zľava 10%
3 polohy
291.87

Údaje od roku 1940

Voliteľné automatické obnovenie

K dispozícii na jeden rok

Jednorazová platba

Zľava 20%
5 polôh
432.40

Údaje od roku 1940

Voliteľné automatické obnovenie

K dispozícii na jeden rok

Jednorazová platba

Zľava 30%
10 polôh
756.70

Údaje od roku 1940

Voliteľné automatické obnovenie

K dispozícii na jeden rok

Jednorazová platba

DPH a ceny

DPH bude odčítaná pre EÚ firemných zákazníkov s platným IČ DPH. Identifikačné číslo je povinné a bude automaticky overené v EÚ databáze pred nákupom. Všetky služby sú spojené s vašim meteoblue účtom, ktorý bude vytvorení v objednávacom procese. Po potvrdení platby obdržíte faktúru v PDF s uvedenou DPH čiastkou. Faktúry môžu byť tiež stiahnuté z prehľadu vášho meteoblue účtu.

Platbu spracúva Datatrans- certifikovaný PCI-DSS poskytovateľ platobných služieb pre väčšiu bezpečnosť v platobných transakciách. Vaše údaje o kreditnej karte sú prenášané pomocou šifrovania dát, ktoré sa použije iba pre jednu transakciu a nie je uložené. Bezpečnosť Vašich dát je pre nás nesmierne dôležitá. Platobné možnosti zahŕňajú Paypal, Visa, Mastercard a Swiss Postfinance.

O simulačných údajoch

Čo získate

Služba history+ ponúka historické údaje zo simulácie počasia s priestorovým rozlíšením od 4 do 30 km, nie namerané údaje. Historické údaje o počasí už od roku 1940 sú dostupné v hodinových intervaloch alebo denných agregáciách s priestorovým rozlíšením 30 km, kým údaje s vysokým rozlíšením sú dostupné od roku 2008 pre takmer každé miesto na Zemi. Tieto údaje sú 100%% kompletné a nepretržité. Dostupnosť a úplnosť našich celosvetových údajov sú jedinečné.

Rozsiahle verifikácie našich modelov počasia sa vykonávajú pravidelne, čím sa zaručuje najvyššia kvalita údajov.

Simulačné údaje sú obzvlášť vhodné pre posúdenie počasia v oblastiach a regiónoch v priebehu dlhších časových období, kým namerané údaje sa používajú pre zaznamenanie špecifických lokálnych podmienok alebo extrémnych poveternostných udalostí. Z toho dôvodu nie všetky poistenia akceptujú simulačné údaje počasia ako evidenciu.

Obmedzenia

Rozlíšenie: Údaje majú priestorové rozlíšenie 4 až 30 km v závislosti od lokality a obdobia (pozri mapu nižšie). Miestne mikroklímy, napr. v úzkych údoliach alebo na vrcholoch hôr, nie je možné presne zachytiť a v rokoch 1940 až 1980 môže byť presnosť údajov nižšia z dôvodu absencie satelitných pozorovaní v tomto období. Aj v prípade týchto lokalít a časových období však môžete ľahko analyzovať trendy v priebehu rokov, ročných období, mesiacov, týždňov alebo dokonca denné zmeny, pričom vždy treba brať do úvahy, že v absolútnych hodnotách môže dochádzať k skresleniu.

Extrémne udalosti: Ak chcete vedieť, či 22. februára 1992 bola lokálna búrka so 100 mm zrážok a vetrom s rýchlosťou viac ako 80 km/h, bohužiaľ to nebude možné. Simulačné údaje nedokážu zachytiť presné načasovanie a intenzitu ojedinelých extrémnych poveternostných udalostí. Na to by bolo potrebné nájsť meteorologickú stanicu, ktorá by však musela byť na presnom mieste, nie niekoľko kilometrov ďaleko, čo je možné len zriedka. V prípade takýchto požiadaviek sa môžete obrátiť na [email protected].

Mapa zón s vysokým rozlíšením

Referencie

Späť nahor