history+® време
архивни данни

Исторически данни по час за симулация на времето от 1940 г. насам

history+ предлага мигновен достъп до архива за глобални симулации на времето meteoblue. Изтеглете променливи за времето, като температура, вятър, облачност, валежи и много други в часова резолюция като CSV или разгледайте онлайн наборите от данни. Всяко място по света е достъпно в часови интервали без пропуски от 1940 г. насам.

Функции

Исторически данни на 80+ години

history+ предлага последователни данни за симулация на времето с часова резолюция от 1940 г. насам. Архивираните симулации на времето са събрани в непрекъснати периоди. Историческите данни са първата стъпка за съпоставяне на минали събития и оптимизиране на текущия и бъдещия ви бизнес.

Наличен в цял свят

Всички метеорологични променливи са налични за всяко място на Земята и на различни нива на надморска височина, независимо от измервателните станции. Изчисляваме глобални метеорологични модели, както и местни модели с висока разделителна способност за Европа, Северна и Южна Америка и повечето части на Азия и Африка.

Висока прецизност

Интензивната проверка и валидиране подобряват нашите метеорологични модели отвъд качеството и наличността на историческите данни от измерванията на времето. history+ съчетава удобство и несравнима точност, за да подпомага ежедневните ви бизнес решения. Интерфейсът осигурява достъп до патентования глобален цифров метеорологичен модел NEMS, модела за повторен анализ ERA5 и до местни метеорологични модели с висока резолюция за много райони.

Неограничено изтегляне на данни за 1 година

Могат да бъдат изтеглени всички данни за избраните места от 1940 г. насам. Достъпът остава активен в продължение на 1 година след покупката и включва ежедневни актуализации на наборите от данни.

100% пълни, без пропуски

history+ предлага 100% cпълни динамични редове, без липсващи данни. Всички времеви редове са последователни и без пропуски, докато измерванията често не са налични за избраното място или не са налични за определени периоди от време, или съдържат невалидни данни. Анализът с недостатъчни и непоследователни данни прави резултатите ненадеждни и масово увеличава усилията за обработка.

Множество формати

Данните могат да се анализират интерактивно в мрежата, а също и да бъдат изтеглени като CSV файлове. Вградени са общи оценки, като годишно сравнение, изчисляване на GDD, честотен анализ, разпределения по Weibull или рози на вятъра. Изтеглените CSV файлове могат лесно да бъдат импортирани в други професионални приложения.

Достъпни веднага

Лесно изтегляне на последователни исторически данни

Всички данни могат да бъдат изтеглени като CSV файлове и допълнително обработени с програми като Microsoft® Excel или OpenOffice. Можете да изтеглите цели времеви редове от 1940 г. насам в часова резолюция с различни параметри като температура, валежи, облаци или вятър.

Данните са налични в целия свят, без пропуски и от различни модели. Нашите симулации на времето са независими от отделни станции и възможни прекъсвания.

Интерактивен интерфейс за анализ на данни

Нашата база данни е пълна със стотици TB данни за времето и е на ваше разположение. Интерактивните графики позволяват незабавен достъп до непрекъснати времеви редове за вашите местоположения или различни координати. Не е необходимо да чакате за дългосрочни времеви серии от метеорологични данни: Тя е там за секунда.

Можете да сравните няколко локации и да откриете разлики в метеорологичните условия, които биха могли да повлияят положително или отрицателно на Вашия бизнес. Придобийте ценна информация, за да се подготвите за типични метеорологични условия, както и за необичайни екстремни ситуации.

Сравняване на няколко години

Визуализирайте няколко сезона с общите валежи или дни с растеж на температурата (GDD) в една графика. Вижте как един мокър или горещ сезон може да повлияе върху развитието на растенията, изчислете сумата за отопление, за да предскажете колко енергия ще е нужна през зимата или преценете метеорологичните условия за една седмица, за да планирате събития.

Цялата информация и данни са налични веднага след закупуването и могат да бъдат показани интерактивно в интуитивни и интерактивни графики и диаграми.

Хистограма за анализ на честотата и роза на вятъра

Освен това history+ включва онлайн инструменти за анализ за честотни модели и рози на вятъра. Нашите инструменти са изключително приспособими към Вашите специфични нужди и спестяват ценно време.

Честотата на скоростта на вятъра за генериране на вятърна енергия се изчислява за всякакви координати на сушата или в морето. Ветровите рози класифицират посоките и скоростите на вятъра, например за по-нататъшна оценка на потенциалните места за вятърни паркове и подобряване на ефективността на производството на електроенергия. Честотата на температурите и валежите се визуализира в хистограма и помага за по-доброто разбиране на застрашаващи бизнеса условия като замръзване или интензивни валежи.

Оценка на риска

Възможност за анализиране на вероятността от различни рискове, свързани с метеорологичните условия, като суша, замръзване или силен вятър. Имате възможността да задавате свои прагове за анализ на вероятността на определено ниво на риск, допустимия риск и анализ за всяка година от 1940 г. насам. Това го превръща в идеалния инструмент за подпомагане на вземането на решения, свързани с метеорологичните условия. Тъй като някои метеорологични условия са по-сложни за моделиране, от съществено значение е да се вземат предвид несигурностите чрез сравняване на метеорологичните модели, като например набора от данни ERA5.

Анализ и прогнозиране на риска, свързан с климата на културите

Диаграмата за анализ на климатичните рискове за културите показва рисковете от засушаване, горещина или измръзване за избрана култура на избрано място за избран период от време от 1985 г. до днес.

Прогнозирането на риска за културите проследява и преценява рисковете за културите въз основа на метеорологичните данни за текущия сезон до момента, 7-дневната и прогнозата за сезона. Могат да се включат исторически референтни периоди за сравнение, например година с добри или лоши условия за отглеждане. Диаграмата за анализ на климатичния риск на културите подпомага вземането на оперативни решения, например кога да се засажда, тори или напоява.

Натрупвания

This tool combines past years with seasonal forecast data, providing a comprehensive view to investigate upcoming seasons, focusing on growing degree days (GDD), precipitation and evapotranspiration. This is particularly interesting for agronomical use cases to analyse and plan crop seasons.

Включени климатични променливи

Температура

2 м над замята

Относителна влажност

2 м над замята

Налягане

на морското равнище

Количество валежи

mm/m2

Количество снеговалежи

cm/m2

Обща облачна покривка

в проценти

Слънчева радиация

W/m2

Пориви на вятъра

10 м над замята

Скорост и посока на вятъра (10 m)

km/h, m/s, bft, kn, mph

Скорост и посока на вятъра (80 m)

km/h, m/s, bft, kn, mph

Скорост и посока на вятъра (900 hPa)

km/h, m/s, bft, kn, mph

Ниска, средна, висока облачност

в проценти

history+ включва най-често срещаните метеорологични променливи, както и специализирани параметри. Други променливи се предлагат при поискване.

Опитайте безплатно

Можете да тествате history+ без абонамент и да разгледате безкрайните възможности на историческите данни за времето. Безплатният тест е ограничен до Базел, Швейцария.

Цена и поръчка

Колко локации са ви необходими? В момента на покупката получавате достъп до избран брой локации, без да се налага да решавате кои да са те. Желаните от вас местоположения или координати могат да бъдат активирани след това в интерфейса за изтегляне на данни. history+ достъпът остава активен за 1 година, считано от датата на закупуване. Можете да закупите повече местоположения и по всяко време по-късно. При поискване се предлагат отстъпки за големи обеми за повече от 10 местоположения.

8.1% ДДС, включен във всички цени

1 локация
108.10

Данни от 1940 г. насам

Автоматично подновяване по избор

На разположение за една година

Еднократно плащане

10% намаление
3 локации
291.87

Данни от 1940 г. насам

Автоматично подновяване по избор

На разположение за една година

Еднократно плащане

20% намаление
5 локации
432.40

Данни от 1940 г. насам

Автоматично подновяване по избор

На разположение за една година

Еднократно плащане

30% намаление
10 локации
756.70

Данни от 1940 г. насам

Автоматично подновяване по избор

На разположение за една година

Еднократно плащане

ДДС и цени

ДДС ще бъде приспаднат за бизнес клиенти от ЕС с валиден ДДС номер. Идентификационният номер се изисква и ще бъде автоматично валидиран спрямо базата данни на ЕС преди покупката. Всички услуги са свързани с Вашия акаунт в meteoblue, който ще бъде създаден в процеса на поръчване. При потвърждаване на плащането получавате фактура като PDF с посочения размер на ДДС. Фактурите може да бъдат изтеглени и от прегледа на Вашия meteoblue акаунт.

Плащането се извършва с помощта на Datatrans – PCI-DSS сертифицирана компания, осигуряваща по-голяма сигурност на финансовите транзакции. Данните на Вашата кредитна/дебитна карта се предават посредством криптирана връзка, те се използват само за една транзакция и не се съхраняват. Сигурността на Вашите данни е наш приоритет. Възможностите за плащане включват: Paypal, Visa, Mastercard and Swiss Postfinance.

За симулационните данни

Какво получавате

history+ предлага исторически данни за симулация на времето с пространствена резолюция между 4 и 30 км, а не данни от измервания. От 1940 г. историческите метеорологични данни се предлагат на почасови стъпки или дневни натрупвания с пространствена резолюция от 30 км, докато от 2008 г. насам се предлагат данни с по-висока резолюция за почти всяко място на Земята. Тези данни са 100%% пълни, без никакви пропуски. Нашата наличност и пълнота на данните в световен мащаб са уникални.

Редовно се провеждат обширни верификации на нашите метеорологични модели и по този начин се осигурява най-високо качество на данните.

Симулационните данни са особено подходящи за оценка на времето за райони за по-дълги периоди от време, докато данните от измерванията се използват за записване на специфични местни условия или екстремни метеорологични явления. Ето защо не всички застраховки приемат данни за симулация на времето като доказателство.

Ограничения

Резолюция: Данните са с пространствена резолюция от 4 до 30 км в зависимост от местоположението и периода (вж. картата по-долу). Местните микроклимати, например в тесни долини или по планинските върхове, не могат да бъдат уловени точно, а между 1940 и 1980 г. точността на данните може да е по-ниска поради липсата на сателитни наблюдения през този период. Въпреки това, дори за тези места и периоди от време, можете лесно да анализирате тенденциите през годините, сезоните, месеците, седмиците или дори ежедневните промени, като винаги отчитате, че е възможно да има отклонения в абсолютните стойности.

Екстремни събития: Ако искате да разберете дали на 22 февруари 1992 г. е имало местна гръмотевична буря със 100 мм дъжд и ветрове със скорост над 80 км/ч, за съжаление това няма да е възможно. Симулационните данни не могат да уловят точното време и интензивността на отделни екстремни метеорологични явления. За тази цел ще трябва да се намери метеорологична станция, но тя трябва да е на точното място, а не на няколко километра, което рядко е възможно. За подобни заявки се обръщайте към [email protected].

Карта на зоните с висока резолюция

Препратки

Върнете се в началото