Na stiahnutie údajov o počasí sa vyžaduje služba history+

Nie ste prihlásení. Ak ste si už zakúpili službu history+, prihláste sa. .

40 years of hourly weather data with history+

Získajte prístup k historickým informáciám o počasí pre lokalitu Sorède so službou history+. Dostupné celosvetovo a nezávislé od meteorologických staníc. Stiahnite si konzistentné hodinové dáta bez výpadkov pre lokalitu Sorède ako súbor vo formáte CSV. Vyskúšajte bezplatný prístup k údajom pre Bazilej.

Viac informácií službe history+


The historical weather report is limited to the last 2 weeks for evaluation.
For unlimited access starting in 1979 this location must be activated with history+.

Počiatočný mesiac

Počiatočný deň

Počet dní

Pick a starting month and day, and then select the number of days that should be compared.

lokality history+ (0/0)
Tu môžu zákazníci s history+ vidieť svoje aktivované miesta. Prístup je platný 1 rok. Bazilej je dostupný na bezplatné ohodnotenie.

Polohy

Vaše aktivované miesta sú uvedené tu. Kliknutím na názov môžete prepnúť na iné miesto alebo porovnať údaje s aktuálnym miestom zaškrtnutím políčka.

Nastavenia

Informácie o premenných počasia

 • Teplota (2 m) a relatívna vlhkosť (2 m): Porovnateľné s meraniami vo výške 2 m nad zemou.
 • Suma efektívnych teplôt (2m): Absolútny teplotný rozdiel medzi základnou hodnotou (napr. 10 °C) a hraničnou hodnotou (30 °C). Vypočítava sa na základe hodinových údajov namiesto denných minimálnych a maximálnych hodnôt.
 • Tlak: Atmospheric air pressure adjusted to mean sea level as most commonly used for weather reports. The local pressure varies with altitude. Locations at higher elevation have a lower local atmospheric pressure.
 • Úhrn zrážok: Total precipitation amount including rain, convective precipitation and snow. 1 mm at 10:00 is comparable to a rain-gauge measurement from 9:00-10:00.
 • Množstvo snehových zrážok: Podiel celkových zrážok, ktoré spadnú ako sneh a sú prepočítané na cm namiesto mm.
 • Celková oblačnosť: Percento oblohy pokrytej mrakmi: 50 % znamená, že polovica oblohy je pokrytá mrakmi. 0-25 % je prevažne jasná obloha, 25-50 % čiastočne zamračená, 50-85 % prevažne zamračená a nad 85 % zamračená.
 • Nízka, stredná a vysoká oblačnosť: Oblačnosť v rôznych výškach. Vysoké oblaky (8-15 km), ako napríklad Cirrus, majú menší význam pre celkovú oblačnosť ako stredné oblaky (4-8 km), ako napríklad Alto-Cumulus a Alto-Stratus, alebo nízke oblaky (pod 4 km), ako Stratus, Cumulus a hmla.
 • Slnečné žiarenie: Globálne žiarenie (difúzne a priame) na horizontálnej rovine udávané vo wattoch na meter štvorcový.
 • Rýchlosť vetra: Hodinové priemerné rýchlosti vetra v daných nadmorských výškach (napr. 10 a 80 metrov nad zemou) alebo tlakových hladinách (napr. 900 hPa). Jednotky je možné vybrať.
 • Smer vetra: Smer vetra v stupňoch, plynulo od 0° (vietor fúka zo severu), 90° (východný vietor), 180° (južný vietor) a 270° (západný vietor) do 359°.
 • Poryvy vetra: Krátkodobé turbulencie rýchlosti vetra za hodinu. Poryvy sú maximálnou merateľnou rýchlosťou vetra a udávajú úroveň turbulencie. Väčšinou sú vyššie ako bežné rýchlosti vetra.

Nastavenia

Rozdelenie

Kumulujte jednotlivé série údajov. Užitočné pre vegetačné stupňové dni, množstvo zrážok a iné premenné.

Jednotky

Parameter pre vegetačné stupne dní (GDD)

Nastavenie základného a limitného parametra pre výpočet rastúceho stupňa. Limitná hodnota nižšia ako základná, vypočíta teplotu studeného súčtu.