Sub Ned Sub Ned
28.1. 29.1. 4.2. 5.2.
Предвидљивост
70% 80% 55% 75% 65% 55% 55% 60% 65% 55% 40% 45% 30% 25%
Temperatura ( °C)
Padavine (mm) / Verovatnoća padavina (%)
Sub Ned Sub Ned
0% 0% 30% 10% 10% 10% 10% 5% 0% 5% 15% 20% 25% 30%

Ovaj grafikon prikazuje vremenski trend za 14 dana zaПариз (Île-de-France, Француска) uz pomoć simbola za vreme po danima, minimalne i maksimalne temperature, količinu i verovatnoću padavina.

  • Odstupanja su obojena u okviru grafika temperature. Što su jači usponi i padovi, to će prognoza biti nepouzdanija. Debela linija predstavlja najverovatniji trend.
  • Varijacije padavina predstavljene su kao „T“. Ove neizvesnosti se obično povećavaju sa brojem prognoza za naredne dane.
  • Prognoza je kreirana uz pomoć „ensemble“ modela. Izračunato je nekoliko modela sa različitim početnim parametrima kako bi se preciznije procenila predvidivost prognoze.

Nazad na vrh