Sub Ned Sub Ned
ј.н ј.н ј.н ј.н
30° 21° 25° 20° 26° 22° 20° 20° 22° 19° 16° 16° 16° 17°
13° 14° 13° 13° 12° 14° 14° 12° 11° 12°
Предвидљивост
80% 80% 75% 70% 60% 40% 35% 40% 35% 5% 5% 10% 10% 15%
Temperatura ( °C)
Padavine (mm) / Verovatnoća padavina (%)
Sub Ned Sub Ned
5% 5% 20% 25% 20% 50% 45% 40% 30% 60% 65% 65% 55% 40%

Ovaj grafikon prikazuje vremenski trend za 14 dana zaBeasain (Euskal Autonomia Erkidegoa, Шпанија) uz pomoć simbola za vreme po danima, minimalne i maksimalne temperature, količinu i verovatnoću padavina.

  • Odstupanja su obojena u okviru grafika temperature. Što su jači usponi i padovi, to će prognoza biti nepouzdanija. Debela linija predstavlja najverovatniji trend.
  • Varijacije padavina predstavljene su kao „T“. Ove neizvesnosti se obično povećavaju sa brojem prognoza za naredne dane.
  • Prognoza je kreirana uz pomoć „ensemble“ modela. Izračunato je nekoliko modela sa različitim početnim parametrima kako bi se preciznije procenila predvidivost prognoze.

Nazad na vrh