18 °C
4 km/h
22.10.
(°C)
16°
18°
19°
18°
17°
16°
14°
(°C)
15°
16°
17°
17°
16°
14°
13°
SSI
ISI
ISI
ISI
SSI
I
JI
(km/h)
2-7
2-8
2-7
2-6
2-4
2-4
2-5
(mm)
0
0
0
0
0
0
0
(%)
0
0
0
0
0
0
0

Current satellite and rain images for 42.65°S 23.38°I

  • Padavine:
  • <1 mm
  • 1-2 mm
  • 2-5 mm
  • >5 mm

Marker lokacije postavljen je na 42.65°S 23.38°I.

Ova animacija prikazuje oblačnost vidljivu iz satelita. Visoki oblaci i oblaci sa vertikalnim razvojem su prikazani u beloj boji, niski oblaci i magla u sivoj boji. Ova mapa koristi infracrvenu satelitsku telemetriju za izračunavanje temperature oblaka; niske oblake i maglu teško je razlikovati od temperatura tla i stoga ona može biti netačna.
Meteosat satelitski snimci za Evropu se ažuriraju u realnom vremenu na svakih 5 minuta. Padavine su procenjene na osnovu radara i satelita. U noćnim uslovima satelitske procene padavina su manje precizne od dnevnih. Narandžasti preseci obeležavaju mesta gde je munja otkrivena (preko Evropa).
Autorsko pravo 2020 EUMETSAT / meteoblue. Podaci za munje obezbeđeni od nowcast.