5 °C
7 km/h
4.4.
(°C)
10°
11°
12°
(°C)
-0°
JJI
JJI
JI
JJI
JJI
JJI
JJI
(km/h)
7-12
7-12
6-13
11-13
10-12
8-12
9-14
(mm)
0
0
0
0
0
0
0
(%)
0
0
0
0
0
0
0

Current satellite and rain images for 50.91°S 4.91°I

  • Padavine:
  • <1 mm
  • 1-2 mm
  • 2-5 mm
  • >5 mm

Marker lokacije postavljen je na 50.91°S 4.91°I.

Ova animacija prikazuje oblačnost vidljivu iz satelita. Visoki oblaci i oblaci sa vertikalnim razvojem su prikazani u beloj boji, niski oblaci i magla u sivoj boji. Ova mapa koristi infracrvenu satelitsku telemetriju za izračunavanje temperature oblaka; niske oblake i maglu teško je razlikovati od temperatura tla i stoga ona može biti netačna.
Meteosat satelitski snimci za Evropu se ažuriraju u realnom vremenu na svakih 5 minuta. Padavine su procenjene na osnovu radara i satelita. U noćnim uslovima satelitske procene padavina su manje precizne od dnevnih. Narandžasti preseci obeležavaju mesta gde je munja otkrivena (preko Evropa).
Autorsko pravo 2020 EUMETSAT / meteoblue. Podaci za munje obezbeđeni od nowcast.

Radar i padavine kratka prognoza za 50.91°S 4.91°I

Marker lokacije postavljen je na 50.91°S 4.91°I. Ova animacija prikazuje radar padavina za poslednji sat, kao i 1h prognozu. Moguće je da rominjanje i slab sneg ne budu vidljivi na ovom radaru. Intezitet padavina je predstavljen bojama koje varijaju od svetlo plave do jako ljubičaste.