Pronađite najbolje vremenske prilike u okolini odabranog mesta pomoću wehere2go. Trenutno se prikazuje područje u okolini Le Rivet sa najviše sunčanih sati i najnižom mogućnošću padavina.