Uporedite naše prognoze sa posmatranim podacima za nekoliko prethodnih dana uz pomoć naše kratkoročne verifikacije. Verifikacija za Бешењова.

Poređenje meteoroloških modela za Бешењова

Plave linije odgovaraju prognozama izračunatim sa različitim meteorološkim modelima visoke rezolucije. Takođe su prikazani delovi tradicionalnog zbirnog predviđanja, gde se isti vremenski model (GFS) pokreće nekoliko puta sa nešto drugačijim početnim uslovima, kako bi odrazio nepouzdanost u posmatranjima potrebnim za pokretanje modela prognoze. Delovi GFS su smanjeni a odstupanja prilagođena prema lokalnom vremenu, dok su podaci iz modela visoke rezolucije netaknuti.

  • U gornjem grafikonu, prognoza temperature za Бешењова je prikazana svetloplavom za različite modele visoke rezolucije i ljubičastom za članove GFS ansambla. Crna linija predstavlja najbolju prognozu temperature kao što je prikazano na našoj početnoj stranici. Isprekidane linije pokazuju srednje temperature GFS i ECMVF ansambla.
  • Drugi grafikon prikazuje prognozu akumuliranih padavina, odnosno ukupnu količinu koja pada od danas do datuma prikazanog na vremenskoj osi. Plave trake pokazuju količinu padavina po satu.
  • Grafikon 3rd je prognozirana oblačnost u procentima uz korišćenje svetlo plave boje za vremenske modele visoke rezolucije a zelene za zbirne delove GFS.
  • Grafikon 4th označava prognozu vetra izračunatu modelom visoke rezolucije (svetlo plava) i zbirnim predviđanjem (zelena boja). Takođe je prikazan dnevni prikaz pravca vetra u obliku ruže vetrova. Veći segmenti ukazuju na to da je ovaj pravac vetra verovatniji i češći tokom dana nego u pravcima s manjim segmentima. Ako imate mnogo segmenata sa svim približno jednakim veličinama onda je prognoza pravca vetra vrlo nepouzdana. Ako postoje većinska dva suprotna pravca, to često ukazuje na cirkulaciju termalnog vetra gde vetar duva iz razlilčitog pravca tokom dana nego tokom noći.

Zašto prikazujemo tradicionalnu zbirnu prognozu i prognozu multi modela istovremeno?

Tradicionalna grupa (npr. GFS) izračunata sa istim modelom prognoze često potcenjuje nepouzdanost u vremenu tokom prva 3 do 5 dana, čime se precenjuje pouzdanost prognoze. Dalje, tradicionalne grupe pokreću se pod mnogo nižom rezolucijom, zanemarujući deo lokalnog vremenskog fenomena, što se može videti u modelima visoke rezolucije. Veoma je važno napomenuti da svi delovi tradicionalne grupe imaju istu mogućnost da budu tačni (nema načina da unapred kažemo koji će biti bolji). Ovo je u suprotnosti sa modelima visoke rezolucije, gde neki pružaju bolje prognoze od drugih u zavisnosti od lokacije i vremenskih uslova.


Meteorološki modeli

Meteorološki modeli simuliraju stvarne procese. Meteorološki model deli svet ili oblast na manje "mrežne-ćelije". Svaka ćelija je od oko 4km pa do 40km široka i od 100m pa do 2km visoka. Naši modeli sadrže 60 atmosferskih slojeva i dosežu duboko do stratosfere na 10-25 hPa (60km nadmorske visine). Vreme je simulirano pomoću rešavanja kompleksnih matematičkih jednačina između svih mrežnih ćelija svake sekunde i parametri kao što su temperatura, brzina vetra ili oblačnost se čuvaju svaki sat.

Мeteoblue sarađuje sa velikim brojem meteoroloških modela i integriše slobodne podatke iz više izvora. Svi meteoblue modeli su izračunati dva puta na dan na našem namenskom superkompjuteru.

Model Oblast Rezolucija Poslednje ažuriranje Izvor

NEMS porodica modela: Poboljšani NMM naslednik (u funkcije od 2013). NEMS je višestruki model (korišćen globalno i lokalno) koji značajno poboljšava prognozu razvoja oblačnosti i padavina.

NEMS-4 Centralna Evropa 4.0 km 72 h 10.27 UTC meteoblue
NEMS-12 Evropa 12.0 km 180 h 11.24 UTC meteoblue
NEMS-30 Global 30.0 km 180 h 09.58 UTC meteoblue
NEMS-8 Novi Zeland 8.0 km 180 h 10.16 UTC meteoblue
NEMS-10 Indija 10.0 km 180 h 11.01 UTC meteoblue
NEMS-8 Japan, Istočna Azija 8.0 km 180 h 09.57 UTC meteoblue
NEMS-12 Centralna Amerika 12.0 km 180 h 13.01 UTC meteoblue
NEMS-10 Južna Afrika 10.0 km 180 h 11.54 UTC meteoblue
NEMS2-12 Evropa 12.0 km 168 h 14.09 UTC meteoblue
NEMS2-30 Global 30.0 km 168 h 15.46 UTC meteoblue
NEMS-10 Južna Amerika 10.0 km 180 h 13.51 UTC meteoblue

NMM porodica modela: prvi meteorološki model meteoblue (u funkciji od 2007). NMM je regionalni meteorološki model koji je usavršen za kompleksan teren.

NMM-4 Centralna Evropa 4.0 km 72 h 07.44 UTC meteoblue
NMM-12 Evropa 12.0 km 180 h 09.08 UTC meteoblue
NMM-18 Južna Afrika 18.0 km 180 h 09.34 UTC meteoblue
NMM-18 Južna Amerika 18.0 km 180 h 11.13 UTC meteoblue
NMM-18 Jugoistočna Azija 18.0 km 180 h 10.11 UTC meteoblue

Domeni trećih lica: Kao što možete videti na drugim veb-stranicama

IFSENS-40 Global 30.0 km 360 h (@ 3hourly h) 11.38 UTC ECMWF
GFSENS-40 Global 40.0 km 384 h (@ 3hourly h) 10.15 UTC NOAA NCEP
GFS-25 Global 22.0 km 180 h (@ 3hourly h) 06.32 UTC NOAA NCEP
GFS-12 Global 12.0 km 180 h (@ 3hourly h) 06.54 UTC NOAA NCEP
IFS-20 Global 20.0 km 144 h (@ 3hourly h) 11.17 UTC ECMWF
ICON-12 Global 13.0 km 180 h (@ 3hourly h) 07.38 UTC Deutscher Wetterdienst
ICON-7 Evropa 7.0 km 120 h (@ 3hourly h) 06.25 UTC Deutscher Wetterdienst
ICOND-2 Germany and Alps 2.0 km 48 h 16.14 UTC Deutscher Wetterdienst
HARMN-5 Centralna Evropa 5.0 km 48 h 13.21 UTC KNMI
GFS-40 Global 40.0 km 180 h (@ 3hourly h) 06.52 UTC NOAA NCEP
NAM-12 Severna Amerika 12.0 km 84 h (@ 3hourly h) 05.10 UTC NOAA NCEP
NAM-5 Severna Amerika 5.0 km 48 h 07.22 UTC NOAA NCEP
NAM-3 Severna Amerika 3.0 km 60 h 06.03 UTC NOAA NCEP
HRRR-2 Severna Amerika 3.0 km 17 h 16.29 UTC NOAA NCEP
FV3-5 Alaska 5.0 km 48 h 13.31 UTC NOAA NCEP
ARPEGE-40 Global 40.0 km 96 h (@ 3hourly h) 06.32 UTC METEO FRANCE
ARPEGE-11 Evropa 11.0 km 96 h 06.04 UTC METEO FRANCE
AROME-2 Francuska 2.0 km 42 h 06.12 UTC METEO FRANCE
UKMO-10 Global 10.0 km 144 h (@ 3hourly h) 08.36 UTC UK MET OFFICE
GEM-15 Global 15.0 km 168 h (@ 3hourly h) 10.37 UTC Environment Canada
RDPS-2 Severna Amerika 2.5 km 48 h 09.00 UTC Environment Canada
MSM-5 Japan 5.0 km 78 h 13.26 UTC Japan Meteorological Agency
UKMO-2 UK/France 2.0 km 120 h (@ 3hourly h) 08.38 UTC UK MET OFFICE
COSMO-5 Centralna Evropa 5.0 km 72 h 10.21 UTC AM/ARPAE/ARPAP
COSMO-2 Alps/Italy 2.0 km 48 h 10.35 UTC AM/ARPAE/ARPAP
NBM-2 Severna Amerika 2.5 km 180 h (@ 3hourly h) 15.32 UTC NOAA NCEP
WRFAMS-7 Južna Amerika 7.0 km 168 h 11.24 UTC CPTEC/INPE
AIFS-25 Global 25.0 km 180 h (@ 3hourly h) 10.14 UTC ECMWF
CAMS-10 Evropa 10.0 km 96 h 12.02 UTC ECMWF Copernicus
CAMS-40 Global 40.0 km 120 h (@ 3hourly h) 12.08 UTC ECMWF Copernicus
WW3-25 Global 25.0 km 180 h (@ 3hourly h) 09.15 UTC NOAA NCEP
WW3-4 Baltic/Arctic 4.0 km 72 h 11.58 UTC MET Norway
GWAM-25 Global 25.0 km 174 h (@ 3hourly h) > 24h DWD
EWAM-5 Evropa 5.0 km 78 h 06.43 UTC DWD
MFWAM-8 Global 8.0 km 228 h (@ 3hourly h) > 24h Copernicus / MeteoFrance
MEDWAM-4 Mediterranean 4.0 km 204 h 08.32 UTC Copernicus
IBIWAM-5 Iberian Biscay Irish 5.0 km 216 h 16.11 UTC Copernicus
BALWAM-2 Baltic 2.0 km 144 h 12.27 UTC Copernicus / FMI
RTOFS-9 Global 9.0 km 192 h (@ 3hourly h) 03.15 UTC NOAA NCEP

Pokrivenost širom sveta

meteoblue domain overview Meteoblue meteorološki modeli pokrivaju većinu naseljenih područja u visokoj rezoluciji (3-10 km) i širom sveta u umerenoj rezoluciji (30 km). Karta sa strane prikazuje NMM modele kao crvene i NEMS modele kao crne kutije. Druge boje prikazuju modele trećih strana. Globalni modeli nisu prikazani. Za jednu prognozu, višestruki vremenski modeli, statistička analiza, merenja, radarska i satelitska telemetrija se razmatraju i kombinuju da bi se generisala najverovatnija vremenska prognoza za bilo koju datu lokaciju na Zemlji.

Nazad na vrh