Uporedite naše prognoze sa posmatranim podacima za nekoliko prethodnih dana uz pomoć naše kratkoročne verifikacije. Verifikacija za Сан Хосе.

Poređenje meteoroloških modela za Сан Хосе

Plave linije odgovaraju prognozama izračunatim sa različitim meteorološkim modelima visoke rezolucije. Takođe su prikazani delovi tradicionalnog zbirnog predviđanja, gde se isti vremenski model (GFS) pokreće nekoliko puta sa nešto drugačijim početnim uslovima, kako bi odrazio nepouzdanost u posmatranjima potrebnim za pokretanje modela prognoze. Delovi GFS su smanjeni a odstupanja prilagođena prema lokalnom vremenu, dok su podaci iz modela visoke rezolucije netaknuti.

  • U gornjem grafikonu, prognoza temperature za Сан Хосе je prikazana svetloplavom za različite modele visoke rezolucije i ljubičastom za članove GFS ansambla. Crna linija predstavlja najbolju prognozu temperature kao što je prikazano na našoj početnoj stranici. Isprekidane linije pokazuju srednje temperature GFS i ECMVF ansambla.
  • Drugi grafikon prikazuje prognozu akumuliranih padavina, odnosno ukupnu količinu koja pada od danas do datuma prikazanog na vremenskoj osi. Plave trake pokazuju količinu padavina po satu.
  • Grafikon 3rd je prognozirana oblačnost u procentima uz korišćenje svetlo plave boje za vremenske modele visoke rezolucije a zelene za zbirne delove GFS.
  • Grafikon 4th označava prognozu vetra izračunatu modelom visoke rezolucije (svetlo plava) i zbirnim predviđanjem (zelena boja). Takođe je prikazan dnevni prikaz pravca vetra u obliku ruže vetrova. Veći segmenti ukazuju na to da je ovaj pravac vetra verovatniji i češći tokom dana nego u pravcima s manjim segmentima. Ako imate mnogo segmenata sa svim približno jednakim veličinama onda je prognoza pravca vetra vrlo nepouzdana. Ako postoje većinska dva suprotna pravca, to često ukazuje na cirkulaciju termalnog vetra gde vetar duva iz razlilčitog pravca tokom dana nego tokom noći.

Zašto prikazujemo tradicionalnu zbirnu prognozu i prognozu multi modela istovremeno?

Tradicionalna grupa (npr. GFS) izračunata sa istim modelom prognoze često potcenjuje nepouzdanost u vremenu tokom prva 3 do 5 dana, čime se precenjuje pouzdanost prognoze. Dalje, tradicionalne grupe pokreću se pod mnogo nižom rezolucijom, zanemarujući deo lokalnog vremenskog fenomena, što se može videti u modelima visoke rezolucije. Veoma je važno napomenuti da svi delovi tradicionalne grupe imaju istu mogućnost da budu tačni (nema načina da unapred kažemo koji će biti bolji). Ovo je u suprotnosti sa modelima visoke rezolucije, gde neki pružaju bolje prognoze od drugih u zavisnosti od lokacije i vremenskih uslova.


Meteorološki modeli

Meteorološki modeli simuliraju stvarne procese. Meteorološki model deli svet ili oblast na manje "mrežne-ćelije". Svaka ćelija je od oko 4km pa do 40km široka i od 100m pa do 2km visoka. Naši modeli sadrže 60 atmosferskih slojeva i dosežu duboko do stratosfere na 10-25 hPa (60km nadmorske visine). Vreme je simulirano pomoću rešavanja kompleksnih matematičkih jednačina između svih mrežnih ćelija svake sekunde i parametri kao što su temperatura, brzina vetra ili oblačnost se čuvaju svaki sat.

Мeteoblue sarađuje sa velikim brojem meteoroloških modela i integriše slobodne podatke iz više izvora. Svi meteoblue modeli su izračunati dva puta na dan na našem namenskom superkompjuteru.

Model Oblast Rezolucija Poslednje ažuriranje Izvor

NEMS porodica modela: Poboljšani NMM naslednik (u funkcije od 2013). NEMS je višestruki model (korišćen globalno i lokalno) koji značajno poboljšava prognozu razvoja oblačnosti i padavina.

NEMS4 Centralna Evropa 4 km 72 h 12.40 CST meteoblue
NEMS12 Evropa 12 km 180 h 13.35 CST meteoblue
NEMS2-12 Evropa 12 km 168 h 16.24 CST meteoblue
NEMS-8 Centralna Amerika 12 km 180 h 16.06 CST meteoblue
NEMS12 Indija 12 km 180 h 14.15 CST meteoblue
NEMS10 Južna Amerika 10 km 180 h 16.06 CST meteoblue
NEMS10 Južna Afrika 10 km 180 h 14.56 CST meteoblue
NEMS8 Novi Zeland 8 km 180 h 13.23 CST meteoblue
NEMS8 Japan, Istočna Azija 8 km 180 h 13.03 CST meteoblue
NEMS30 Global 30 km 180 h 12.25 CST meteoblue
NEMS2-30 Global 30 km 168 h 18.03 CST meteoblue

NMM porodica modela: prvi meteorološki model meteoblue (u funkciji od 2007). NMM je regionalni meteorološki model koji je usavršen za kompleksan teren.

NMM4 Centralna Evropa 4 km 72 h 11.38 CST meteoblue
NMM12 Evropa 12 km 180 h 12.55 CST meteoblue
NMM18 Južna Amerika 18 km 180 h 15.03 CST meteoblue
NMM18 Južna Afrika 18 km 180 h 13.24 CST meteoblue
NMM18 Jugoistočna Azija 18 km 180 h 13.59 CST meteoblue

Domeni trećih lica: Kao što možete videti na drugim veb-stranicama

ECMWF-IFS Global 20 km 144 h (@ 3 h) 15.13 CST European Centre for Medium-Range Weather Forecasts (ECMWF)
ECMWF-ENS Global 30 km 360 h (@ 3 h) 15.34 CST European Centre for Medium-Range Weather Forecasts (ECMWF)
UKMO-10 Global 10 km 144 h (@ 3 h) 13.02 CST UK MET OFFICE
UKMO-2 UK 2 km 120 h (@ 3 h) 12.57 CST UK MET OFFICE
ICON7 Evropa 7 km 120 h (@ 3 h) 10.25 CST Deutscher Wetterdienst
ICON13 Global 13 km 180 h (@ 3 h) 11.37 CST Deutscher Wetterdienst
ICON2 Nemačka i Alpi 2.2 km 48 h 17.17 CST Deutscher Wetterdienst
GFS22 Global 22 km 180 h (@ 3 h) 10.32 CST NOAA NCEP
GFS22 Global 40 km 180 h (@ 3 h) 10.45 CST NOAA NCEP
GFSENS05 Global 40 km 384 h (@ 3 h) 14.29 CST NOAA NCEP
NBM Severna Amerika 2.5 km 180 h (@ 3 h) 19.30 CST NOAA NCEP
HRRR US 3 km 18 h 19.27 CST NOAA NCEP
NAM3 Severna Amerika 3 km 60 h 10.03 CST NOAA NCEP
NAM5 Severna Amerika 5 km 60 h 11.21 CST NOAA NCEP
NAM12 Severna Amerika 12 km 84 h (@ 3 h) 09.10 CST NOAA NCEP
FV3-5 Alaska 5 km 60 h 17.31 CST NOAA NCEP
GEM2 Severna Amerika 2.5 km 48 h 13.00 CST Environment Canada
GEM15 Global 15 km 168 h (@ 3 h) 14.45 CST Environment Canada
AROME2 Francuska 2 km 42 h 10.34 CST METEO FRANCE
ARPEGE11 Evropa 11 km 96 h 10.05 CST METEO FRANCE
ARPEGE40 Global 40 km 96 h (@ 3 h) 10.33 CST METEO FRANCE
COSMO-5M Centralna Evropa 5 km 72 h 13.31 CST AM/ARPAE/ARPAP
COSMO-2I Centralna Evropa 2 km 48 h 13.55 CST AM/ARPAE/ARPAP
HRMN5 Centralna Evropa 5 km 48 h 17.21 CST KNMI
MSM5 Japan 5 km 78 h 17.26 CST Japan Meteorological Agency
WRFAMS-7 Južna Amerika 7 km 168 h > 24h CPTEC/INPE

Pokrivenost širom sveta

meteoblue domain overview Meteoblue meteorološki modeli pokrivaju većinu naseljenih područja u visokoj rezoluciji (3-10 km) i širom sveta u umerenoj rezoluciji (30 km). Karta sa strane prikazuje NMM modele kao crvene i NEMS modele kao crne kutije. Druge boje prikazuju modele trećih strana. Globalni modeli nisu prikazani. Za jednu prognozu, višestruki vremenski modeli, statistička analiza, merenja, radarska i satelitska telemetrija se razmatraju i kombinuju da bi se generisala najverovatnija vremenska prognoza za bilo koju datu lokaciju na Zemlji.

Nazad na vrh