Демо достъп за Базел

Историческите метеорологични данни за Базел могат да бъдат свалени свободно, без ограничения.

Търсете имена на градове или други места с нашето търсене в горната част на страницата. Търсенето на местоположение приема също и координати за местоположения в морските или селските райони.

30 години почасови данни за времето с history+

Достъп до историческа информация за времето за Wettsteinquartier с history+. Предлага се в световен мащаб и независимо от метеорологичните станции. Изтеглете последователни почасови данни без пропуски за Wettsteinquartier като CSV. Можете да тествате достъпа до данни за Базел безплатно.

Повече информация за history+

The time period will be used for each year. Leap year data could be off by one day to preserve accumulated sums.

history+ локации (0/0)

Клиентите с history+ могат да видят активираните си местоположения тук. Достъпът остава активен в продължение на 1 година. Базел е достъпен за безплатна оценка.

Your activated locations are listed here. You can switch to another location by clicking on the name, or compare data with the current location by checking the box.

Accumulate each data-series. Very common for growing degree days and precipitation amount.

Adjust base and limit parameter for growing degree calculation. A limit-value lower than base, calculates the temperature cold sum.