Sezónní klimatická předpověď pro region Bejrút zobrazuje průměrné měsíční teplotní a srážkové anomálie na následujících 6 měsíců v horním panelu. Předpověď je regionální pro oblasti o rozloze 100 km krát 100 km nebo větší.

Sezónní předpověď poskytuje klimatické charakteristiky, jako jsou průměrné hodnoty nebo anomálie na celý měsíc. Anomálie jsou odchylky od klimatologických průměru. Čili, negativní teplotní a srážkové anomálie indikuje chladnější a sucšší podmínky než je průměr. Z klimatologických informací lze vyvést jen slabý úsudek toho, jaké počasí lze očekávat. Předpokládejme, že měsíc má pozitivní anomálii +1 stupeň. Je velmi nepravděpodobné, že každá hodina tohoto měsíce bude o 1 stupeň teplejší. Realističtějším scénářem je, že některé dny budou významně teplejší než průměr, zatímco jiné budou průměrné. Nejdůležitější však je, že mohou nastat dny, které jsou chladnější nebo významně chladnější než průměr, takže pozitivní anomálie není vůbec zárukou, že nemůže například nastat mráz.

Sezónní meteorologická předpověď na konkrétní den není technicky možná: je statisticky nespolehlivější než klimatický průměr. Je to z toho důvodu, že denní počasí je předmětem větších výkyvů ovlivněných mezo nebo mikroklimatickými událostmi a výchozí faktory nelze změřit dostatečně přesně, takže denní předpovědi počasí se stávají statisticky nespolehlivějšími než klimatický průměr na 10-14 dní dopředu. Pravděpodobně jste si všimlinespolehlivost10denní předpovědi počasí a předpověď na několik měsíců je samozřejmě mnohem náročnější.

Protože se spolehlivost předpovědí na roční období může lišit, poskytujeme výsledky několika stovek předpovědí, abychom dokázali lépe odhadnout trend. Kombinujeme všechny sezónní předpovědi vypočítané hlavními centry a institucemi po celém světě do Supersouboru (SOUBOR), u nějž je větší pravděpodobnost, že bude správný, než u předpovědi od jedné instituce. Pokud si předpovědi různých modelů navzájem odporují, je předpověď pro roční období v daném časovém úseku téměř nemožná. V některých oblastech a situacích mohou být sezónní předpovědi poměrně přesné. Nejznámějšími příklady jsou situace El Niño a La Niña.

Zde uvedené různé modely jsou vypočítávány následujícími organizacemi: Evropské středisko pro předpovědi počasí se středním dosahem (ECMWF), Národní středisko pro environmentální předpověď (NCEP/NOAA), Německá meteorologická služba (DWD), UK-MetOffice (UKMO), MeteoFrance (METEOFR), Japonská meteorologická agentura (JMA) a Evropsko-středomořské středisko pro změnu klimatu (CMCC). Agentury/centra aktualizují své předpovědi přibližně jednou za měsíc, ale ne všechny provádějí tyto aktualizace ve stejnou dobu. Proto v diagramu označujeme předpovědní běh každého centra. Kdykoli některé z center aktualizuje předpověď, provedeme přepočet souboru.

Zpět nahoru