Podnebí ve městě Basilej

Naměřená data jsou nezpracované hodnoty. Údaje o teplotě a srážkách mohou být ovlivněny budovami a jinou infrastrukturou. Údaje na tomto webu jsou chráněny ochrannými právy © meteoblue.com.

Tropické noci, letní dny a horké dny jsou dobrými ukazateli pro klasifikaci horka a možného tepelného stresu během léta:

  • Letní den (oranžový): letní dny jsou klasifikovány jako dny s maximální denní teplotou vzduchu vyšší než 25 stupňů. Letní dny mohou způsobovat tepelný stres, zejména u starších a nemocných lidí.
  • Den horka (červená): dny horka jsou klasifikovány jako dny s maximální denní teplotou vzduchu vyšší než 30 stupňů. Dny horka mohou u většiny lidí způsobovat silný tepelný stres.
  • Tropická noc (modrá): tropické noci jsou klasifikovány jako noci (od 18:00 do 6:00), během nichž minimální teplota vzduchu neklesne pod 20 stupňů. Tropické noci mohou v důsledku nedostatečné rekuperace v noci způsobit silný tepelný stres.
Zpět nahoru