Snø, gult nivå, Deler av Møre og Romsdal, 2023-01-29T12:00:00+00:00, 2023-01-30T18:00:00+00:00
Mérsékelt
Közelgő
Ettől Mai nap 13:00 (12 óra múlva)
Amíg Holnap 19:00 (1 nap múlva)
Hivatalos figyelmeztető magyarázatok:

Fra søndag ettermiddag ventes mye snø i høyden. Snøgrensen vil variere en del, det starter rundt 1000 meter og synker fra søndag kveld. Mandag kveld ligger snøgrensen på 200-400 meter. Der alt kommer som snø vil det komme 40-60 cm snø, lokalt kan det komme mer.

Utasítások:

Beskytt sårbare installasjoner og gjenstander som ikke tåler den ventede snømengden. Beregn noe ekstra tid til transport og kjøring. Bruk riktige dekk og kjør etter forholdene. Behov for beredskap skal vurderes fortløpende av beredskapsaktører.

Snow, yellow level, Parts of Møre og Romsdal, 2023-01-29T12:00:00+00:00, 2023-01-30T18:00:00+00:00
Mérsékelt
Közelgő
Ettől Mai nap 13:00 (12 óra múlva)
Amíg Holnap 19:00 (1 nap múlva)
Hivatalos figyelmeztető magyarázatok:

From Sunday afternoon heavy snow is expected in higher ground. The freezing level will vary. It starts around 1000 meters, and decrease from Sunday evening. Monday evening the freezing level is around 200-400 meters. 40-60 cm snow is expected in the mountains, locally more.

Utasítások:

Vulnerable installations and objects should be protected. Allow some extra time for transportation and driving. Use tires fit for winter conditions and use caution while driving. The need for emergency preparedness shall be assessed continuously by emergency response actors.

Legutóbbi frissítés:
Nyelv:
Varsel om jord-, sørpe- og flomskredfare, gult nivå for Vestlandet og deler av Trøndelag 29.01.2023
Mérsékelt
Közelgő
Ettől Mai nap 09:00 (8 óra múlva)
Amíg Holnap 06:59 (1 nap múlva)
Hivatalos figyelmeztető magyarázatok:

Fare for jordskred i lavereliggende områder med lite snø og tele i bakken. Fare for utløsning av sørpeskred gjelder særlig i områder med nysnø, og snødybder mellom 30-60 cm. Snøen er stedvis vannmettet. Sørpeskred kan løses ut i relativt slake hellinger der vann samles opp. Skredene kanaliseres ofte ned forsenkninger og bekkeløp og kan da utvikle seg til flomskred. Bratte skråninger, samt bekker og elveløp med stor vannføring er spesielt utsatt. Det ventes mye regn med opp til 80 mm over en 12 timers periode, og mildvær og mye vind gir snøsmelting i tillegg.

Utasítások:

Hold deg oppdatert om utviklingen av været og følg med på veimeldinger. Hold deg unna bratte skråninger, samt bekker og elveløp med stor vannføring. Hold stikkrenner, kummer og andre vannveier fri for snø/is, grus, søppel, kvist og løv. Tette vannveier med oppdemmet vann kan forårsake skred.

Debris avalanches, debris flows and slushflows warning yellow level for Vestlandet and parts of Trøndelag 2023-01-29
Mérsékelt
Közelgő
Ettől Mai nap 09:00 (8 óra múlva)
Amíg Holnap 06:59 (1 nap múlva)
Hivatalos figyelmeztető magyarázatok:

Risk og landslides in low altitude areas with little snow and soil frost. Risk of slushflows is especially high in areas with fresh snow, and snow depths between 30 and 60 cm. The snow may in some places be fully water-saturated. Slushflows are triggered even in relatively gentle slopes, where water accumulates. Slushflows follow terrain depressions and may develop into debris flows. Steep slopes, as well as streams and rivers with high discharge, are particularly exposed. Rain and wind is expected.

Utasítások:

Keep yourself updated about the development of the weather and check traffic reports. Keep away from steep slopes, as well as streams and rivers with high discharge. Keep water paths and culverts free of snow, ice, gravel, waste, twigs and leaves. Clogged waterways with dammed water may cause landslides.

Legutóbbi frissítés:
Nyelv:
Mye regn, gult nivå, Vestland fylke og deler av Møre og Romsdal, 2023-01-29T05:00:00+00:00, 2023-01-29T18:00:00+00:00
Mérsékelt
Közelgő
Ettől Mai nap 06:00 (5 óra múlva)
Amíg Mai nap 19:00 (18 óra múlva)
Hivatalos figyelmeztető magyarázatok:

Fra søndag morgen til tidlig søndag kveld ventes det mye regn, lokalt 60-80 mm/12t, i Møre og Romsdal 40-60 mm/12t. Over ca 1000 meter ventes nedbøren som snø.

Utasítások:

Vurder behov for forebyggende tiltak. Behov for beredskap skal vurderes fortløpende av beredskapsaktører. Sjekk veimeldinger (175.no). Tilpass farten og kjør etter forholdene.

Heavy rain, yellow level, Vestland County and parts of Møre and Romsdal, 2023-01-29T05:00:00+00:00, 2023-01-29T18:00:00+00:00
Mérsékelt
Közelgő
Ettől Mai nap 06:00 (5 óra múlva)
Amíg Mai nap 19:00 (18 óra múlva)
Hivatalos figyelmeztető magyarázatok:

From Sunday morning until early Sunday evening a lot of rain is expected, locally around 60-80 mm in 12 hours, in Møre and Romsdal 40-60 mm in 12 hours. It is expected that it will come as snow above around 1000 meters.

Utasítások:

Consider the need for preventive measures. The need for emergency preparedness shall be assessed continuously by emergency response actors. Check road reports (175.no). Adjust the speed and use caution while driving.

Legutóbbi frissítés:
Nyelv:
Varsel om Betydelig snøskredfare i region Sunnmøre 29.01.2023
Erős
Most
Ettől Mai nap 00:00 (49 másodperce)
Amíg Mai nap 23:59 (23 óra múlva)
Hivatalos figyelmeztető magyarázatok:

På søndag ventes betydelig snøskredfare i region Sunnmøre. Snøskredproblem er våt snø (løssnøskred) og fokksnø (flakskred).

Utasítások:

Ferdsel i skredterreng krever solid kunnskap, erfaring i rutevalg og evne til å identifisere skredproblem. Generelt anbefales det å unngå skredterreng. Skred kan treffe enkelte skredutsatte veier og en sjelden gang bebyggelse.

Considerable avalanche danger for region Sunnmøre 2023-01-29
Erős
Most
Ettől Mai nap 00:00 (49 másodperce)
Amíg Mai nap 23:59 (23 óra múlva)
Hivatalos figyelmeztető magyarázatok:

On Sunday we expect considerable avalanche danger for region Sunnmøre. Avalanche problem is wet snow (loose snow avalanches) and wind drifted snow (slab avalanches).

Utasítások:

Travelling in avalanche terrain requires advanced knowledge, experience in route finding and ability to identify the avalanche problem. Generally, it is recommended to avoid avalanche terrain. Avalanches may hit some avalanche-exposed roads and occasionally settlements.

Legutóbbi frissítés:
Nyelv:
Varsel om Betydelig snøskredfare i region Sunnmøre 30.01.2023
Erős
Közelgő
Ettől Holnap 00:00 (23 óra múlva)
Amíg Holnap 23:59 (1 nap múlva)
Hivatalos figyelmeztető magyarázatok:

På mandag ventes betydelig snøskredfare i region Sunnmøre. Snøskredproblem er fokksnø (flakskred).

Utasítások:

Ferdsel i skredterreng krever solid kunnskap, erfaring i rutevalg og evne til å identifisere skredproblem. Generelt anbefales det å unngå skredterreng. Skred kan treffe enkelte skredutsatte veier og en sjelden gang bebyggelse.

Considerable avalanche danger for region Sunnmøre 2023-01-30
Erős
Közelgő
Ettől Holnap 00:00 (23 óra múlva)
Amíg Holnap 23:59 (1 nap múlva)
Hivatalos figyelmeztető magyarázatok:

On Monday we expect considerable avalanche danger for region Sunnmøre. Avalanche problem is wind drifted snow (slab avalanches).

Utasítások:

Travelling in avalanche terrain requires advanced knowledge, experience in route finding and ability to identify the avalanche problem. Generally, it is recommended to avoid avalanche terrain. Avalanches may hit some avalanche-exposed roads and occasionally settlements.

Legutóbbi frissítés:
Nyelv:

A meteoblue-nak világszerte több mint 80 hivatalos ügynökség küld viharjelzéseket. A meteoblue nem vállal felelősséget a figyelmeztetések tényleges tartalmáért vagy jellegéért. A problémákat a Visszajelzési űrlapon keresztül lehet jelenteni, és azokat továbbítjuk a megfelelő szerveknek.

meteoMail - Email frissítések Spjelkavik számára

Napi időjárás-előrejelzéseket és figyelmeztetéseket kaphat e-mailben ingyenesen.

A meteoMail ingyenes és bármikor le lehet iratkozni róla.

Nem osztjuk meg e-mail címét harmadik féllel, amint azt az adatvédelmi irányelvünk is tartalmazza. A meteoblue szolgáltatásainak használatával elfogadod a felhasználási feltételeinket. Az e-mail-címed más meteoblue szolgáltatásokkal is használható.

CET
Vissza a tetejére