history+®

ისტორიული ამინდის საათობრივი პროგნოზის სომულაციური მონაცემები 1979 წლიდან

history+ გთავაზობთ დაუყოვნებლივ წვდომას meteoblue გლობალური ამინდის სიმულაციის არქივზე. ჩამოტვირთეთ ამინდის ცვლადები, როგორიცაა ტემპერატურა, ქარი, ღრუბლის საფარი, ნალექი და მრავალი სხვა საათობრივი გარჩევადობით, როგორც CSV, ან შეისწავლეთ მონაცემთა ნაკრები ონლაინ. მსოფლიოს მასშტაბით ნებისმიერი ადგილი ხელმისაწვდომია საათობრივი ინტერვალებით, 1979 წლიდან.

მახასიათებლები

40+ წლის ისტორიული მონაცემები

history+ გთავაზობთ ამინდის თანმიმდევრულ სიმულაციურ მონაცემებს საათობრივი რეზოლუციით 1979 წლიდან. დაარქივებული ამინდის სიმულაციები აწყობილია დროის უწყვეტ სერიაზე. ისტორიული მონაცემები პირველი ნაბიჯია რომლებიც შეესაბამება წარსულის მოვლენებსა და თქვენი მიმდინარე და მომავალი ბიზნესის ოპტიმიზაციას.

მსოფლიო ხელმისაწვდომობა

ამინდის ყველა ცვლადი ხელმისაწვდომია დედამიწის ნებისმიერ ადგილას და სხვადასხვა სიმაღლეზე, საზომი სადგურებისგან დამოუკიდებლად. ჩვენ ვიანგარიშებთ ამინდის გლობალურ მოდელებს, ასევე ადგილობრივ მაღალი გარჩევადობის მოდელებს ევროპის, ჩრდილოეთ და სამხრეთ ამერიკისა და აზიისა და აფრიკის უმეტესი ნაწილისთვის.

მაღალი სიზუსტე

ინტენსიური გადამოწმება და დადასტურება აუმჯობესებს ამინდის მოდელებს ისტორიული ამინდის გაზომვის მონაცემების ხარისხისა და ხელმისაწვდომობის მიღმა. history+ აერთიანებს მოხერხებულობას და შეუდარებელ სიზუსტეს თქვენი ყოველდღიური ბიზნეს გადაწყვეტილებების მხარდასაჭერად. ინტერფეისი უზრუნველყოფს წვდომას NEMS გლობალურ ციფრული ამინდის მოდელზე, ERA5 ხელახალი ანალიზის მოდელზე და ადგილობრივი მაღალი გარჩევადობის ამინდის მოდელებზე მრავალი ზონისთვის.

მონაცემების შეუზღუდავი ჩამოტვირთვა 1 წლის განმავლობაში

ყველა მონაცემის ჩამოტვირთვა შესაძლებელია არჩეული ადგილებისთვის 40 წელზე მეტი ხნის განმავლობაში. წვდომა აქტიური რჩება შეძენიდან 1 წლის განმავლობაში და მოიცავს მონაცემთა ნაკრების ყოველდღიურ განახლებებს.

100% დასრულებულია ხარვეზების გარეშე

history+ გთავაზობთ 100% cსრულ დროის სერიას, დაკარგული მონაცემების გარეშე. ყველა დროის სერია თანმიმდევრულია და უფსკრული, მაშინ როცა გაზომვები ხშირად მიუწვდომელია არჩეული ადგილისთვის, ან მიუწვდომელია გარკვეული პერიოდის განმავლობაში ან შეიცავს არასწორ მონაცემებს. არასაკმარისი და არათანმიმდევრული მონაცემებით ანალიზი შედეგებს არასანდო ხდის და მასიურად ზრდის დამუშავების ძალისხმევას.

მრავალი ფორმატი

ონაცემები შესაძლებელია ინტერაქტიულად იქნას გაანალიზებული ინტერნეტში, და ასევე, ჩამოთვირთული იქნას, როგორც CSV ფაილები. საერთო შეფასებები, როგორიც არის წლების შედარება, GDD გაანგარიშება, სიხშირის ანალიზი, ვეიბულის განაწილებები ან ქარის ვარდები ჩაშენებულია. ჩამოტვირთული CSV ფაილები შესაძლებელია მარტივად იმპორტირდეს სხვა პროფესიონალურ პროგრამებში.

ხელმისაწვდომია

თანმიმდევრული ისტორიული მონაცემების მარტივი ჩამოტვირთვა

ყველა მონაცემი შეიძლება გადმოიწეროს როგორც CSV ფაილიდა შემდგომში დამუშავდეს ისეთი პროგრამებით, როგორიც არის Microsoft® Excel ან OpenOffice. თქვენ შეგიძლიათ ჩამოტვირთოთ 30 წლიანი სერია საათობრივი რეზოლუციით სხვადასხვა პარამეტრებით, როგორიც არის ტემპერატურა, ნალექები, ღრუბლები ან ქარი.

მონაცემები ხელმისაწვდომია მთელ მსოფლიოში ყოველგვარი ხარვეზების გარეშე და სხვადასხვა მოდელებიდან. ჩვენი ამინდის სიმულაციები დამოუკიდებელია ცალკეული სადგურებისა და შესაძლო გათიშვისგან.

ინტერაქტიული ინტერფეისი მონაცემთა ანალიზისთვის

ჩვენი მონაცემთა ბაზა შეფუთულია ასობით ტუბერკულოზი ამინდის მონაცემებით და თქვენს განკარგულებაშია. ინტერაქტიული გრაფიკები იძლევა დაუყოვნებლივ წვდომას უწყვეტი დროის სერიებზე თქვენი მდებარეობის ან სხვადასხვა კოორდინატებისთვის. თქვენ არ გჭირდებათ ამინდის გრძელვადიანი მონაცემების დროის სერიების ლოდინი: ის იქ არის წამში.

თქვენ შეგიძლიათ შეადაროთ სხვადასხვა ადგილები და გაარკვიოთ ამინდის განსხვავებები, რომლებმაც შესაძლოა გავლენა იქონიონ ან სარგებელი მოუტანონ თქვენ ბიზნესს. მოიპოვეთ ღირებული შეფასება იმისათვის, რომ მოემზადოთ ტიპიური ამინდის პირობებისათვის ისევე, როგორც უჩვეულო უკიდურესობისთვის.

შეადარეთ რამდენიმე წელი

რამდენიმე სეზონის ვიზუალიზაცია დაგროვილი ნალექის ან მზარდი გრადუსი დღის განმავლობაში (GDD) ერთ გრაფაში. ნახეთ როგორ გავლენა შეიძლება მოახდინოს სველმა ან უფრო ცხელმა სეზონმა მცენარის განვითარებაზე, გამოთვალეთ გათბობის ჯამი იმისთვის, რომ მოახდინოს ზამთრის პერიოდში საჭირო ენერგიის პროგნოზირება ან შეაფასეთ ამინდის პირობები ერთი კვირის განმავლობაში მოვლენების დასაგეგმად.

ყველა ინფორმაცია და მონაცემი ხელმისაწვდომია შეძენისთანავე და შეიძლება იყოს ნაჩვენები ინტერაქტიულად ინტუიციურ და ინტერაქტიულ სქემებსა და დიაგრამებში.

სიხშირის ანალიზის ჰისტოგრამა და ქარის ვარდი (wind rose)

გარდა ამისა, history+ შეიცავს ონლაინ ანალიზის ინსტრუმენტებს სიხშირის ნიმუშებისთვის და ქარის ვარდებისთვის. ჩვენი ინსტრუმენტები უაღრესად მორგებადია თქვენ განსაკუთრებულ მოთხოვნებთან და ძვირფასი დროის დაზოგვასთან.

ქარის სიჩქარის სიხშირე ქარის ენერგიის წარმოებისთვის გამოითვლება ნებისმიერი კოორდინატებისთვის ხმელეთზე ან ზღვაზე. ქარის ვარდები კლასიფიცირებენ ქარის მიმართულებებსა და სიჩქარეს, მაგ. ქარის პარკის პოტენციური ადგილების შემდგომი შეფასება და ენერგიის გამომუშავების ეფექტურობის გაუმჯობესება. ტემპერატურისა და ნალექების სიხშირე ვიზუალიზდება ჰისტოგრამაში და ეხმარება უკეთ გავიგოთ ბიზნესისთვის საშიში პირობები, როგორიცაა ყინვა ან ინტენსიური ნალექი.

მოსავლის კლიმატის რისკის ანალიზი და პროგნოზირება

მოსავლის კლიმატის რისკის ანალიზის დიაგრამა გვიჩვენებს გვალვის, სიცხის ან ყინვის რისკებს შერჩეული მოსავლისთვის შერჩეულ ადგილას არჩეულ პერიოდში 1985 წლიდან დღემდე.

მოსავლის რისკის პროგნოზირება მონიტორინგს და აფასებს მოსავლის რისკებს მიმდინარე სეზონის ამინდის, 7 დღის და სეზონური პროგნოზის საფუძველზე. შედარებისთვის შეიძლება ჩართული იყოს ისტორიული საცნობარო პერიოდები, როგორიცაა წელი კარგი ან ცუდი ზრდის პირობებით. მოსავლის კლიმატის რისკის ანალიზის დიაგრამა მხარს უჭერს საოპერაციო გადაწყვეტილებებს, მაგ. როდის დარგვა, განაყოფიერება ან მორწყვა.

კლიმატის პროგნოზები

დღესდღეობით, მსოფლიოს მრავალი რეგიონი უმკლავდება ისეთ გამოწვევებს, როგორიცაა ჰაერის ექსტრემალური ტემპერატურის მზარდი სიხშირე, შტორმები, ძლიერი ნალექის ან გვალვის შედეგად გამოწვეული წყალდიდობები. კლიმატის ცვლილების გამო, ასეთი ექსტრემალური მოვლენები მომავალში უფრო ხშირად მოხდება. ეს ტენდენცია გაზრდის ამინდის რისკებით გამოწვეული ეკონომიკური ზიანის და სიცოცხლისათვის საფრთხის რისკს.

მეტეობლუის კლიმატის პროგნოზი გთავაზობთ კლიმატის ცვლილების რთული სიმულაციების მარტივ შეჯამებას დედამიწის ნებისმიერი ადგილისთვის, IPCC-ის ანგარიშის ემისიის სხვადასხვა სცენარზე დაყრდნობით. Meteoblue კლიმატის პროგნოზი აჯამებს ყველა ამ პროგნოზს არჩეული მდებარეობის(ებ)ისთვის მარტივ გრაფიკაში ცვლადების დიდი რაოდენობისთვის და ხელმისაწვდომია მსოფლიოს ნებისმიერი ადგილისთვის მაღალი სივრცითი გარჩევადობით.

დამატებითი ინფორმაცია მომხმარებლის სპეციფიკური კონფიგურაციის პარამეტრების შესახებ შეგიძლიათ იხილოთ აქ.

მოყვება ამინდის ცვლადები

ტემპერატურა

2 მ მიწის ზემოთ

ფარდობითი ტენიანობა

2 მ მიწის ზემოთ

წნევა

ზღვის დონიდან

ნალექის რაოდენობა

mm/m2

თოვლის რაოდენობა

cm/m2

ღრუბლის სრული საფარი

პროცენტულად

მზის რადიაცია

W/m2

ქარის ნაკადი

10 მ მიწის ზემოთ

ქარის სიჩქარე და მიმართულება (10 m)

km/h, m/s, bft, kn, mph

ქარის სიჩქარე და მიმართულება (80 m)

km/h, m/s, bft, kn, mph

ქარის სიჩქარე და მიმართულება (900 hPa)

km/h, m/s, bft, kn, mph

დაბალი, საშუალო, მაღალი ღრუბლის საფარი

პროცენტულად

history+ მოიცავს ამინდის ყველაზე გავრცელებულ ცვლადებს, ასევე სპეციალიზებულ პარამეტრებს. სხვა ცვლადები ხელმისაწვდომია მოთხოვნით.

ცადეთ უფასოდ

თქვენ შეგიძლიათ შეამოწმოთ history+ გამოწერის გარეშე და შეისწავლოთ ისტორიული ამინდის მონაცემების გაუთავებელი შესაძლებლობები. უფასო ტესტი შემოიფარგლება მხოლოდ ბაზელით, შვეიცარია.

ფასი და შეკვეთა

რამდენი ლოკაცია გჭირდებათ? შეძენის მომენტში, თქვენ მიიღებთ წვდომას მდებარეობის შერჩეულ რაოდენობაზე, იმის გადაწყვეტის გარეშე, რომელი. თქვენი სასურველი მდებარეობები ან კოორდინატები შეიძლება გააქტიურდეს შემდეგ მონაცემთა ჩამოტვირთვის ინტერფეისში. history+ წვდომა აქტიური რჩება 1 წლის განმავლობაში, შეძენის დღიდან. თქვენ შეგიძლიათ შეიძინოთ მეტი ლოკაცია მოგვიანებით ნებისმიერ დროს. დიდი მოცულობის ფასდაკლება 10-ზე მეტ ლოკაციაზე ხელმისაწვდომია მოთხოვნით.

ყველა ფასი შეიცვას 0% დღგს

1 ადგილმდებარეობა
100.00

40+ წლის მონაცემები

ავტომატური განახლება არ არის

ხელმისაწვდომია ერთი წლის განმავლობაში

ერთჯერადი გადახდა

ფასდაკლებით 10%
3 ადგილმდებარეობა
270.00

40+ წლის მონაცემები

ავტომატური განახლება არ არის

ხელმისაწვდომია ერთი წლის განმავლობაში

ერთჯერადი გადახდა

ფასდაკლებით 20%
5 ადგილმდებარეობა
400.00

40+ წლის მონაცემები

ავტომატური განახლება არ არის

ხელმისაწვდომია ერთი წლის განმავლობაში

ერთჯერადი გადახდა

ფასდაკლებით 30%
10 ადგილმდებარეობა
700.00

40+ წლის მონაცემები

ავტომატური განახლება არ არის

ხელმისაწვდომია ერთი წლის განმავლობაში

ერთჯერადი გადახდა

დღგ და ფასები

ევროკავშირის ბიზნეს მომხმარებლებს გადასახადის გადამხდელის საიდენტიფიკაციო ნომრით, ჩამოეჭრებათ დღგ. საიდენტიფიკაციო ნომერი საჭიროა და შესყიდვამდე ავტომატურად გადამოწმდება ევროკავშირის მონაცემთა ბაზაში. ყველა მომსახურება დაკავშირებულია თქვენ meteoblue-ს ანგარიშთან, რომელიც შეიქმნება შეკვეთის დროს. გადახდის დადასტურების შემდეგ, თქვენ მიიღებთ ინვოისს PDF ფორმატში დღგ-ს მითითებით. ინვოისების ჩამოტვირთვა ასევე შესაძლებელია თქვენი meteoblue-ს ანგარიშის მიმოხილვიდან.

გადახდა იწარმოება Datatrans-ის მიერ, რომელიც PCI-DSS-ის საგადახადო უსაფრთხოების ოპერაციების სერტიფიცირებული პროვაიდერია. თქვენი საკრედიტო ბარათის ინფორმაცია გადაეცემა მონაცემთა დაშიფრვის გამოყენებით, გამოიყენება მხოლოდ ერთი ტრანზაქციისთვის და არ ინახება. თქვენი მონაცემების უსაფრთხოება ძალზე მნიშვნელოვანია ჩვენთვის. გადახდა ასევე შესაძლებელია Paypal, Visa, Mastercard და Swiss Postfinance ის მეშვეობით.

სიმულირების მონაცემების შესახებ

რას მიიღებთ

history+ გთავაზობთ ისტორიული ამინდის სიმულაციურ მონაცემებს, სივრცითი რეზოლუციით 4-დან 30 კილომეტრამდე, არა გაზომვით მონაცემებს. 1979 წლიდან, ისტორიული ამინდის მონაცემები ხელმისაწვდომია საათობრივი ნაბიჯებით ან ყოველდღიური აგრეგაციებით 30 კილომეტრიანი სივრცითი გარჩევადობით, ხოლო უმაღლესი რეზოლუციის მონაცემები ხელმისაწვდომია 2008 წლიდან დედამიწის თითქმის ყველა ადგილისთვის. ეს მონაცემები სრულყოფილი და ყოველგვარი ხარვეზის გარეშეა. ჩვენი მსოფლიო მონაცემთა ხელმისაწვდომობა და მათი სისრულე უნიკალურია.

ფართო შემოწმებაჩვენი ამინდის მოდელების ტარდება რეგულარულად და შესაბამისად, უზრუნველყოფილია საუკეთესო ხარისხის მონაცემები.

სიმულაციური მონაცემები განსაკუთრებით შესაფერისია რეგიონების ამინდის დროის უფრო ხანგრძლივი პერიოდის შეფასებისთვის, ხოლო გაზომვის მონაცემები გამოიყენება კონკრეტული ადგილობრივი პირობების ან ექსტრემალური ამინდის მოვლენების დასაფიქსირებლად. ამიტომ, ყველა დამზღვევი არ ღებულობს ამინდის სიმულაციურ მონაცემებს მტკიცებულებად.

შეზღუდვები

რეზოლუცია: მონაცემებს აქვს სივრცითი გარჩევადობა 4-დან 30 კმ-მდე, მდებარეობისა და პერიოდის მიხედვით. აქედან გამომდინარე, ადგილობრივი მიკროკლიმატი, ე.ი. ვიწრო ხეობებში ან მთის მწვერვალებზე, ზუსტი დაფიქსირება შეუძლებელია. თუმცა, ამ მდებარეობებისთვისაც კი, თქვენ შეგიძლიათ მარტივად გააანალიზოთ ტენდენციები წლების, სეზონების, თვეების, კვირების ან თუნდაც ყოველდღიური ცვლილებების განმავლობაში, ყოველთვის იმის გათვალისწინებით, რომ შეიძლება იყოს მიკერძოება აბსოლუტურ მნიშვნელობებში.

ექსტრემალური მოვლენები: თუ გაინტერესებთ, იყო თუ არა 1992 წლის 22 თებერვალს ადგილობრივი ჭექა-ქუხილი 100 მმ წვიმით და ქარი 80 კმ/სთ სიჩქარით, სამწუხაროდ ეს შეუძლებელი იქნება. სიმულაციური მონაცემები ვერ ასახავს იზოლირებული ექსტრემალური ამინდის მოვლენების ზუსტ დროს და ინტენსივობას. ამისთვის მეტეოროლოგიური სადგურის პოვნა დაგჭირდებათ, მაგრამ ის ზუსტად ადგილზე უნდა იყოს და არა რამდენიმე კილომეტრის მოშორებით, რაც იშვიათად არის შესაძლებელი. For such requests, please feel free to contact info@meteoblue.com.

თავში დაბრუნება