history+®

Hodinové historické údaje meteorologickej simulácie od roku 1979

history+ ponúka okamžitý prístup do archívu globálnych simulácií počasia meteoblue. Stiahnite si premenné počasia, ako sú teplota, vietor, oblačnosť, zrážky a mnohé ďalšie v hodinovom rozlíšení vo formáte CSV alebo preskúmajte súbory údajov online. Ktorékoľvek miesto na svete je k dispozícii v hodinových intervaloch bez medzier od roku 1979.

Funkcie

Viac ako 40 rokov historických údajov

Služba history+ ponúka konzistentné údaje zo simulácie počasia s hodinovým rozlíšením od roku 1979. Archivované simulácie počasia sú zhromaždené do nepretržitých časových radov. Historické údaje sú prvým krokom k nájdeniu súvislostí medzi minulými udalosťami a optimalizácii vášho súčasného a budúceho podnikania.

Celosvetová dostupnosť

Všetky premenné počasia sú k dispozícii pre akékoľvek miesto na Zemi a v rôznych nadmorských výškach, nezávisle od meracích staníc. Vypočítavame globálne modely počasia, ako aj miestne modely s vysokým rozlíšením pre Európu, Severnú a Južnú Ameriku a väčšinu častí Ázie a Afriky.

Vysoká precíznosť

Intenzívne overovanie a validácia zlepšuje naše modely počasia nad rámec kvality a dostupnosti historických údajov z meraní počasia. history+ spája pohodlie a bezkonkurenčnú presnosť na podporu vašich každodenných obchodných rozhodnutí. Rozhranie poskytuje prístup k vlastnému globálnemu numerickému modelu počasia NEMS, k modelu reanalýzy ERA5 a k miestnym modelom počasia s vysokým rozlíšením pre mnohé oblasti.

Neobmedzené sťahovanie údajov na 1 rok

Všetky údaje pre vybrané lokality je možné stiahnuť na obdobie viac ako 40 rokov. Prístup zostáva aktívny 1 rok po zakúpení a zahŕňa denné aktualizácie súborov údajov.

100% kompletné bez výpadkov

history+ ponúka 100% úplných časových radov bez chýbajúcich údajov. Všetky časové rady sú konzistentné a bez medzier, zatiaľ čo merania pre vybrané miesto často nie sú k dispozícii alebo nie sú dostupné pre určité časové obdobia, prípadne obsahujú neplatné údaje. Analýza s nedostatočnými a nekonzistentnými údajmi robí výsledky nespoľahlivými a masívne zvyšuje náročnosť spracovania.

Viaceré formáty

Údaje môžu byť interaktívne analyzované na webe a taktiež stiahnuté ako CSV súbor. Bežné hodnotenia, ako je ročné porovnanie, GDD kalkulácia, frekvenčná analýza, Weibullovo rozdelenie alebo veterná ružica, sú zabudované. Stiahnuté CSV súbory môžu byť poľahky importované do iných profesionálnych aplikácií.

Dostupné práve teraz

Poľahky stiahnite konzistentné historické údaje

Všetky údaje môžu byť stiahnuté ako CSV súbory a ďalej spracované v programoch ako Microsoft® Excel alebo OpenOffice. Stiahnuť si môžete kompletné časové rady od roku 1979 v hodinovom rozlíšení s rôznymi parametrami, ako sú teplota, zrážky, oblačnosť či vietor.

Údaje sú k dispozícii na celom svete bez akýchkoľvek medzier a z rôznych modelov. Naše simulácie počasia sú nezávislé od jednotlivých staníc a možných výpadkov.

Interaktívne rozhranie pre analýzu údajov

Naša databáza obsahuje stovky TB údajov o počasí a je vám k dispozícii. Interaktívne grafy umožňujú okamžitý prístup k súvislým časovým radom pre vaše lokality alebo rôzne súradnice. Nemusíte čakať na dlhodobé časové rady údajov o počasí: Je tu v priebehu sekundy.

Môžete porovnať viaceré polohy a odhaliť rozdiely v počasí, ktoré by mohli mať negatívny alebo pozitívny dopad na váš biznis. Získajte cenný náhľad na to, ako sa pripraviť na typické poveternostné podmienky a aj na nezvyčajné extrémy.

Porovnať viaceré roky

Pozrite si niekoľko období s nazhromaždenými zrážkami alebo so sumou efektívnych teplôt (GDD) na jednom grafe. Skúmajte, ako vlhké alebo horúce obdobie môže ovplyvniť vývoj rastlín, vypočítajte si vykurovaciu sumu pre určenie toho, koľko energie je potrebnej počas zím, alebo odhadnite poveternostné podmienky v jedinom týždni pre naplánovanie akcií.

Všetky informácie a údaje sú k dispozícii okamžite po zakúpení a možno ich interaktívne zobraziť v intuitívnych a interaktívnych grafoch a diagramoch.

Histogram frekvenčnej analýzy a veternej ružice

Služba history+ okrem iného zahŕňa aj online analytické nástroje pre frekvenčné vzory a veterné ružice. Naše nástroje sú vysoko prispôsobiteľné, aby vyhoveli vašim špecifickým potrebám a ušetrili vám drahocenný čas.

Frekvencie rýchlosti vetra na výrobu veternej energie sa vypočítavajú pre akékoľvek súradnice na pevnine alebo na mori. Veterné ruže klasifikujú smery a rýchlosti vetra, napr. na ďalšie hodnotenie potenciálnych lokalít veterných parkov a zlepšenie účinnosti výroby energie. Frekvencie teplôt a zrážok sa vizualizujú v histograme a pomáhajú lepšie pochopiť podmienky ohrozujúce podnikanie, ako sú mrazy alebo intenzívne zrážky.

Analýza a predpovedanie klimatických rizík plodín

Diagram analýzy klimatických rizík plodín znázorňuje riziká sucha, horúčav alebo mrazov pre vybranú plodinu na vybranom mieste za vybrané obdobie od roku 1985 do súčasnosti.

Predpovedanie rizík plodín monitoruje a vyhodnocuje riziká plodín na základe aktuálneho počasia v sezóne, 7-dňovej a sezónnej predpovede. Na porovnanie možno zahrnúť historické referenčné obdobia, napríklad rok s dobrými alebo zlými rastovými podmienkami. Diagram analýzy klimatických rizík plodín podporuje operatívne rozhodnutia, napr. kedy sadiť, hnojiť alebo zavlažovať.

Klimatické predpovede

V súčasnosti sa mnohé regióny na celom svete stretávajú s problémami, ako sú napríklad čoraz častejšie extrémne teploty vzduchu, búrky, povodne spôsobené silnými zrážkami alebo sucho. V dôsledku zmeny klímy sa takéto extrémne udalosti budú v budúcnosti vyskytovať častejšie. Tento trend zvýši riziko hospodárskych škôd a ohrozenia životov v dôsledku poveternostných rizík.

Predpoveď klímy meteoblue ponúka jednoduché zhrnutie komplexných simulácií klimatických zmien pre ľubovoľné miesto na Zemi na základe rôznych emisných scenárov správy IPCC. Predpoveď klímy meteoblue sumarizuje všetky tieto prognózy pre vybrané miesto (miesta) v jednoduchej grafike pre veľký počet premenných a je k dispozícii pre akékoľvek miesto na svete s vysokým priestorovým rozlíšením.

Viac informácií o možnostiach konfigurácie špecifických pre používateľa nájdete tu .

Vrátane faktorov počasia

Teplota

2 m nad zemou

Pomerná vlhkosť vzduchu

2 m nad zemou

Tlak

na úrovni mora

Úhrn zrážok

mm/m2

Množstvo snehových zrážok

cm/m2

Celková oblačnosť

v percentách

Slnečné žiarenie

W/m2

Nárazový vietor

10 m nad zemou

Rýchlosť a smer vetra (10 m)

km/h, m/s, bft, kn, mph

Rýchlosť a smer vetra (80 m)

km/h, m/s, bft, kn, mph

Rýchlosť a smer vetra (900 hPa)

km/h, m/s, bft, kn, mph

Nízka, stredná, vysoká oblačnosť

v percentách

history+ obsahuje najbežnejšie premenné počasia, ako aj špecializované parametre. Ďalšie premenné sú k dispozícii na požiadanie.

Vyskúšajte zadarmo

history+ môžete otestovať bez predplatného a preskúmať nekonečné možnosti historických údajov o počasí. Bezplatný test je obmedzený na Bazilej, Švajčiarsko.

Cena a objednávka

Koľko miest potrebujete? V okamihu nákupu získate prístup k vybranému počtu lokalít bez toho, aby ste sa museli rozhodnúť, ktoré to budú. Vami požadované lokality alebo súradnice si môžete aktivovať neskôr v rozhraní na sťahovanie údajov. Prístup do history+ zostáva aktívny 1 rok, počnúc dátumom nákupu. Ďalšie lokality si môžete zakúpiť aj kedykoľvek neskôr. Veľkoobjemové zľavy pre viac ako 10 lokalít sú k dispozícii na požiadanie.

0% DPH zahrnutá vo všetkých cenách

1 poloha
100.00

Údaje za 40 rokov

Žiadne automatické obnovenie

K dispozícii na jeden rok

Jednorazová platba

Zľava 10%
3 polohy
270.00

Údaje za 40 rokov

Žiadne automatické obnovenie

K dispozícii na jeden rok

Jednorazová platba

Zľava 20%
5 polôh
400.00

Údaje za 40 rokov

Žiadne automatické obnovenie

K dispozícii na jeden rok

Jednorazová platba

Zľava 30%
10 polôh
700.00

Údaje za 40 rokov

Žiadne automatické obnovenie

K dispozícii na jeden rok

Jednorazová platba

DPH a ceny

DPH bude odčítaná pre EÚ firemných zákazníkov s platným IČ DPH. Identifikačné číslo je povinné a bude automaticky overené v EÚ databáze pred nákupom. Všetky služby sú spojené s vašim meteoblue účtom, ktorý bude vytvorení v objednávacom procese. Po potvrdení platby obdržíte faktúru v PDF s uvedenou DPH čiastkou. Faktúry môžu byť tiež stiahnuté z prehľadu vášho meteoblue účtu.

Platbu spracúva Datatrans- certifikovaný PCI-DSS poskytovateľ platobných služieb pre väčšiu bezpečnosť v platobných transakciách. Vaše údaje o kreditnej karte sú prenášané pomocou šifrovania dát, ktoré sa použije iba pre jednu transakciu a nie je uložené. Bezpečnosť Vašich dát je pre nás nesmierne dôležitá. Platobné možnosti zahŕňajú Paypal, Visa, Mastercard a Swiss Postfinance.

O simulačných údajoch

Čo získate

Služba history+ ponúka historické údaje zo simulácie počasia s priestorovým rozlíšením od 4 do 30 km, nie namerané údaje. Historické údaje o počasí už od roku 1979 sú dostupné v hodinových intervaloch alebo denných agregáciách s priestorovým rozlíšením 30 km, kým údaje s vysokým rozlíšením sú dostupné od roku 2008 pre takmer každé miesto na Zemi. Tieto údaje sú kompletné a nepretržité. Dostupnosť a úplnosť našich celosvetových údajov sú jedinečné.

Rozsiahle verifikácie našich modelov počasia sa vykonávajú pravidelne, čím sa zaručuje najvyššia kvalita údajov.

Simulačné údaje sú obzvlášť vhodné pre posúdenie počasia v oblastiach a regiónoch v priebehu dlhších časových období, kým namerané údaje sa používajú pre zaznamenanie špecifických lokálnych podmienok alebo extrémnych poveternostných udalostí. Z toho dôvodu nie všetky poistenia akceptujú simulačné údaje počasia ako evidenciu.

Obmedzenia

Rozlíšenie: Údaje majú priestorové rozlíšenie 4 až 30 km v závislosti od miesta a obdobia. Preto miestne mikroklímy, napr. v úzkych údoliach alebo na vrcholkoch hôr sa nedajú presne zachytiť. Avšak aj pre tieto miesta môžete jednoducho analyzovať trendy v priebehu rokov, ročných období, mesiacov, týždňov alebo dokonca každodenných zmien, pričom vždy beriete do úvahy, že v absolútnych hodnotách môžu existovať odchýlky.

Extrémne udalosti: Ak chcete vedieť, či 22. februára 1992 bola lokálna búrka so 100 mm zrážok a vetrom s rýchlosťou viac ako 80 km/h, bohužiaľ to nebude možné. Simulačné údaje nedokážu zachytiť presné načasovanie a intenzitu ojedinelých extrémnych poveternostných udalostí. Na to by bolo potrebné nájsť meteorologickú stanicu, ktorá by však musela byť na presnom mieste, nie niekoľko kilometrov ďaleko, čo je možné len zriedka. For such requests, please feel free to contact info@meteoblue.com.

Späť nahor