In het Akkoord van Parijs van 2015 is een mondiaal kader vastgesteld om de opwarming van de aarde te beperken tot ruim onder de 2°C, bij voorkeur tot 1,5°C (graden Celsius), ten opzichte van het pre-industriële niveau. Om dit mondiale temperatuurdoel te bereiken, streven landen ernaar de groei van broeikasgasemissies zo snel mogelijk terug te dringen en daarna snel tot reducties te komen, op basis van de best beschikbare wetenschappelijke, economische en sociale haalbaarheid.

De effecten van de klimaatverandering zijn reeds goed zichtbaar door stijgende luchttemperaturen, smeltende gletsjers en afnemende poolijskappen, een stijgende zeespiegel, toenemende woestijnvorming, alsook door frequenter optredende extreme weersomstandigheden zoals hittegolven, droogteperioden, overstromingen en stormen. Klimaatverandering is niet overal ter wereld gelijk en sommige regio's worden er meer door getroffen dan andere. Op de volgende grafieken kunt u zien hoe de klimaatverandering de regio Kierspe de afgelopen 40 jaar reeds heeft beïnvloed. De gebruikte gegevensbron is ERA5, de vijfde generatie atmosferische heranalyse van het mondiale klimaat door het ECMWF, die de periode 1979-2021 bestrijkt, met een ruimtelijke resolutie van 30 km.

Jaarlijkse temperatuurverandering Kierspe

De bovenste grafiek toont een schatting van de gemiddelde jaartemperatuur voor de grotere regio van Kierspe. De blauwe stippellijn is de lineaire trend van de klimaatverandering. Als de trendlijn van links naar rechts omhoog loopt, is de temperatuurtrend positief en wordt het in Kierspe warmer door de klimaatverandering. Als de lijn horizontaal loopt, is er geen duidelijke trend, en als de lijn daalt, worden de omstandigheden in Kierspe in de loop der tijd kouder.

In het onderste deel van de grafiek zijn de zogenaamde opwarmingsstrepen te zien. Elke gekleurde streep vertegenwoordigt de gemiddelde temperatuur voor een jaar - blauw voor koudere en rood voor warmere jaren.

Jaarlijkse neerslagverandering - Kierspe

De bovenste grafiek toont een schatting van de gemiddelde totale neerslag voor de grotere regio van Kierspe. De blauwe stippellijn is de lineaire trend van de klimaatverandering. Als de lijn van links naar rechts een stijgende lijn vertoont, is de neerslagtrend positief en wordt het in Kierspe natter door de klimaatverandering. Als de lijn horizontaal loopt, is er geen duidelijke trend te zien en als de lijn naar beneden loopt, worden de omstandigheden in Kierspe in de loop der tijd droger.

In het onderste deel van de grafiek zijn de zogenaamde neerslagstrepen te zien. Elke gekleurde streep vertegenwoordigt de totale neerslag van een jaar - groen voor nattere en bruin voor drogere jaren.

Maandelijkse anomalieën van temperatuur en neerslag - Klimaatverandering Kierspe

De bovenste grafiek toont de temperatuuranomalie voor elke maand sinds 1979 tot nu. De anomalie geeft aan met hoeveel procent het warmer of kouder was dan het 30-jarig klimaatgemiddelde van 1980-2010. Zo waren de rode maanden warmer en de blauwe maanden kouder dan normaal. Op de meeste plaatsen zult u in de loop der jaren een toename van het aantal warmere maanden aantreffen, wat een weerspiegeling is van de opwarming van de aarde als gevolg van de klimaatverandering.

De onderste grafiek toont de neerslaganomalie voor elke maand sinds 1979 tot nu. De anomalie geeft aan of een maand meer of minder neerslag had dan het 30-jarig klimaatgemiddelde van 1980-2010. Groene maanden waren dus natter en bruine maanden waren droger dan normaal.

Klimaatverandering - Kierspe Temperatuur- en neerslaganomalie per maand

Deze grafiek concentreert zich op de opgegeven maand. Als u b.v. augustus selecteert, dan worden de temperatuur en de neerslaganomalie voor elke augustus sinds 1979 getoond. Zo kunt u zien in welke jaren augustus warmer of kouder (droger of natter) was dan normaal.