De zee & surf voorspelling voor de regio Canarische Eilanden toont alle belangrijke informatie over het weer op zee. Het maakt niet uit of golfhoogte, golfperiode of windsnelheden, u kunt de beste surfspot of zeilweer vinden met onze zee weerbericht. Alle meteogrammen hebben betrekking op de periode van de komende zes dagen, met uurlijkse tijdsresolutie. Gebruik het meteogram in combinatie met onze weerkaarten om de beste spot te vinden.

Windsnelheid en windvlagen

Het eerste meteogram toont de gemiddelde windsnelheden op 10 en 80 meter boven de grond. Bovendien worden de windstoten weergegeven. Het is belangrijk altijd rekening te houden met windstoten, aangezien deze de gemiddelde windsnelheid met 30-50% kunnen overschrijden en bovendien uit enigszins verschillende richtingen komen. In het algemeen bestaat er een correlatie tussen de windsnelheid en de significante golfhoogte, wat betekent hoe sterker de wind, hoe groter de golven. Bovendien geven de pijlen in elk geval aan in welke richting de wind waait. Controleer de windcondities voor jouw surfspot op onze windverwachtingskaart.

Neerslag

Het tweede diagram geeft neerslaghoeveelheden aan en de weersomstandigheden worden grafisch samengevat door pictogrammen. Deze tonen zonneschijn, wolken, neerslagtype, intensiteit en onweer voor de periode waarnaar in de voorspelling wordt verwezen. Als je preciezere informatie over de neerslag nodig hebt, kijk dan op onze neerslagkaart of onze weerradar.

Deininggolf en windgolfhoogte

De derde grafiek toont de verschillende golfhoogten en -richtingen.

De windgolfhoogte is aangegeven in lichtblauw. Dit zijn de golven die werden opgewekt door de plaatselijke wind rond de locatie.

Groen-blauw zijn de zogenaamde deininghoogten. Golven zijn golven die ver van de plaatselijke wateren zijn opgewekt. Deze golven kunnen ver op zee ontstaan en vervolgens honderden kilometers afleggen tot zij uiteindelijk "branding" op de kust worden.

De significante golfhoogte (donkerblauwe lijn) vertegenwoordigt een gemiddelde van de grootste 33% ovan alle golven (wind en deining inbegrepen) in een bepaald zeegebied en een bepaalde tijdsperiode. Het is de hoogte die een ervaren waarnemer zou rapporteren. Aangezien het om een gemiddelde gaat, is het heel goed mogelijk dat grotere golven (zie "Rogue Waves") deze waarde overschrijden.

De pijlen geven de golfrichting aan waarin ze bewegen. Om de beste plek te vinden kunt u onze golfkaarten raadplegen.

Primaire golf- en deiningperiode

De laatste tabel toont de golf- en deiningperiode. De periode is aangegeven in seconden. Het getal geeft aan hoeveel tijd er verstrijkt tussen de piek van de eerste golf en de piek van de tweede golf. In het algemeen geldt, hoe langer de intervallen tussen de golfpieken, hoe ordelijker en sterker de golven de kust zullen raken. Gebruik onze golfperiodekaarten om de beste plekken te vinden.

Beste weersomstandigheden voor surfers

Snel overzicht van surfcondities (beginners):

  • Significante golfhoogte maximaal 1,5 meter
  • De windsnelheid mag maximaal 40 km/u bedragen.
  • Idealiter stabiliseren matige aflandige winden de golf, want met aanlandige winden worden de golf en het water wanordelijk.

Windconditie

De belangrijkste factor voor golfvorming is de wind. De wind veroorzaakt een beweging van waterdeeltjes wanneer hij in contact komt met het water (afschuifspanning). Deze deeltjes blijven dan tegen elkaar duwen. Als vuistregel geldt hoe groter het oceaanoppervlak en hoe sterker de wind, hoe groter de golven.

Afhankelijk van de windsnelheid nemen de golven verschillende snelheden aan. Als snellere golven een langzamere voorgaande golf inhalen, kan dit tot superpositiegolven leiden, en mogelijk tot de zogenaamde schurkengolven.

Zodra een grote golf een sterk stijgende zeebodem ontmoet, kan het gebeuren dat deze golf zich abrupt naar voren ontlaadt, waardoor de beroemde "buis" ontstaat.

Een ander essentieel punt zijn de offshore en onshore winden. Deze staan voor de respectieve richting van de wind op de kust. Onshore is de wind die van de zee naar de landmassa waait, offshore is de wind die van het land naar de zee waait. Sterke aanlandige winden kunnen grote golven veroorzaken die op de kust breken, terwijl aflandige winden bijna geen golven in de buurt van de kust genereren.

Gevorderde surfers kunnen genieten van situaties waarin sterke aanlandige winden enkele dagen hebben gewaaid, om te worden vervangen door lichte aflandige wind: in deze omstandigheden zullen lange deininggolven zorgen voor wat (relatief veilig) plezier.
De actuele condities zijn te vinden op onze windkaart.

Golfperiode en golfkwaliteit

De golfkwaliteit correleert met de golfperiode. Hoge golven met een lage periode (minder dan 10 seconden) zijn over het algemeen steil en veroorzaken hevige brekers in ondiep water. Kleine perioden zijn typisch voor windgolven, opgewekt door actief waaiende wind in het gebied.

Golven die geschikt zijn om te surfen hebben gewoonlijk een lange periode, zoals dat in het algemeen het geval is met deininggolven.
Vandaar dat voor goede surfomstandigheden een langere periode de voorkeur verdient.

De beste weersomstandigheden voor zeilers en boten

De belangrijkste factoren voor boten en zeilers zijn wind, golven en de stormwaarschuwingen (zie onze waarschuwingskaart). Golven zijn een storende factor en moeten in het beste geval zo laag mogelijk zijn om een kalme zee te garanderen. Daarom zullen we nu kijken naar de belangrijkste factoren om het beste zeilweer te herkennen.

Ideale omstandigheden voor beginners:

  • Windsnelheid tussen 2-3 Bft (4 -10 kn). Bij deze windsnelheid zijn manoeuvres gemakkelijk uit te voeren en worden fouten vergeven.
  • Significante golfhoogte 0 tot 1 m

Ideale zeilomstandigheden voor ervaren zeilers:

  • Windsnelheid tussen 4-5 Bft (10-21 kn). Bij deze windsnelheid vereisen manoeuvres meer kracht en een betere coördinatie om schade en verwondingen te voorkomen.
  • De significante golfhoogte zal tussen 1 en 2 meter liggen en de golven kunnen onder bepaalde omstandigheden breken

Wind

Wind is de belangrijkste aandrijving voor een zeilboot en daarom de eerste meteorologische variabele waarmee een zeiler rekening houdt.
Te weinig wind (of helemaal geen wind) dwingt zeilers de motor te gebruiken (wat leidt tot onaangenaam "motorbootvaren") of gewoon te wachten tot de wind aantrekt.
Het eerste waar een zeiler voor zal proberen te zorgen bij het plannen van een recreatieve zeiltocht is dan ook de aanwezigheid (en blijvende) aanwezigheid van ten minste 5 kn wind gedurende de gehele verwachte duur van de tocht.
Windcondities tussen windkracht 3 en 5 van de schaal van Beaufort (7-21 kn) zijn gewoonlijk beheersbare en plezierige condities voor de gemiddelde zeiler, hoewel het werkelijke comfort van de zeiltocht ook zal worden bepaald door de windrichting ten opzichte van de gewenste bestemming en de golven.
Hardere wind vereist een zorgvuldige evaluatie en enige goede zeilervaring. Naarmate de windsnelheid toeneemt, komt er namelijk meer druk en stress te staan op de zeilen en de uitrusting: manoeuvres zullen moeilijker uit te voeren zijn en fouten kunnen ernstige schade en/of verwondingen veroorzaken.
Een andere belangrijke factor waarmee rekening moet worden gehouden is de windvlaag en de masthoogte: windvlagen kunnen 30 tot 50% sterker zijn dan de gemiddelde windsnelheid en de zeilkeuze moet daarop worden afgestemd. Bovendien is de relevante windsnelheid voor een zeilboot die op 10 m, maar zeilboten met hogere masten moeten rekening houden met hogere snelheden: met een mast van 15-20 m moet nog eens 10 tot 20% worden toegevoegd aan de voorspelde gemiddelde windsnelheid op 10 m.
Het is altijd een goede gewoonte om de officiële zeeberichten en weerwaarschuwingen voor het betrokken gebied en ook voor de nabijgelegen gebieden te raadplegen, om te voorkomen dat men op zee in gevaarlijke omstandigheden terechtkomt.

Golven

De significante golfhoogte dient als een goede referentiewaarde en oriëntatie. Zij vertegenwoordigt de gemiddelde golfhoogte, van dal tot top, van het hoogste derde deel van de golven.

Voor golven zijn de hoogte maar ook de periode van belang. Hoe langer de periode, hoe minder steil de golf is. Hoge golven met een zeer lange periode kunnen soms soepel onder de boot door gaan, waardoor ideale surfomstandigheden ontstaan. Hoge golven met een korte periode worden snel onaangenaam en steil en kunnen gevaarlijk zijn als ze breken.

Indien de wind gedurende lange tijd uit dezelfde richting waait, is de richting van de golven over het algemeen constant en is hun hoogte evenredig met de afstand van de zee waarover de wind ongestoord heeft geblazen ("fetch"). Indien er echter plotselinge veranderingen in de windrichting optreden, kan de zogenaamde "cross-sea" optreden. In dat geval komen de golven uit twee richtingen, namelijk de richting waaruit de wind eerder waaide en de nieuwe windrichting, wat resulteert in een ruwe, verwarde zee.

Terug naar boven