meteoblue

Sezonowa prognoza klimatyczna dla regionu Avignonet-Lauragais pokazuje miesięczne średnie anomalie temperatury i opadów przez następne 6 miesięcy w górnym panelu. Prognoza jest regionalna dla obszarów o rozmiarach 100 km na 100 km lub większych.

Prognoza sezonowa dostarcza informacji na temat klimatu, takich jak średnie wartości lub anomalie dla całego miesiąca. Anomalie są odchyleniami od średniej klimatologicznej. Zatem ujemna anomalia temperatury i opadów wskazuje na chłodniejsze i bardziej suche warunki niż średnie. Informacje klimatologiczne pozwalają wyciągać wnioski o spodziewanej pogodzie. Załóżmy miesiąc z pozytywną anomalią +1 stopnia. Jest bardzo mało prawdopodobne, że w każdej godzinie tego miesiąca jest cieplej o 1 stopień. Bardziej realistyczny scenariusz jest taki, że niektóre dni są znacznie cieplejsze niż średnia, podczas gdy inne mają średnią temperaturę. Co najważniejsze, mogą być również dni, które są zimniejsze lub nawet znacznie zimniejsze niż średnia, dlatego pozytywna anomalia wcale nie jest gwarancją braku mrozu.

Sezonowa prognoza pogody na dany dzień nie jest technicznie możliwa: jest statystycznie bardziej zawodna niż średnia klimatyczna. Powodem jest to, że codzienna pogoda podlega większym wahaniom pod wpływem zdarzeń mezoskalowych lub mikroskalowych, a czynników pochodzenia nie można dokładnie zmierzyć, więc codzienne prognozy pogody stają się statystycznie bardziej zawodne niż średnia klimatyczna na 10-14 dni do przodu. Prawdopodobnie zauważyłeś zawodność 10-dniowej prognozy pogody oraz że przewidywanie na kilka miesięcy jest wyraźnie trudniejsze.

Niestety, te prognozy klimatologiczne również mogą być mniej lub bardziej wiarygodne. Dlatego prognoza na 6 miesięcy obliczona dzisiaj może różnić się od prognozy sezonowej obliczonej wczoraj.

Aby lepiej zrozumieć, jak szybko zmienia się prognoza sezonowa, nowe prognozy (właściwie cały zestaw) są obliczane każdego dnia. Uśredniamy wszystkie prognozy obliczone w okresie dziesięciu dni, podając trzy okresy o różnym wieku prognozy dla ostatnich 30 dni. Najbardziej aktualny okres (0-10 dni) obejmuje zatem dzisiejszą prognozę i prognozy z poprzednich 10 dni. Ten ostatni okres prognozy służy do rysowania map na następne 3 miesiące na niższych diagramach. Jeśli widzisz, że prognozy w różnym wieku są bardzo różne, a nawet sprzeczne ze sobą, to jest bardzo mała nadzieja na prognozowanie sezonu na ten zmienny okres.

Istnieją pewne regiony i sytuacje, w których sezonowe prognozy mogą być dość dokładne. Najbardziej znanymi przykładami są El Niño i La Niña.

Przedstawione tutaj prognozy sezonowe są obliczane przez NOAA i ECMWF.