Temperatura globală depășește pragul critic de 2°C în noiembrie 2023

Pentru prima dată, anomalia temperaturii globale a atins mai mult de 2°C într-o anumită zi. Ce înseamnă acest lucru în mod specific și ce legătură are această anomalie a temperaturii globale cu Acordul de la Paris?

V říjnu 2023 globální teplota překročila kritickou hranici 2 °C

În cadrul acordului internațional privind schimbările climatice, Acordul de la Paris, responsabilii politici din 195 de țări au convenit că, la sfârșitul secolului, creșterea temperaturii globale nu trebuie să depășească în medie 2°C față de perioada de referință preindustrială. O perioadă de referință de 30 de ani este utilizată pentru a măsura pragul definit în acord, deoarece acordul vizează climatul global, și nu evenimente meteorologice individuale. Clima este definită ca fiind statisticile meteorologice pe o perioadă mai lungă de timp, de cel puțin 30 de ani. Prin medierea datelor privind temperatura globală pe parcursul celor 30 de ani, anii extremi sunt atenuați, astfel încât datele privind temperatura reprezintă o perioadă climatologică.


Anomalia zilnică a temperaturii aerului de la suprafață la nivel global în 2023, sursa: https://climate.copernicus.eu/global-temperature-exceeds-2degc-above-pre-industrial-average-17-november

Prima diagramă prezintă evoluția temperaturii în fiecare an din perioada preindustrială. Perioada de referință pentru anii 1850-1900 este reprezentată de o linie orizontală albă și reprezintă linia de bază a temperaturii preindustriale. Liniile subțiri arată anomalia temperaturii globale pentru fiecare an. Anomalia de temperatură descrie diferența de temperatură față de perioada de referință. De exemplu, o anomalie a temperaturii de +1°C explică faptul că temperatura globală pentru o singură zi este cu 1°C mai mare decât temperatura de referință.

Pe 17 noiembrie 2023, anomalia temperaturii globale a atins pentru prima dată peste 2°C (linia roșie din diagramă indică anul 2023).
Cu toate acestea, acest record de anomalie a temperaturii de 2°C este doar o nouă valoare extremă. Totuși, nu există o legătură directă cu Acordul de la Paris, care ia în considerare o perioadă climatologică de 30 de ani.

Climatologists expect that in the future, the threshold for single days will be reached more often, if CO2 is not drastically reduced globally. This was also discussed during the ExtremWetterKongress in September.

Actualul fenomen El Niño este un factor critic în această evoluție alarmantă, exacerbând creșterea temperaturii globale și conducând la fenomene meteorologice extreme severe, cum ar fi secetele și inundațiile severe. Acest fenomen acționează ca un catalizator, amplificând efectele deja dăunătoare ale schimbărilor climatice. Acesta intensifică impactul fenomenului El Niño și al echivalentului său, La Niña, și contribuie la creșterea frecvenței acestora. În anul 2023 se înregistrează o creștere notabilă a fenomenelor meteorologice extreme la nivel mondial - inclusiv secete, inundații, valuri de căldură, incendii de pădure și valuri de căldură urbană severe. Aceste evenimente nu sunt incidente izolate, ci o consecință directă a temperaturilor globale crescute și a condițiilor climatice modificate cauzate de schimbările climatice.

Ca răspuns la aceste tendințe climatice alarmante, Uniunea Europeană a stabilit obiective ambițioase pentru a atinge neutralitatea climatică până în 2050, implicând întreaga economie. Una dintre măsuri este extinderea Directivei privind raportarea nefinanciară (NFRD) existentă prin Directiva privind dezvoltarea durabilă a întreprinderilor (CSRD), care sporește semnificativ domeniul de aplicare a raportării privind dezvoltarea durabilă. Prin aceasta se solicită unui număr de 50'000 de companii din UE să colecteze date cuprinzătoare privind standardele de mediu, sociale și de guvernanță corporativă, pentru a demonstra impactul companiei asupra schimbărilor climatice și pentru a analiza modul în care schimbările climatice influențează modelele lor de afaceri. Această schimbare necesită analize aprofundate ale riscului climatic, care sunt, de asemenea, parte integrantă a taxonomiei UE.

meteoblue apare ca un jucător crucial în acest peisaj, oferind evaluări precise și specifice ale riscului climatic. Serviciul nostru sprijină companiile mici și mari în planificarea strategică și în luarea deciziilor operaționale, evaluând potențialele riscuri viitoare legate de schimbările climatice prin intermediul unor modele științifice. Rapoartele noastre concise și accesibile integrează scenariile de emisii RCP de la IPCC și analizează până la 29 de dimensiuni climatice, cum ar fi temperatura, precipitațiile și riscurile de inundații. În această călătorie, meteoblue colaborează cu parteneri apreciați, cum ar fi sustainable AG din München, bazându-se pe sinergiile dintre expertiza și capacitățile noastre. Această colaborare a fost esențială în parcurgerea cu succes a numeroase audituri și în dezvoltarea de soluții care respectă și îndeplinesc standardele stabilite de noile reglementări ale UE, inclusiv CSRD și taxonomia UE.

Adaugă comentariu

Pentru a adăuga comentarii ai nevoie de un cont meteoblue
Mergi sus