2 °C
40 km/h
28. 2.
(°C)
(°C)
-5°
-5°
-5°
-5°
-4°
-4°
-4°
ZSZ
ZSZ
ZSZ
ZSZ
ZSZ
Z
Z
(km/h)
24-60
22-56
21-53
19-50
17-46
15-43
16-42
(mm)
0
0
0
0
0
0
0
(%)
32
37
36
37
33
28
33

Current satellite images for 47.58°S 9.53°V

  • Zrážky:
  • <1 mm
  • 1-2 mm
  • 2-5 mm
  • >5 mm

Značka polohy je umiestnená na47.58°S 9.53°V.

Animácia zobrazuje oblačnosť pozorovanú satelitom. Vysoké oblaky a oblaky s vertikálnym rozvojom sú zobrazené bielo, nízke oblaky a hmla sivo. Táto mapa používa infračervenú satelitnú telemetriu pre výpočet teploty oblakov. Nízke oblaky a hmla sú ťažko rozoznateľné od pozemných teplôt a môžu byť preto nepresné.
Zrážky sú odhadované na základe radara a satelitov. V noci sú odhady zrážok zo satelitov menej presné než počas dňa. Oranžové krížiky označujú miesta, kde bol zaznamenaný blesk (za Európa).
Copyright 2020 EUMETSAT / meteoblue. Údaje o bleskoch poskytuje nowcast.

Radar pre 47.58°S 9.53°V

Značka polohy je umiestnená na 47.58°S 9.53°V. Táto animácia ukazuje zrážky pozorované radarom za poslednú hodinu a tiež 2h predpoveď. Mrholenie alebo slabé sneženie môžu byť pre radar neviditeľné. Intenzita zrážokje určená farebným kódom od svetlomodrej po tmavofialovú.
Copyright 2020 Deutscher Wetterdienst / meteoblue.