25 °C
26 km/h
31. 5.
(°C)
27°
26°
25°
24°
24°
23°
23°
(°C)
27°
27°
24°
24°
23°
23°
23°
SSZ
SSZ
SSZ
SSZ
SSZ
SSZ
SSZ
(km/h)
16-26
17-30
18-27
18-30
18-30
17-26
16-30
(mm)
0
0
0
0
0
0
0
(%)
0
0
0
0
0
0
0

Current satellite images for Dakar, Senegal

  • Zrážky:
  • <1 mm
  • 1-2 mm
  • 2-5 mm
  • >5 mm

Značka polohy je umiestnená naDakar.

Animácia zobrazuje oblačnosť pozorovanú satelitom. Vysoké oblaky a oblaky s vertikálnym rozvojom sú zobrazené bielo, nízke oblaky a hmla sivo. Táto mapa používa infračervenú satelitnú telemetriu pre výpočet teploty oblakov. Nízke oblaky a hmla sú ťažko rozoznateľné od pozemných teplôt a môžu byť preto nepresné.
Zrážky sú odhadované na základe radara a satelitov. V noci sú odhady zrážok zo satelitov menej presné než počas dňa. Oranžové krížiky označujú miesta, kde bol zaznamenaný blesk (za Európa).
Copyright 2020 EUMETSAT / meteoblue. Údaje o bleskoch poskytuje nowcast.