Weather Warnings go global

Weather Warnings go global

Weather Warnings from National Weather Services are now available on our front page for more than 100 countries worldwide. They provide a quick overview of 15 categories of natural risk, and of the official Weather Alarm Status at the selected location.

Nájdite najlepšie počasie v okolí zvoleného miesta s where2go. Aktuálne sa zobrazuje okolie lokality Bāyder s najdlhším trvaním slnečného svitu a najnižšou pravdepodobnosťou výskytu zrážok.