Porovnajte naše predpovede s pozorovanými údajmi za posledné dni s naším krátkodobým overením pre Serra Campos do Jordão.

Porovnanie modelov počasia pre Serra Campos do Jordão

Modré čiary korešpondujú s predpoveďami, ktoré boli prepočítané rôznymi modelmi počasia s vysokým rozlíšením. Taktiež sú zobrazení členovia tradičnej skupinovej predpovede, v rámci ktorej je ten istý model počasia (GFS) spustený niekoľkokrát s mierne odlišnými počiatočnými podmienkami tak, aby odrážal nepravidelnosti v pozorovaniach, ktoré sú nutné pre spustenie modelu predpovede. GFS členovia boli zmenšení a tendencie upravené tak, aby zodpovedali miestnym poveternostným podmienkam; údaje z modelov s vysokým rozlíšením sú nedotknuté.

  • Na vrchnom grafe je teplotná predpoveď pre Serra Campos do Jordão zobrazená použitím bledomodrej farby pre rôzne modely s vysokým rozlíšením a červenej pre členov GFS skupiny. Čierna čiara reprezentuje priemer všetkých predpovedí a prerušovaná čiara kombinovanú predpoveď meteoblue tak ako je zobrazená v našich predpovediach počasia.
  • Druhý graf zobrazuje predpoveď akumulovaných zrážok, čiže celkové množstvo, ktoré spadne oddnes až do dátumu zobrazeného na časovej osi. Fialová farba indikuje časy, v ktorých zrážky padajú.
  • Tretí graf je predpoveď oblačnosti v percentách, kde je bledomodrá farba použitá pre modely počasia s vysokým rozlíšením a zelená pre členov GFS skupiny.
  • Štvrtý graf indikuje veternú predpoveď tak, ako je prepočítaná modelmi s vysokým rozlíšením (bledomodrá) a skupinovou predpoveďou (zelená). Taktiež je zobrazený súhrn smeru vetra vo forme veternej ružice. Väčšie segmenty indikujú, že tento smer vetra je pravdepodobnejší a častejší v priebehu dňa než smery vetra s menšími segmentami. Ak sú dominantné dva protiľahlé smery, často to znamená, že ide o termálnu cirkuláciu vzduchu, kde vietor počas dňa fúka z iného smeru ako počas noci.

Prečo zobrazujeme tradičnú skupinovú predpoveď a zároveň multimodelovú predpoveď?

Tradičná skupina (napr. GFS) prepočítaná s tým istým predpovedným modelom často podceňuje nepravidelnosti v počasí počas prvých 3 až 5 dní a teda preceňuje dôveru v predpoveď. Navyše, tradičná skupina sa spúšťa pri oveľa menšom rozlíšení a teda zanedbáva niektoré z miestnych poveternostných fenoménov, ktoré môžu byť zobrazené v modeloch s vysokým rozlíšením. Je veľmi dôležité pamätať, že všetci členovia tradičnej skupiny majú rovnakú pravdepodobnosť pravdivosti (neexistuje spôsob, ako dopredu povedať, ktorý bude lepší). Toto je v kontraste s modelmi s vysokým rozlíšením, kde niektoré dodajú lepšie predpovede než iné, v závislosti na polohe a poveternostných podmienkach.


Modely počasia

Modely počasia simulujú fyzikálne procesy. Model počasia rozdeľuje svet alebo oblasť na malé "bunky mriežky". Každá bunka je asi 4 km až 40 km široká a 100m až 2 km vysoká. Naše modely obsahujú 60 atmosférických vrstiev a siahajú vysoko do stratosféry na 10 až 25 hPa (nadmorská výška 60 km). Počasie je simulované riešením zložitých matematických rovníc medzi všetkými bunkami mriežky každých pár sekúnd a parametre, ako je teplota, rýchlosť vetra alebo oblačnosť, sú uložené pre každú hodinu.

meteoblue operuje veľké množstvo meteorologických modelov a integruje prístupné údaje z rôznych zdrojov. Všetky meteoblue modely sú počítané dvakrát denne na vyhradenom vysoko výkonnom klastre.

Model Oblasť Rozlíšenie Posledná aktualizácia Zdroj

Skupina modelov NEMS:Zlepšení nástupcovia NMM (v prevádzke od roku 2013). NEMS je mnoho-stupnicový model (používa sa od globálnych až po lokálne domény) a výrazne zlepšuje predpoveď zrážok a vývoj oblakov.

NEMS4 Stredná Európa 4 km 72 h 15:43 GMT-03 meteoblue
NEMS12 Európa 12 km 180 h 16:20 GMT-03 meteoblue
NEMS2-12 Európa 12 km 168 h 07:23 GMT-03 meteoblue
NEMS-8 Stredná Amerika 12 km 180 h 06:58 GMT-03 meteoblue
NEMS12 India 12 km 180 h 17:01 GMT-03 meteoblue
NEMS10 Južná Amerika 10 km 180 h 06:38 GMT-03 meteoblue
NEMS10 South Africa 10 km 180 h 05:50 GMT-03 meteoblue
NEMS8 Nový Zéland 8 km 180 h 16:19 GMT-03 meteoblue
NEMS8 Japan East Asia 8 km 180 h 16:00 GMT-03 meteoblue
NEMS30 Global 30 km 180 h 14:38 GMT-03 meteoblue
NEMS2-30 Global 30 km 168 h 08:40 GMT-03 meteoblue

Skupina modelov NMM:prvý model počasia z meteoblue (v prevádzke od roku 2007). NMM je regionálny model počasia vysoko optimalizovaný pre zložitý terén.

NMM4 Stredná Európa 4 km 72 h 14:38 GMT-03 meteoblue
NMM12 Európa 12 km 180 h 15:58 GMT-03 meteoblue
NMM18 Južná Amerika 18 km 180 h 06:19 GMT-03 meteoblue
NMM18 South Africa 18 km 180 h 16:27 GMT-03 meteoblue
NMM18 Juhovýchodná Ázia 18 km 180 h 17:00 GMT-03 meteoblue

Domény tretích strán: Ako sú videné na väčšine iných webových stránkach

GFS22 Global 22 km 180 h (@ 3 h) 13:31 GMT-03 NOAA NCEP
GFS40 Global 40 km 180 h (@ 3 h) 13:47 GMT-03 NOAA NCEP
GFSENS05 Global 40 km 384 h (@ 3 h) 06:55 GMT-03 NOAA NCEP
NAM3 Severná Amerika 3 km 60 h 12:34 GMT-03 NOAA NCEP
NAM5 Severná Amerika 5 km 48 h 14:14 GMT-03 NOAA NCEP
NAM12 Severná Amerika 12 km 84 h (@ 3 h) 12:41 GMT-03 NOAA NCEP
ICON7 Európa 7 km 120 h (@ 3 h) 13:14 GMT-03 Deutscher Wetterdienst
ICON13 Global 13 km 180 h (@ 3 h) 15:08 GMT-03 Deutscher Wetterdienst
COSMO2 Germany & Alps 2.2 km 27 h 16:33 GMT-03 Deutscher Wetterdienst
GEM2 Severná Amerika 2.5 km 48 h 15:07 GMT-03 Environment Canada
GEM15 Global 15 km 168 h (@ 3 h) 15:17 GMT-03 Environment Canada
AROME2 Francúzsko 2 km 36 h 14:16 GMT-03 METEO FRANCE
ARPEGE11 Európa 11 km 96 h 16:04 GMT-03 METEO FRANCE
ARPEGE40 Global 40 km 96 h (@ 3 h) 14:04 GMT-03 METEO FRANCE
HRMN5 Stredná Európa 5 km 48 h 14:21 GMT-03 KNMI
HIRLAM11 Európa 11 km 48 h 14:31 GMT-03 KNMI
HIRLAM7 Európa 7 km 54 h 15:25 GMT-03 Finnish Meteorological Institute
UKMO-17 Global 17 km 144 h (@ 3 h) 14:19 GMT-03 UK MET OFFICE

Celosvetové pokrytie

meteoblue domain overview meteoblue modely počasia pokrývajú väčšinu obývaných oblastí vo vysokom rozlíšení (3-10km) a celosvetovo v strednom rozlíšení (30km). Mapa na boku zobrazuje NMM modely ako červené a NEMS modely ako čierne štvorčeky. Pre určenie jedinej predpovedi sa vyhodnocujú a kombinujú mnohopočetné modely počasia, štatistická analýza, merania, radarová a satelitná telemetria. Tým je možné vygenerovať najpravdepodobnejšiu predpoveď počasia pre ľubovoľné miesto na Zemi.