Sezónna klimatická predpoveď pre región Lausanne zobrazuje priemerné mesačné teplotné a zrážkové anomálie na nasledujúcich 6 mesiacov v hornom paneli. Predpoveď je regionálna pre oblasti s rozlohou 100 km krát 100 km alebo väčšie.

Sezónna predpoveď poskytuje klimatické charakteristiky, ako sú priemerné hodnoty alebo anomálie na celý mesiac. Anomálie sú odchýlky od klimatologického priemeru. Čiže, negatívna teplotná a zrážková anomália indikuje chladnejšie a suchšie podmienky než je priemer. Z klimatologických informácií možno vyviesť len slabý úsudok toho, aké počasie možno očakávať. Predpokladajme, že mesiac má pozitívnu anomáliu +1 stupeň. Je veľmi nepravdepodobné, že každá hodina tohto mesiaca bude o 1 stupeň teplejšia. Realistickejším scenárom je, že niektoré dni budú významne teplejšie než priemer, kým iné budú priemerné. Najdôležitejšie však je, že môžu nastať dni, ktoré sú chladnejšie alebo významne chladnejšie než priemer, takže pozitívna anomália nie je vôbec zárukou, že nemôže napríklad nastať mráz.

Sezónna meteorologická predpoveď na konkrétny deň nie je technicky možná: je štatisticky nespoľahlivejšia než klimatický priemer. Je to z toho dôvodu, že denné počasie je predmetom väčších výkyvov ovplyvnených mezo- alebo mikroklimatickými udalosťami a východzie faktory sa nedajú zmerať dostatočne presne, takže denné predpovede počasia sa stávajú štatisticky nespoľahlivejšími než klimatický priemer na 10-14 dní dopredu. Pravdepodobne ste si všimli nespoľahlivosť 10-dňovej predpovede počasia a predpoveď na niekoľko mesiacov je samozrejme oveľa náročnejšie.

Vzhľadom na to, že sezónne predpovede môžu byť relatívne spoľahlivé, na lepšie odhadovanie trendov používame výsledky z niekoľko stoviek predpovedí. Všetky sezónne predpovede vypočítané najznámejšími centrami a inštitúciami z celého sveta kombinujeme do tzv. super ansámblu (ENSEMBLE), pri ktorom je pravdepodobnosť presnosti vyššia ako pri predpovedi z jednej inštitúcie. Ak vidíte, že predpovede rôznych modelov si navzájom odporujú, je len malá nádej, že bude možné vytvoriť sezónnu predpoveď na dané časové obdobie. Existujú však regióny a situácie, kde sezónne predpovede dokážu byť pomerne presné. Najznámejšími príkladmi sú klimatické fenomény El Niño a La Niña.

Uvedené modely pochádzajú z týchto inštitútov: Európske stredisko pre strednodobé predpovedanie počasia (ECMWF), Národné centrum pre predpoveď životného prostredia (NCEP/NOAA), Nemecká meteorologická služba (DWD), UK-MetOffice (UKMO), MeteoFrance (METEOFR), Japonský meteorologický ústav (JMA) a Euro-stredomorské stredisko pre zmenu klímy (CMCC). Tieto ústavy a centrá aktualizujú svoje predpovede približne raz za mesiac, no nie všetky to robia naraz. Preto v diagrame uvádzame prepočet predpovedí jednotlivých inštitútov. Ansámbl prepočítame vždy, keď niektorý z inštitútov aktualizuje svoju predpoveď.

Späť nahor