Sub Ned Sub Ned
3.6. 4.6. 10.6. 11.6.
20° 21° 22° 19° 20° 20° 21° 22° 22° 20° 20° 20° 19° 19°
10° 11° 10° 10° 10° 12° 13° 13° 13° 13° 13° 12°
Предвидљивост
80% 80% 55% 45% 45% 45% 45% 35% 25% 30% 30% 25% 15% 20%
Temperatura ( °C)
Padavine (mm) / Verovatnoća padavina (%)
Sub Ned Sub Ned
20% 15% 35% 55% 45% 65% 50% 65% 55% 65% 70% 70% 75% 80%

Ovaj grafikon prikazuje vremenski trend za 14 dana zaHinteri Egg (Kanton Basel-Landschaft, Швајцарска) uz pomoć simbola za vreme po danima, minimalne i maksimalne temperature, količinu i verovatnoću padavina.

  • Odstupanja su obojena u okviru grafika temperature. Što su jači usponi i padovi, to će prognoza biti nepouzdanija. Debela linija predstavlja najverovatniji trend.
  • Varijacije padavina predstavljene su kao „T“. Ove neizvesnosti se obično povećavaju sa brojem prognoza za naredne dane.
  • Prognoza je kreirana uz pomoć „ensemble“ modela. Izračunato je nekoliko modela sa različitim početnim parametrima kako bi se preciznije procenila predvidivost prognoze.

Nazad na vrh