-1 °C
Nema opažanja
28.2.
(°C)
-2°
-1°
-1°
-1°
-1°
-1°
-1°
(°C)
-5°
-5°
-6°
-5°
-5°
-5°
-6°
JJI
J
J
J
JI
J
JZ
(km/h)
4-8
5-8
7-8
5-9
3-7
1-9
6-7
(mm)
0
0
0
0
0
0
0
(%)
0
0
0
1
6
6
7

Current satellite and rain images for 42.71°S 1.61°I

  • Padavine:
  • <1 mm
  • 1-2 mm
  • 2-5 mm
  • >5 mm

Marker lokacije postavljen je na 42.71°S 1.61°I. [Više]

The real-time satellite image combines visible light during daytime with infrared radiation during nighttime. At night, the image is not dark as infrared radiation can detect temperature differences. Unfortunately, low clouds and fog are difficult to distinguish from ground temperatures and thus can be almost invisible during the night. Meteosat satellite images for Europe are updated in real-time every 5 minutes. GOES-16/GOES-17 (North & South America) and Himawari (Asia) images update every 10 minutes.

Padavine su procenjene na osnovu radara i satelita. U noćnim uslovima satelitske procene padavina su manje precizne od dnevnih. Narandžasti preseci obeležavaju mesta gde je munja otkrivena (preko Evropa).

Autorsko pravo 2021 EUMETSAT / meteoblue. Podaci za munje obezbeđeni od nowcast.

Radar i padavine kratka prognoza za 42.71°S 1.61°I

Marker lokacije postavljen je na 42.71°S 1.61°I. This animation shows the precipitation radar for the last 1 hour. Moguće je da rominjanje i slab sneg ne budu vidljivi na ovom radaru. Intezitet padavina je predstavljen bojama koje varijaju od svetlo plave do jako ljubičaste.