Pronađite najbolje vremenske prilike u okolini odabranog mesta pomoću wehere2go. Trenutno se prikazuje područje u okolini 60.93°S 148.98°Z sa najviše sunčanih sati i najnižom mogućnošću padavina.