Pronađite najbolje vremenske prilike u okolini odabranog mesta pomoću wehere2go. Trenutno se prikazuje područje u okolini Lana sa najviše sunčanih sati i najnižom mogućnošću padavina.

Više meteoroloških podataka