Сравнете нашите прогнози с данни от наблюдения за последните дни с нашата Краткосрочна верификация за Indian River.

Сравнение на климатичните модели за Indian River

Сините линии съответстват на прогнозите, изчислени по различни метеорологични модели с висока резолюция. Показани са и частите на традиционна прогноза тип съвкупност, където един и същ метеорологичен модел (GFS) се изпълнява няколко пъти с леко различни начални условия, за да отрази несигурността в наблюденията, необходими за изпълнението на прогнозен модел. Частите на GFS са намалени и отклоненията им са коригирани, за да съответстват на местните метеорологични условия, а данните от моделите с висока резолюция са недокоснати.

  • В горната графика прогнозата за температурата за Indian River е показана в светлосиньо за различните модели с висока разделителна способност и в лилаво за членовете на ансамбъла GFS. Черната линия представлява най-добрата температурна прогноза, както е показано на началната ни страница. Прекъснатите линии показват средните температури на GFS и ECMWF ансамбъла.
  • Графиката 2и показва прогнозата за натрупаните валежи, т.е. общото количество, което ще падне от днес до датата, показана на времевата ос. Сините стълбчета показват почасовите суми на валежите.
  • 3тата графика е прогнозна облачна покривка в проценти, като е използвано светлосиньо за моделите с висока резолюция и зелено за частите на съвкупността на GFS.
  • 4тата графика показва прогнозата за вятъра, изчислена от модели с висока резолюция (светлосиньо) и от прогноза тип съвкупност (зелено). Показано е и дневното обобщение на посоката на вятъра под формата на роза на вятъра. По-големите сегменти показват, че тази посока на вятъра е по-вероятна и по-честа през деня от посоките с по-малки сегменти. Ако има много сегменти с почти еднакъв размер, прогнозата за посоката на вятъра е много несигурна. Ако има основно две противоположни посоки, това често показва термична циркулация на вятъра, при която вятърът духа от различна посока през деня от тази през нощта.

Защо показваме едновременно традиционна прогноза тип съвкупност и прогноза с няколко модела?

Традиционната съвкупност (напр. GFS), изчислена със същия прогнозен модел, често подценява непостоянството на времето за първите 3 до 5 дни, като по този начин надценява доверието в прогнозата. Освен това традиционната съвкупност се изпълнява с много по-ниска резолюция, като по този начин пренебрегва някои от местните явления, които могат да се видят при моделите с висока резолюция. Много е важно да се отбележи, че за всички части на една традиционна съвкупност има еднаква вероятност да бъдат истина (няма начин да се каже предварително коя ще бъде по-добра). Това контрастира с моделите с висока резолюция, при които някои дават по-добри прогнози от други в зависимост от локацията и метеорологичните условия.


Метеорологични модели

Метеорологичните модели симулират физически процеси. Метеорологичният модел разделя земното кълбо или даден регион на мрежа от клетки. Всяка клетка е с широчина от 4 до 40 км и височина от 100 метра до 2 км. Нашите модели съдържат 60 атмосферни слоя и достигат дълбоко до стратосферата, до 10-25 hPa (60 км височина). Времето се симулира, като се изчисляват комплексни математически уравнения между клетките от мрежата в период от няколко секунди и параметри, като температура, скорост на вятъра и облачност, се записват за всеки час.

meteoblue оперира с широк спектър от метеорологични модели и интегрира данни от различни източници. Всички модели на meteoblue се изпълняват 2-пъти на ден на специален клъстер с висока производителност.

Модел Регион Резолюция Последно обновяване Източник

Моделите NEMS: Подобрени NMM модели (опериращи от 2013 г.). NEMS е многомащабен модел (използван глобално и за локални територии), който значително подобрява прогнозата за развитие на облачност и за валежи.

NEMS4 Централна Европа 4 km 72 h 03:03 EDT meteoblue
NEMS12 Европа 12 km 180 h 04:01 EDT meteoblue
NEMS2-12 Европа 12 km 168 h 06:49 EDT meteoblue
NEMS-8 Централна Америка 12 km 180 h 06:12 EDT meteoblue
NEMS12 Индия 12 km 180 h 04:27 EDT meteoblue
NEMS10 Южна Америка 10 km 180 h 06:28 EDT meteoblue
NEMS10 Южна Африка 10 km 180 h 05:02 EDT meteoblue
NEMS8 Нова Зеландия 8 km 180 h 03:37 EDT meteoblue
NEMS8 Япония Източна Азия 8 km 180 h 03:17 EDT meteoblue
NEMS30 Global 30 km 180 h 02:41 EDT meteoblue
NEMS2-30 Global 30 km 168 h 08:26 EDT meteoblue

NMM модели: първите метеорологични модели на meteoblue (оперират от 2007 г.). NMM е регионален метеорологичен модел, оптимизиран за сложни терени.

NMM4 Централна Европа 4 км 72 ч 13:36 EDT meteoblue
NMM12 Европа 12 км 180 ч 02:59 EDT meteoblue
NMM18 Южна Америка 18 км 180 ч 05:00 EDT meteoblue
NMM18 Южна Африка 18 км 180 ч 03:27 EDT meteoblue
NMM18 Югоизточна Азия 18 км 180 ч 04:00 EDT meteoblue

Външни модели: Използвани и в други уебсайтове

ECMWF-IFS Global 20 km 144 h (@ 3 h) 05:16 EDT European Centre for Medium-Range Weather Forecasts (ECMWF)
ECMWF-ENS Global 30 km 360 h (@ 3 h) 05:36 EDT European Centre for Medium-Range Weather Forecasts (ECMWF)
UKMO-10 Global 10 km 144 h (@ 3 h) 02:36 EDT UK MET OFFICE
UKMO-2 UK 2 km 120 h (@ 3 h) 02:37 EDT UK MET OFFICE
ICON7 Европа 7 km 120 h (@ 3 h) 12:25 EDT Deutscher Wetterdienst
ICON13 Global 13 km 180 h (@ 3 h) 13:36 EDT Deutscher Wetterdienst
ICON2 Германия и Алпите 2.2 km 48 h 13:18 EDT Deutscher Wetterdienst
GFS22 Global 22 km 180 h (@ 3 h) 12:32 EDT NOAA NCEP
GFS22 Global 40 km 180 h (@ 3 h) 12:43 EDT NOAA NCEP
GFSENS05 Global 40 km 384 h (@ 3 h) 04:15 EDT NOAA NCEP
NBM Северна Америка 2.5 km 180 h (@ 3 h) 12:31 EDT NOAA NCEP
HRRR US 3 km 18 h 13:28 EDT NOAA NCEP
NAM3 Северна Америка 3 km 60 h 11:58 EDT NOAA NCEP
NAM5 Северна Америка 5 km 60 h 13:19 EDT NOAA NCEP
NAM12 Северна Америка 12 km 84 h (@ 3 h) 11:09 EDT NOAA NCEP
FV3-5 Alaska 5 km 60 h 07:31 EDT NOAA NCEP
GEM2 Северна Америка 2.5 km 48 h 02:58 EDT Environment Canada
GEM15 Global 15 km 168 h (@ 3 h) 04:39 EDT Environment Canada
AROME2 Франция 2 km 42 h 12:29 EDT METEO FRANCE
ARPEGE11 Европа 11 km 96 h 12:05 EDT METEO FRANCE
ARPEGE40 Global 40 km 96 h (@ 3 h) 12:32 EDT METEO FRANCE
COSMO-5M Централна Европа 5 km 72 h 04:21 EDT AM/ARPAE/ARPAP
COSMO-2I Централна Европа 2 km 48 h 04:35 EDT AM/ARPAE/ARPAP
HRMN5 Централна Европа 5 km 48 h 13:21 EDT KNMI
MSM5 Japan 5 km 78 h 07:26 EDT Japan Meteorological Agency
WRFAMS-7 Южна Америка 7 km 168 h > 24h CPTEC/INPE

Световно покритие

meteoblue domain overview Моделите за времето meteoblue покриват повечето населени места с висока разделителна способност (3-10 км) и целия свят с умерена разделителна способност (30 км). На картата отстрани моделите NMM са показани в червено, а моделите NEMS - в черни полета. Другите цветове показват моделите на трети страни. Глобалните модели не са показани. За една прогноза се вземат предвид множество метеорологични модели, статистически анализ, измервания, радарна и сателитна телеметрия и се комбинират, за да се генерира най-вероятната прогноза за времето за всяко дадено място на Земята.

Върнете се в началото