climate+® данни
за оценка на риска

Незабавен достъп до данни за оценка на климатичния риск

climate+ предлага незабавен достъп до данни за климатични прогнози и оценки на климатичния риск и е идеалното решение за изпълнение на изискванията за таксономията на ЕС и други регулаторни рамки за оценки на климатичния риск. climate+ предлага данни за климатични прогнози за температурата и валежите за четирите сценария за емисии RCP 2.6, 4.5, 6.0 и 8.5, използвани от IPCC. Данните са налични за всяко място по света, като предлагат данни с часова резолюция, а прогнозният диапазон достига до 2100 г.

Функции

Данни за прогнозиране на климата до края на 21-ви век

climate+ предлага последователни данни, прогнозиращи климата с часова разолюция до края на 21-ви век за температурата на въздуха, валежите и широк спектър от производни променливи, като например броя на тропическите нощи или горещите дни в годината.

Наличен в цял свят

Данните за прогнозиране на климата са достъпни за всяко място на Земята с пространствена резолюция от 30 км. Поради това тези данни са събрани в непрекъснати динамични редове с часова стъпка (на които се основават месечните и годишните агрегации).

Оценка на несигурността

Междугодишната променливост се решава чрез комбиниране на несигурностите, основани на дългосрочните динамични редове на ERA5, със средните, максималните и минималните стойности на сценария RCP за климатичните промени. По този начин несигурността на прогнозите се определя количествено и може да бъде оценена, за да се вземат по-добри стратегически решения.

Включени са всички общи данни за емисиите по RCP

Всичките четири сценария за емисии на RCP (RCP2.6, RCP4.5, RCP6.0, RCP8.5) са налични в climate+. Сценариите за изменение на климата се използват в докладите на IPCC за оценка на разпространението на бъдещите развития в зависимост от постигнатото намаляване на емисиите на CO2. climate+ позволява анализи както за години със стандартна метеорология, така и за години с екстремна метеорология.

Консултация относно данните за климата

Абонаментът за climate+ е придружен от безплатен месечен уебинар, в който отговаряме на въпросите на потребителите, препоръчваме подходящи варианти за интегриране на данните в различни платформи и обясняваме физическите ограничения на наборите от данни.

Множество формати

Данните могат да се анализират интерактивно в интернет и да се изтеглят като CSV файлове. Бокс- плот графиките за 30-годишни и 10-годишни периоди позволяват на потребителите да оценят диапазона на несигурност. Изтеглените CSV файлове могат лесно да се импортират в различни професионални приложения.

Защо climate+?

В момента много региони по света се сблъскват с предизвикателства, като например зачестилите екстремни температури на въздуха, бури и наводнения в резултат на обилни валежи. Поради изменението на климата подобни екстремни явления ще се случват в бъдеще все по-често. Тази тенденция ще увеличи както риска от икономически щети, така и физическия стрес (или дори риск за живота), причинен от метеорологичните опасности. Услугата за данни за оценка на климатичните рискове meteoblue climate+ предлага лесно обобщение на сложни симулации на климатичните промени за всяко място на Земята, основани на различни сценарии за емисии от доклада на IPCC. Този набор от данни може да се използва за изпълнение на изискванията на таксономията на ЕС и други регулаторни рамки за оценка на риска от изменението на климата. meteoblue се ангажира да реинвестира 5% of от приходите от climate+ в проекти за смекчаване на последиците от изменението на климата.

Годишни обобщения

Тази диаграма показва средногодишната средна температура на въздуха за четири различни периода от време (референтен период, 2021-2050 г., 2046-2075 г., 2071-2100 г.) и четири различни сценария за емисиите (RCP2.6, RCP4.5, RCP6.0, RCP8.5; в различни цветове) за Базел (CH). Каретата в диаграмата показват променливостта в рамките на избрания период и представляват типични и екстремни метеорологични години.

Тази диаграма показва средногодишната средна температура на въздуха за четири различни сценария за емисиите (RCP2.6, RCP4.5, RCP6.0, RCP8.5) за периода 2091-2100 г. за Базел (CH). Изчислени са "нисък", "среден" и "висок" сценарий въз основа на класификацията на 30-годишния референтен период в "ниски", "средни" и "високи" средногодишни температури на въздуха.

Бокс плотовете в диаграмата показват променливостта в рамките на избрания период и представят типични и екстремни метеорологични години.

Месечни натрупвания

Тази диаграма показва средномесечната средна температура на въздуха за четири различни периода от време (референтен, 2021-2050 г., 2046-2075 г., 2071-2100 г.; в различни цветове) за сценария за емисии RCP8.5 за Базел (CH). Каретата в диаграмата показват променливостта в рамките на избрания период и представят типичните и екстремните метеорологични месеци.

Тази диаграма показва средномесечната средна температура на въздуха за сценария за емисии RCP8.5 за периода 2091-2100 г. за Базел (CH). Сценарият "нисък", "среден" и "висок" е изчислен въз основа на класификацията на 30-годишния референтен период в "ниски", "средни" и "високи" средногодишни температури на въздуха.
Каретата в диаграмата показват променливостта в рамките на избрания период и представят типичните и екстремните метеорологични месеци.

Изтегляне на данни

Почасовите динамични редове на температурата на въздуха и валежите могат да бъдат изтеглени като CSV файл за всеки сценарий за емисии RCP и за 10-годишен период (напр. 2071-2080 г.). Обърнете внимание, че това са синтетични данни, т.е. те могат да се използват за статистически приложения, но НЕ и за прогнозиране на времето за конкретен момент (напр. 21 януари 2071 г., 10:00 UTC). Предлагаме три различни времеви серии: "Ниска", "Средна" и "Висока", вместо една времева серия.

Простата причина за това е фактът, че, както беше посочено по-горе, не е възможно да се прогнозират валежите и температурата на въздуха за конкретен момент в толкова далечно бъдеще. Този метод помага да се разбере обхватът на неопределеност в рамките на междугодишната променливост. Класификацията на "ниски", "средни" и "високи" стойности се основава на средногодишните температури на въздуха за 30-годишния референтен период. Свържете се с нас в рамките на безплатния редовен уебинар, ако имате допълнителни въпроси относно набора от данни.

Опитайте безплатно

Можете да тествате climate+ без абонамент и да проучите климатичните данни за различни сценарии на RCP до 2100 г. Безплатният тест е ограничен до Базел, Швейцария.

Цена и поръчка

От колко локации се нуждаете? След покупката, получавате достъп до избрания брой локации, без да се налага да решавате кои да са те. Желаните от вас локации или координати могат да бъдат активирани след това в интерфейса за изтегляне на данни. Достъпът до climate+ остава активен за 1 година, считано от датата на покупка. Можете да купите повече локации и по всяко едно време по-късно. При поискване се предлагат отстъпки за големи обеми за повече от 10 локации.

8.1% ДДС, включен във всички цени

1 локация
324.30

Данни до 2100 г.

Автоматично подновяване по избор

На разположение за една година

Еднократно плащане

10% намаление
3 локации
875.61

Данни до 2100 г.

Автоматично подновяване по избор

На разположение за една година

Еднократно плащане

20% намаление
5 локации
1297.20

Данни до 2100 г.

Автоматично подновяване по избор

На разположение за една година

Еднократно плащане

30% намаление
10 локации
2270.10

Данни до 2100 г.

Автоматично подновяване по избор

На разположение за една година

Еднократно плащане

ДДС и цени

ДДС ще бъде приспаднат за бизнес клиенти от ЕС с валиден ДДС номер. Идентификационният номер се изисква и ще бъде автоматично валидиран спрямо базата данни на ЕС преди покупката. Всички услуги са свързани с Вашия акаунт в meteoblue, който ще бъде създаден в процеса на поръчване. При потвърждаване на плащането получавате фактура като PDF с посочения размер на ДДС. Фактурите може да бъдат изтеглени и от прегледа на Вашия meteoblue акаунт.

Плащането се извършва с помощта на Datatrans – PCI-DSS сертифицирана компания, осигуряваща по-голяма сигурност на финансовите транзакции. Данните на Вашата кредитна/дебитна карта се предават посредством криптирана връзка, те се използват само за една транзакция и не се съхраняват. Сигурността на Вашите данни е наш приоритет. Възможностите за плащане включват: Paypal, Visa, Mastercard and Swiss Postfinance.

За данните на climate+

Какво получавате

сlimate+ предлага данни за прогнозиране на климата с пространствена резолюция от 30 км до края на 21-ви век. Данните на сlimate+ са налични в часови интервали от време или в месечни и годишни обобщения за всяко едно място на Земята. Тези данни съдържат всички четири сценария за емисии RCP от IPCC и са на 100% изчерпателни, без никакви пропуски. Нашата наличност и пълнота на данните в световен мащаб предлагат една уникална оферта.

Нестабилността на данните при метеорологичните прогнози се изчислява, за да се анализират типичните и екстремните години по отношение метеорологията.

Ще се радваме да ви помогнем да интерпретирате данните и да ви покажем възможностите и ограниченията на набора от данни в безплатен месечен уебинар.

Ограничения

Времеви периоди по часове до края на века

Не е възможно да се направи прогноза на температурата или валежите за конкретен момент, като например 21 януари 2071 г. Съществуват ограничения по отношение на обхвата на прогнозите за времето, обикновено 5-7 дни, в зависимост от променливата на времето. Поради това времевите периоди по часове до края на века представляват синтетичен набор от данни, който може да се използва за изчисляване на статистически данни или за стартиране на външни модели (напр. модели за земеделски култури). Препоръчваме ви да използвате 10-годишен (или за предпочитане 30-годишен) период за осредняване на стойностите по часове, както и за анализ на бъдещия климат за собствена употреба.

Молим, обърнете внимание, че тези синтетични данни за времето не съответстват на нашите детерминистични прогнози или измервания - за такива цели предоставяме историческите периоди от време.

Обърнете внимание, че е възможно някои периоди от време в "ниските" стойности да са по-високи от "високите" стойности, тъй като класификацията на тези три динамични периода се основава на средногодишни температури от миналото и конкретната избрана година може да се различава от останалите.

Данни за прогнозиране на местния климат

Използваме данни за прогнозиране на климата от модела CCSM4 (пространствена резолюция 100 км) и намаляваме мащаба на данните до 30 км пространствена резолюция(мрежа ERA5).

Данните от регионални и местни модели за прогнозиране на климата не се разглеждат в climate+. Изпратете ни електронно съобщение на адрес [email protected], ако се интересувате от регионални модели за прогнозиране на климата или ако се интересувате от други модели за прогнозиране на глобалния климат.

Оценка на климатичния риск за конкретната локация

В днешно време много региони по света се сблъскват с предизвикателства като екстремни температури на въздуха, силни ветрове и суши. В много части на света горещите вълни убиват повече хора, отколкото която и да е друга природна опасност, като тази тенденция се очаква да се засили в бъдеще. Поради изменението на климата много райони на планетата ще бъдат изправени пред редица екологични предизвикателства. Промените в честотата и тежестта на метеорологичните явления (както и променените условия на околната среда) ще увеличат икономическите щети, ще се отразят на здравето и дори ще застрашат живота на част от световното население.

Затова организациите трябва да започнат да отчитат въздействието от изменението на климата както в стратегическите си планове, така и в ежедневните си дейности. Поради несигурността, присъща на сценариите, свързани с изменението на климата, те трябва да предвидят и управляват излагането си на рискове, свързани с климата. Още днес от големите компании се изисква да оценят климатичния риск в централата си и важните си клонове. В някои държави, например в ЕС, такива оценки на риска ще станат задължителни от 2023 г. нататък. Очаква се това искане да се увеличи в бъдеще поради продължаващото изменение на климата и икономическите ползи от превантивни действия като смекчаване на последиците или адаптиране.

meteoblue е една от първите компании, които предлагат научни доклади за оценка на климатичните рискове, съобразени с конкретното място, за да се оценят потенциалните бъдещи рискове, свързани с изменението на климата, в лесен за разбиране формат и на много достъпни цени, което прави тези оценки бързо достъпни за широк кръг клиенти.

Ако се интересувате от повече информация за оценката на климатичния риск за конкретното място, моля, свържете се с [email protected] или се сдобийте с повече информация на: Climate Risk Assessment

Върнете се в началото