Сравнете нашите прогнози с данни от наблюдения за последните дни с нашата Краткосрочна верификация за Serra Campos do Jordão.

Сравнение на климатичните модели за Serra Campos do Jordão

Сините линии съответстват на прогнозите, изчислени по различни метеорологични модели с висока резолюция. Показани са и частите на традиционна прогноза тип съвкупност, където един и същ метеорологичен модел (GFS) се изпълнява няколко пъти с леко различни начални условия, за да отрази несигурността в наблюденията, необходими за изпълнението на прогнозен модел. Частите на GFS са намалени и отклоненията им са коригирани, за да съответстват на местните метеорологични условия, а данните от моделите с висока резолюция са недокоснати.

  • В горната графика прогнозата за температурата за Serra Campos do Jordão е показана в светлосиньо за различните модели с висока разделителна способност и в лилаво за членовете на ансамбъла GFS. Черната линия представлява най-добрата температурна прогноза, както е показано на началната ни страница. Прекъснатите линии показват средните температури на GFS и ECMWF ансамбъла.
  • Графиката 2и показва прогнозата за натрупаните валежи, т.е. общото количество, което ще падне от днес до датата, показана на времевата ос. Сините стълбчета показват почасовите суми на валежите.
  • 3тата графика е прогнозна облачна покривка в проценти, като е използвано светлосиньо за моделите с висока резолюция и зелено за частите на съвкупността на GFS.
  • 4тата графика показва прогнозата за вятъра, изчислена от модели с висока резолюция (светлосиньо) и от прогноза тип съвкупност (зелено). Показано е и дневното обобщение на посоката на вятъра под формата на роза на вятъра. По-големите сегменти показват, че тази посока на вятъра е по-вероятна и по-честа през деня от посоките с по-малки сегменти. Ако има много сегменти с почти еднакъв размер, прогнозата за посоката на вятъра е много несигурна. Ако има основно две противоположни посоки, това често показва термична циркулация на вятъра, при която вятърът духа от различна посока през деня от тази през нощта.

Защо показваме едновременно традиционна прогноза тип съвкупност и прогноза с няколко модела?

Традиционната съвкупност (напр. GFS), изчислена със същия прогнозен модел, често подценява непостоянството на времето за първите 3 до 5 дни, като по този начин надценява доверието в прогнозата. Освен това традиционната съвкупност се изпълнява с много по-ниска резолюция, като по този начин пренебрегва някои от местните явления, които могат да се видят при моделите с висока резолюция. Много е важно да се отбележи, че за всички части на една традиционна съвкупност има еднаква вероятност да бъдат истина (няма начин да се каже предварително коя ще бъде по-добра). Това контрастира с моделите с висока резолюция, при които някои дават по-добри прогнози от други в зависимост от локацията и метеорологичните условия.


Метеорологични модели

Метеорологичните модели симулират физически процеси. Метеорологичният модел разделя земното кълбо или даден регион на мрежа от клетки. Всяка клетка е с широчина от 4 до 40 км и височина от 100 метра до 2 км. Нашите модели съдържат 60 атмосферни слоя и достигат дълбоко до стратосферата, до 10-25 hPa (60 км височина). Времето се симулира, като се изчисляват комплексни математически уравнения между клетките от мрежата в период от няколко секунди и параметри, като температура, скорост на вятъра и облачност, се записват за всеки час.

meteoblue оперира с широк спектър от метеорологични модели и интегрира данни от различни източници. Всички модели на meteoblue се изпълняват 2-пъти на ден на специален клъстер с висока производителност.

Модел Регион Резолюция Последно обновяване Източник

Моделите NEMS: Подобрени NMM модели (опериращи от 2013 г.). NEMS е многомащабен модел (използван глобално и за локални територии), който значително подобрява прогнозата за развитие на облачност и за валежи.

NEMS-4 Централна Европа 4.0 km 72 ч 04:21 UTC meteoblue
NEMS-12 Европа 12.0 km 180 ч 05:16 UTC meteoblue
NEMS-30 Global 30.0 km 180 ч 04:04 UTC meteoblue
NEMS-8 Нова Зеландия 8.0 km 180 ч 05:11 UTC meteoblue
NEMS-10 Индия 10.0 km 180 ч 06:02 UTC meteoblue
NEMS-8 Япония Източна Азия 8.0 km 180 ч 04:49 UTC meteoblue
NEMS-12 Централна Америка 12.0 km 180 ч 07:17 UTC meteoblue
NEMS-10 Южна Африка 10.0 km 180 ч 06:09 UTC meteoblue
NEMS2-12 Европа 12.0 km 168 ч 07:59 UTC meteoblue
NEMS2-30 Global 30.0 km 168 ч 09:37 UTC meteoblue
NEMS-10 Южна Америка 10.0 km 180 ч 07:39 UTC meteoblue

NMM модели: първите метеорологични модели на meteoblue (оперират от 2007 г.). NMM е регионален метеорологичен модел, оптимизиран за сложни терени.

NMM-4 Централна Европа 4.0 km 72 ч 02:45 UTC meteoblue
NMM-12 Европа 12.0 km 180 ч 04:00 UTC meteoblue
NMM-18 Южна Африка 18.0 km 180 ч 04:29 UTC meteoblue
NMM-18 Южна Америка 18.0 km 180 ч 06:10 UTC meteoblue
NMM-18 Югоизточна Азия 18.0 km 180 ч 05:04 UTC meteoblue

Външни модели: Използвани и в други уебсайтове

IFSENS-40 Global 30.0 km 360 ч (@ 3hourly ч) 06:38 UTC ECMWF
GFSENS-40 Global 40.0 km 384 ч (@ 3hourly ч) 05:21 UTC NOAA NCEP
GFS-25 Global 22.0 km 180 ч (@ 3hourly ч) 01:33 UTC NOAA NCEP
GFS-12 Global 12.0 km 180 ч (@ 3hourly ч) 01:56 UTC NOAA NCEP
IFS-20 Global 20.0 km 144 ч (@ 3hourly ч) 06:17 UTC ECMWF
ICON-12 Global 13.0 km 180 ч (@ 3hourly ч) 02:35 UTC Deutscher Wetterdienst
ICON-7 Европа 7.0 km 120 ч (@ 3hourly ч) 01:24 UTC Deutscher Wetterdienst
ICOND-2 Germany and Alps 2.0 km 48 ч 11:15 UTC Deutscher Wetterdienst
HARMN-5 Централна Европа 5.0 km 48 ч 08:21 UTC KNMI
GFS-40 Global 40.0 km 180 ч (@ 3hourly ч) 01:48 UTC NOAA NCEP
NAM-12 Северна Америка 12.0 km 84 ч (@ 3hourly ч) 00:09 UTC NOAA NCEP
NAM-5 Северна Америка 5.0 km 48 ч 02:20 UTC NOAA NCEP
NAM-3 Северна Америка 3.0 km 60 ч 00:54 UTC NOAA NCEP
HRRR-2 Северна Америка 3.0 km 17 ч 11:30 UTC NOAA NCEP
FV3-5 Alaska 5.0 km 48 ч 08:29 UTC NOAA NCEP
ARPEGE-40 Global 40.0 km 96 ч (@ 3hourly ч) 01:37 UTC METEO FRANCE
ARPEGE-11 Европа 11.0 km 96 ч 01:04 UTC METEO FRANCE
AROME-2 Франция 2.0 km 42 ч 01:12 UTC METEO FRANCE
UKMO-10 Global 10.0 km 144 ч (@ 3hourly ч) 03:37 UTC UK MET OFFICE
GEM-15 Global 15.0 km 168 ч (@ 3hourly ч) 05:34 UTC Environment Canada
RDPS-2 Северна Америка 2.5 km 48 ч 04:04 UTC Environment Canada
MSM-5 Japan 5.0 km 78 ч 08:26 UTC Japan Meteorological Agency
UKMO-2 UK/France 2.0 km 120 ч (@ 3hourly ч) 03:38 UTC UK MET OFFICE
COSMO-5 Централна Европа 5.0 km 72 ч 05:21 UTC AM/ARPAE/ARPAP
COSMO-2 Alps/Italy 2.0 km 48 ч 05:35 UTC AM/ARPAE/ARPAP
NBM-2 Северна Америка 2.5 km 180 ч (@ 3hourly ч) 10:32 UTC NOAA NCEP
WRFAMS-7 Южна Америка 7.0 km 168 ч 18:25 UTC CPTEC/INPE
AIFS-25 Global 25.0 km 180 ч (@ 3hourly ч) 05:14 UTC ECMWF
CAMS-10 Европа 10.0 km 96 ч 07:02 UTC ECMWF Copernicus
CAMS-40 Global 40.0 km 120 ч (@ 3hourly ч) 07:11 UTC ECMWF Copernicus
WW3-25 Global 25.0 km 180 ч (@ 3hourly ч) 04:14 UTC NOAA NCEP
WW3-4 Baltic/Arctic 4.0 km 72 ч 06:45 UTC MET Norway
GWAM-25 Global 25.0 km 174 ч (@ 3hourly ч) > 24h DWD
EWAM-5 Европа 5.0 km 78 ч 01:43 UTC DWD
MFWAM-8 Global 8.0 km 228 ч (@ 3hourly ч) 06:44 UTC Copernicus / MeteoFrance
MEDWAM-4 Mediterranean 4.0 km 204 ч 03:32 UTC Copernicus
IBIWAM-5 Iberian Biscay Irish 5.0 km 216 ч 11:12 UTC Copernicus
BALWAM-2 Baltic 2.0 km 144 ч 07:28 UTC Copernicus / FMI
RTOFS-9 Global 9.0 km 192 ч (@ 3hourly ч) 22:15 UTC NOAA NCEP

Световно покритие

meteoblue domain overview Моделите за времето meteoblue покриват повечето населени места с висока разделителна способност (3-10 км) и целия свят с умерена разделителна способност (30 км). На картата отстрани моделите NMM са показани в червено, а моделите NEMS - в черни полета. Другите цветове показват моделите на трети страни. Глобалните модели не са показани. За една прогноза се вземат предвид множество метеорологични модели, статистически анализ, измервания, радарна и сателитна телеметрия и се комбинират, за да се генерира най-вероятната прогноза за времето за всяко дадено място на Земята.

Върнете се в началото