meteoblue

Сезонната климатична прогноза за района на Fayence показва средната месечна температура и аномалиите на валежите за следващите 6 месеца в горния панел. Прогнозата е регионална за райони от 100 км на 100 км или по-големи.

Сезонната прогноза предоставя климатични характеристики, като средни стойности или аномалии за цял месец. Аномалиите са отклонения от климатичните средни стойности. Така отрицателна температура и аномалия на валежите показват по-хладни и по-сухи от средните условия. Климатологичната информация позволява малко заключения за очакваното време. Да приемем един месец с положителна аномалия от +1 градус. Много малко вероятно е всеки час от този месец да е с 1 градус по-топъл. По-реалистичен сценарий е някои дни да са значително по-топли от средното, а други да са със средни стойности. Най-важното е, че може да има и няколко дни, които са по-студени или дори значително по-студени от средното, така че положителната аномалия изобщо не е гаранция, че няма да има например мраз.

Сезонна прогноза за времето за определен ден не е технически възможна: тя е статистически по-ненадеждна от климатичните средни стойности. Причината е, че ежедневните метеорологични условия са обект на по-големи колебания, повлияни от мезомащабни или микромащабни събития, а изходните фактори не могат да бъдат преценени достатъчно точно, така че дневните прогнози за времето стават статистически по-ненадеждни от климатичните средни стойности за 10-14 дни напред. Вероятно сте забелязали ненадеждността на 10-дневната прогноза за времето, а предвиждането на няколко месеца е несъмнено по-трудно.

As seasonal forecasts can be more or less reliable, we provide the results of several hundred forecasts to better estimate a trend. We combine all the seasonal forecasts computed by the major Centers and Institutions worldwide into a Super-Ensemble (ENSEMBLE) that is more likely to be correct than a forecast from a single Institution. If you see that forecasts of different models contradict each other, then there is very little hope of forecasting the season for that time period. There are some regions and situations where seasonal forecasts can be quite accurate. The most well-known examples are El Niño and La Niña situations.

The different models presented here are computed by: the European Center of Medium Range Weather Forecast (ECMWF), the National Center of Environmental Prediction (NCEP/NOAA), the German Weather Service (DWD), the UK-MetOffice (UKMO), MeteoFrance (METEOFR), the Japan Meteorological Agency (JMA) and the Euro-Mediterranean Center on Climate Change (CMCC). The Agencies/Centers update their forecasts about once per month, but not all do so at the same time. We therefore indicate the forecast-run of each center in the diagram. We recompute the ensemble whenever one of the centers updates a forecast.