point+ Допълнителни опции на тази метеограма са налични в point+ Научете повече
meteoblue

Тази диаграма показва 14-дневната метеорологична тенденция за Alcantarilla (Región de Murcia, Испания) с дневни символи за времето, минимални и максимални температури, количество и вероятност за валежи.

  • Отклонението е оцветено в диаграмата на температурата. Колкото по-силни са колебанията, толкова по-несигурна ще бъде прогнозата. Дебелата линия представлява най-вероятната тенденция.
  • Отклонението във валежите е представено като „T“. След 6-10 дни ще има значителни неясноти.
  • Прогнозата е създадена с модели тип "съвкупност ". Изчислени са няколко изпълнения на модела с различен начален параметър, за да се оцени по-точно предвидимостта на прогнозата.

Tracking flood events

Tracking flood events

Heavy rainfall has plunged parts of Middle Europe under water. Measurements on site are important for recording such extreme events. Our urban climate measuring network measures the precipitation in Zurich and shows major differences.