(°C)
25°
25°
24°
24°
24°
23°
23°
(°C)
28°
28°
28°
28°
27°
27°
27°
ИСИ
И
И
ИСИ
ИСИ
СИ
СИ
(km/h)
5-11
4-10
4-8
3-7
2-6
2-5
2-4
(mm)
0
0
0
0
0
0
0
(%)
20
30
20
10
1
1
0

Издигане на слънцето

/ -70.7°
sun-icon
UV 5
07:29
19:01
Нарастваща полу-луна (132°)
17:10
03:42

METAR за Тампа (KTPF)

Час Условия Температура/
Точка на оросяване
Вятър Видимост Времето Облаци Налягане Промяна Сурови
VFR 26°C / 21°C 140º 6kt >10km - Broken Clouds 11000ft - KTPF 160455Z AUTO 14006KT 10SM BKN110 26/21 A2997 RMK AO2
VFR 26°C / 21°C 140º 6kt >10km - Overcast 10000ft - KTPF 160435Z AUTO 14006KT 10SM OVC100 26/21 A2997 RMK AO2
VFR 26°C / 21°C 130º 4kt >10km - Overcast 10000ft - KTPF 160415Z AUTO 13004KT 10SM OVC100 26/21 A2997 RMK AO2
VFR 25°C / 22°C 110º 5kt >10km - Overcast 10000ft - KTPF 160355Z AUTO 11005KT 10SM OVC100 25/22 A2997 RMK AO2
VFR 26°C / 22°C 80º 5kt >10km - Scattered Clouds 5500ft
Overcast 10000ft
- KTPF 160335Z AUTO 08005KT 10SM SCT055 OVC100 26/22 A2997 RMK AO2
VFR 26°C / 22°C 60º 6kt >10km - Overcast 10000ft - KTPF 160315Z AUTO 06006KT 10SM OVC100 26/22 A2997 RMK AO2
VFR 26°C / 22°C 20º 3kt >10km - Broken Clouds 10000ft
Overcast 12000ft
- KTPF 160255Z AUTO 02003KT 10SM BKN100 OVC120 26/22 A2996 RMK AO2
VFR 27°C / 22°C 20º 4kt >10km - Broken Clouds 10000ft
Overcast 12000ft
- KTPF 160235Z AUTO 02004KT 10SM BKN100 OVC120 27/22 A2996 RMK AO2
VFR 27°C / 22°C 10º 4kt >10km - Broken Clouds 10000ft
Overcast 12000ft
- KTPF 160215Z AUTO 01004KT 10SM BKN100 OVC120 27/22 A2996 RMK AO2
VFR 27°C / 21°C variable 0kt >10km - Overcast 10000ft - KTPF 160155Z AUTO 00000KT 10SM OVC100 27/21 A2996 RMK AO2
VFR 27°C / 21°C variable 0kt >10km - Overcast 11000ft - KTPF 160135Z AUTO 00000KT 10SM OVC110 27/21 A2995 RMK AO2
VFR 27°C / 21°C variable 0kt >10km - Overcast 11000ft - KTPF 160115Z AUTO 00000KT 10SM OVC110 27/21 A2995 RMK AO2
VFR 27°C / 21°C 350º 3kt >10km - Overcast 11000ft - KTPF 160055Z AUTO 35003KT 10SM OVC110 27/21 A2994 RMK AO2
VFR 27°C / 21°C 320º 4kt >10km - Overcast 11000ft - KTPF 160035Z AUTO 32004KT 10SM OVC110 27/21 A2994 RMK AO2
VFR 28°C / 21°C 330º 3kt >10km - Overcast 11000ft - KTPF 160015Z AUTO 33003KT 10SM OVC110 28/21 A2993 RMK AO2
VFR 28°C / 20°C variable 0kt >10km - Overcast 11000ft - KTPF 152355Z AUTO 00000KT 10SM OVC110 28/20 A2993 RMK AO2
VFR 28°C / 20°C 40º 3kt >10km - Overcast 11000ft - KTPF 152315Z AUTO 04003KT 10SM OVC110 28/20 A2992 RMK AO2
VFR 29°C / 20°C 40º 4kt >10km - Scattered Clouds 5000ft
Scattered Clouds 8000ft
Overcast 11000ft
- KTPF 152255Z AUTO 04004KT 10SM SCT050 SCT080 OVC110 29/20 A2992 RMK AO2
VFR 30°C / 21°C 60º 7kt >10km - Broken Clouds 5000ft
Broken Clouds 7000ft
Overcast 11000ft
- KTPF 152235Z AUTO 06007KT 10SM BKN050 BKN070 OVC110 30/21 A2992 RMK AO2
VFR 30°C / 21°C 50º 6kt >10km - Overcast 5000ft - KTPF 152215Z AUTO 05006KT 10SM OVC050 30/21 A2991 RMK AO2
VFR 30°C / 21°C 150º 3kt >10km - Overcast 5000ft - KTPF 152155Z AUTO 15003KT 10SM OVC050 30/21 A2991 RMK AO2
VFR 31°C / 21°C 270º 4kt >10km - Scattered Clouds 5000ft
Scattered Clouds 7000ft
Overcast 11000ft
- KTPF 152135Z AUTO 27004KT 10SM SCT050 SCT070 OVC110 31/21 A2991 RMK AO2
VFR 32°C / 21°C 260º 3kt >10km - Overcast 11000ft - KTPF 152115Z AUTO 26003KT 10SM OVC110 32/21 A2991 RMK AO2
VFR 31°C / 21°C 270º 4kt >10km - Overcast 11000ft - KTPF 152055Z AUTO 27004KT 10SM OVC110 31/21 A2991 RMK AO2

VFR

26°C / 21°C

[Още]
Вятър 140º 6kt
Видимост >10km
Времето -
Облаци Broken Clouds 11000ft
Налягане
Промяна -
Сурови KTPF 160455Z AUTO 14006KT 10SM BKN110 26/21 A2997 RMK AO2

VFR

26°C / 21°C

[Още]
Вятър 140º 6kt
Видимост >10km
Времето -
Облаци Overcast 10000ft
Налягане
Промяна -
Сурови KTPF 160435Z AUTO 14006KT 10SM OVC100 26/21 A2997 RMK AO2

VFR

26°C / 21°C

[Още]
Вятър 130º 4kt
Видимост >10km
Времето -
Облаци Overcast 10000ft
Налягане
Промяна -
Сурови KTPF 160415Z AUTO 13004KT 10SM OVC100 26/21 A2997 RMK AO2

VFR

25°C / 22°C

[Още]
Вятър 110º 5kt
Видимост >10km
Времето -
Облаци Overcast 10000ft
Налягане
Промяна -
Сурови KTPF 160355Z AUTO 11005KT 10SM OVC100 25/22 A2997 RMK AO2

VFR

26°C / 22°C

[Още]
Вятър 80º 5kt
Видимост >10km
Времето -
Облаци Scattered Clouds 5500ft
Overcast 10000ft
Налягане
Промяна -
Сурови KTPF 160335Z AUTO 08005KT 10SM SCT055 OVC100 26/22 A2997 RMK AO2

VFR

26°C / 22°C

[Още]
Вятър 60º 6kt
Видимост >10km
Времето -
Облаци Overcast 10000ft
Налягане
Промяна -
Сурови KTPF 160315Z AUTO 06006KT 10SM OVC100 26/22 A2997 RMK AO2

VFR

26°C / 22°C

[Още]
Вятър 20º 3kt
Видимост >10km
Времето -
Облаци Broken Clouds 10000ft
Overcast 12000ft
Налягане
Промяна -
Сурови KTPF 160255Z AUTO 02003KT 10SM BKN100 OVC120 26/22 A2996 RMK AO2

VFR

27°C / 22°C

[Още]
Вятър 20º 4kt
Видимост >10km
Времето -
Облаци Broken Clouds 10000ft
Overcast 12000ft
Налягане
Промяна -
Сурови KTPF 160235Z AUTO 02004KT 10SM BKN100 OVC120 27/22 A2996 RMK AO2

VFR

27°C / 22°C

[Още]
Вятър 10º 4kt
Видимост >10km
Времето -
Облаци Broken Clouds 10000ft
Overcast 12000ft
Налягане
Промяна -
Сурови KTPF 160215Z AUTO 01004KT 10SM BKN100 OVC120 27/22 A2996 RMK AO2

VFR

27°C / 21°C

[Още]
Вятър variable 0kt
Видимост >10km
Времето -
Облаци Overcast 10000ft
Налягане
Промяна -
Сурови KTPF 160155Z AUTO 00000KT 10SM OVC100 27/21 A2996 RMK AO2

VFR

27°C / 21°C

[Още]
Вятър variable 0kt
Видимост >10km
Времето -
Облаци Overcast 11000ft
Налягане
Промяна -
Сурови KTPF 160135Z AUTO 00000KT 10SM OVC110 27/21 A2995 RMK AO2

VFR

27°C / 21°C

[Още]
Вятър variable 0kt
Видимост >10km
Времето -
Облаци Overcast 11000ft
Налягане
Промяна -
Сурови KTPF 160115Z AUTO 00000KT 10SM OVC110 27/21 A2995 RMK AO2

VFR

27°C / 21°C

[Още]
Вятър 350º 3kt
Видимост >10km
Времето -
Облаци Overcast 11000ft
Налягане
Промяна -
Сурови KTPF 160055Z AUTO 35003KT 10SM OVC110 27/21 A2994 RMK AO2

VFR

27°C / 21°C

[Още]
Вятър 320º 4kt
Видимост >10km
Времето -
Облаци Overcast 11000ft
Налягане
Промяна -
Сурови KTPF 160035Z AUTO 32004KT 10SM OVC110 27/21 A2994 RMK AO2

VFR

28°C / 21°C

[Още]
Вятър 330º 3kt
Видимост >10km
Времето -
Облаци Overcast 11000ft
Налягане
Промяна -
Сурови KTPF 160015Z AUTO 33003KT 10SM OVC110 28/21 A2993 RMK AO2

VFR

28°C / 20°C

[Още]
Вятър variable 0kt
Видимост >10km
Времето -
Облаци Overcast 11000ft
Налягане
Промяна -
Сурови KTPF 152355Z AUTO 00000KT 10SM OVC110 28/20 A2993 RMK AO2

VFR

28°C / 20°C

[Още]
Вятър 40º 3kt
Видимост >10km
Времето -
Облаци Overcast 11000ft
Налягане
Промяна -
Сурови KTPF 152315Z AUTO 04003KT 10SM OVC110 28/20 A2992 RMK AO2

VFR

29°C / 20°C

[Още]
Вятър 40º 4kt
Видимост >10km
Времето -
Облаци Scattered Clouds 5000ft
Scattered Clouds 8000ft
Overcast 11000ft
Налягане
Промяна -
Сурови KTPF 152255Z AUTO 04004KT 10SM SCT050 SCT080 OVC110 29/20 A2992 RMK AO2

VFR

30°C / 21°C

[Още]
Вятър 60º 7kt
Видимост >10km
Времето -
Облаци Broken Clouds 5000ft
Broken Clouds 7000ft
Overcast 11000ft
Налягане
Промяна -
Сурови KTPF 152235Z AUTO 06007KT 10SM BKN050 BKN070 OVC110 30/21 A2992 RMK AO2

VFR

30°C / 21°C

[Още]
Вятър 50º 6kt
Видимост >10km
Времето -
Облаци Overcast 5000ft
Налягане
Промяна -
Сурови KTPF 152215Z AUTO 05006KT 10SM OVC050 30/21 A2991 RMK AO2

VFR

30°C / 21°C

[Още]
Вятър 150º 3kt
Видимост >10km
Времето -
Облаци Overcast 5000ft
Налягане
Промяна -
Сурови KTPF 152155Z AUTO 15003KT 10SM OVC050 30/21 A2991 RMK AO2

VFR

31°C / 21°C

[Още]
Вятър 270º 4kt
Видимост >10km
Времето -
Облаци Scattered Clouds 5000ft
Scattered Clouds 7000ft
Overcast 11000ft
Налягане
Промяна -
Сурови KTPF 152135Z AUTO 27004KT 10SM SCT050 SCT070 OVC110 31/21 A2991 RMK AO2

VFR

32°C / 21°C

[Още]
Вятър 260º 3kt
Видимост >10km
Времето -
Облаци Overcast 11000ft
Налягане
Промяна -
Сурови KTPF 152115Z AUTO 26003KT 10SM OVC110 32/21 A2991 RMK AO2

VFR

31°C / 21°C

[Още]
Вятър 270º 4kt
Видимост >10km
Времето -
Облаци Overcast 11000ft
Налягане
Промяна -
Сурови KTPF 152055Z AUTO 27004KT 10SM OVC110 31/21 A2991 RMK AO2

Актуални сателитни изображения за Тампа, Съединени щати

Маркерът за локация е поставен върху Тампа. [Още]

Сателитното изображение в реално време съчетава видимата светлина през деня с инфрачервеното лъчение през нощта. През нощта изображението не е тъмно, тъй като инфрачервеното лъчение може да открива температурни разлики. За съжаление ниските облаци и мъглата са трудни за разграничаване от температурите на земята и затова могат да бъдат почти невидими през нощта. Сателитните изображения на Meteosat за Европа се актуализират в реално време на всеки 5 минути. Изображенията GOES-16/GOES-17 (Северна и Южна Америка) и Химавари (Азия) се актуализират на всеки 10 минути.

Радар и валежи в момента за Тампа

Капчица
Лек
Умерен
Тежък
Много тежък
Аве

Маркерът за локация обозначава Тампа. Анимацията показва Радара за валежи за последния час, както и прогноза за 1h. Дъждът или лекият сняг може да са невидими за радара. Интензивността на валежите е обозначена с цветни кодове, вариращи от светлосиньо до оранжево.