-3 °C
19 км/час
21.1.
(°C)
-2°
-2°
-3°
-4°
-4°
-4°
-3°
(°C)
-7°
-7°
-8°
-9°
-8°
-8°
-8°
СИ
И
СИ
С
ССЗ
С
З
(км/час)
7-31
5-30
6-29
6-28
5-27
4-28
5-27

Current satellite images for 46.9°С 11.05°И

  • Валежи:
  • <1 мм
  • 1-2 мм
  • 2-5 мм
  • >5 мм

Маркерът за локация е поставен върху 46.9°С 11.05°И.

Тази анимация показва облачността наблюдавана от сателит. Високата облачност и тази с вертикално развитие е представена в бяло, ниската облачност и мъглите са представени в сиво. Тази карта използва инфрачервена сателитна телеметрия за да калкулира температурата на облаците. Ниската облачност и мъглите се различават трудно от температурата на повърхността и е възможно да не бъдат представени прецизно.
Валежите се калкулират на база информация от радари и сателити. Нощните валежи калкулирани от сателити са с по-ниска прецизност от калкулираните дневни валежи. Оранжевите линии маркират локациите, на които са засечени светкавици (над Европа).
Всички права запазени 2020 EUMETSAT / meteoblue. Данни за светкавици, предоставени от nowcast.