meteoblue Ad-free 9 €

Горният панел показва прогнозата за индекса за качеството на въздуха (CAQI), използван в Европа от 2006 г. насам. Това е число от 1 до 100, където ниската стойност (зелени цветове) означава добро качество на въздуха, а високата стойност (червени цветове) означава лошо качество на въздуха. Цветовото кодиране на CAQI се използва във всички прогнозни панели за атмосферно замърсяване на метеограмата, за да се посочи нивото на замърсяване. За прогнозата за полени няма официални указания за цветово кодиране, тъй като полените не са част от прогнозата за индекса за качеството на въздуха. Индексът за качеството на въздуха се дефинира отделно в близост до пътища (крайпътен индекс) или далеч от пътищата (фонов индекс). meteoblue използва фоновия индекс, тъй като климатичните модели не могат да отразяват малки разлики по пътищата. Следователно измерванията по пътищата ще покажат по-високи стойности от прогнозираните тук.

Вторият панел показва прогнозата за частици (РМ и пустинен прах) за New Haven. Атмосферните частици (PM) са микроскопични твърди или течни вещества, суспендирани във въздуха. Източниците на прахови частици могат да бъдат естествени или антропогенни. От най-голямо значение за общественото здраве са частиците, които са достатъчно малки, за да се вдишат в най-дълбоките части на белия дроб. Тези частици са с диаметър под 10 микрона (приблизително 1/7 от дебелината на човешки косъм) и са дефинирани като РМ10. Те са смес от материали, които могат да включват дим, сажди, прах, сол, киселини и метали. Праховите частици също се образуват, когато газовете, изпускани от моторни превозни средства и промишлеността, претърпяват химически реакции в атмосферата. PM10 се виждат с просто око като мъгла, която ние смятаме за смог. PM10 са сред най-вредните от всички замърсители на въздуха.

 • PM10 може да увеличат броя и тежестта на астматичните пристъпи
 • PM10 причиняват или влошават бронхит и други белодробни заболявания
 • PM10 намаляват способността на организма да се бори с инфекциите

PM10 включват фини прахови частици, определени като PM2.5, които са фини частици с диаметър 2,5 μm или по-малко. Разбира се, че най-голямото въздействие на замърсяването на въздуха от прахови частици върху общественото здраве се дължи на продължително излагане на РМ2.5:

 • PM2.5 увеличават риска от смъртност, свързан с възрастта, особено по сърдечно-съдови причини.

Пустинният прах се състои от частици, по-малки от 62 μm, произхождащи от пустините. Често праховите частици са малки, което води до високи концентрации на РМ10 и РМ2.5 и всички свързани с тях въздействия върху здравето.

Прогнозите за концентрациите на газове от замърсяването на въздуха са представени в третия панел. Замърсяването с озон (O₃) в долната тропосфера възниква главно в градските райони. Озонът може да:

 • Затрудни дълбокото и енергично дишане
 • Причини недостиг на въздух и болка при дълбоко вдишване
 • Причини кашлица и възпалено, раздразнено гърло
 • Възпали и увреди дихателните пътища
 • Увеличи появата на белодробни заболявания, като астма, емфизем и хроничен бронхит
 • Увеличи честотата на астматичните пристъпи
 • Направи белите дробове по-податливи на инфекция
 • Продължи да уврежда белите дробове дори когато симптомите са изчезнали
 • Причини хронична обструктивна белодробна болест (ХОББ)

Серният диоксид (SO₂) е газ, който е невидим и има лош, остър мирис. Той реагира лесно с други вещества, за да образува вредни съединения, като сярна киселина, серниста киселина и сулфатни частици.

 • Краткосрочните излагания на SO₂ могат да навредят на дихателната система на човека и да затруднят дишането.
 • SO2 и други серни оксиди могат да допринесат за киселинни дъждове, които могат да навредят на чувствителни екосистеми
 • Децата, възрастните хора и тези, които страдат от астма, са особено чувствителни към въздействието на SO₂.

Азотният диоксид (NO₂) е червеникаво-кафяв газ, който има характерен остър мирис и е известен замърсител на въздуха. Основният източник на азотен диоксид е изгарянето на изкопаеми горива: въглища, нефт и газ. По-голямата част от азотния диоксид в градовете идва от ауспусите на моторните превозни средства. Азотният диоксид е важен замърсител на въздуха, тъй като допринася за образуването на озон, което може да има значително въздействие върху човешкото здраве.

 • NO₂ възпалява лигавицата на белите дробове и може да намали имунитета към белодробни инфекции
 • NO₂ причинява проблеми, като хрипове, кашлица, настинки, грип и бронхит

Отказ от права

Нито Европейската комисия, нито Европейският център за средносрочни прогнози за времето (ECMWF), нито meteoblue са отговорни за използването на представената тук прогнозна информация. Прогнозите се издават от атмосферен модел с резолюция от 12 км. Резултатите може да не са достатъчно корелирани с реалните концентрации. Моля консултирайте се с местната агенция за качество на въздуха, особено в случай на пик на замърсяването или предупреждение за замърсяване.

Върнете се в началото
×
Здравейте,
изглежда, че използвате рекламен блокер.

Рекламата е от съществено значение за поддържането на нашия безплатен уебсайт с уникални подробности и точност.

Моля, включете www.meteoblue.com в белия списък на вашия блокер на реклами или помислете за закупуване на някой от нашите продукти:

Вече имате абонамент?
Тогава, моля, влезте.