Парижкото споразумение от 2015 г. определя глобална рамка за ограничаване на глобалното затопляне до значително под 2°C, за предпочитане до 1,5°C (градуса по Целзий) в сравнение с прединдустриалните нива. За да постигнат тази цел за глобалната температура, държавите се стремят да намалят ръста на емисиите на парникови газове възможно най-скоро, а след това - бързо да ги намалят, въз основа на най-добрите налични научни данни, икономическа и социална осъществимост.

Ефектите от изменението на климата вече са добре видими чрез повишаване на температурата на въздуха, топене на ледниците и намаляване на полярните ледени шапки, повишаване на морското равнище, засилване на опустиняването, както и чрез по-чести екстремни метеорологични явления като горещи вълни, суши, наводнения и бури. Изменението на климата не е равномерно в световен мащаб и засяга някои региони повече от други. На следващите диаграми можете да видите как изменението на климата вече е засегнало региона на Bacchus Marsh през последните 40 години. Използваният източник на данни е ERA5, петото поколение атмосферен повторен анализ на ECMWF на глобалния климат, обхващащ времевия диапазон от 1979 г. до 2021 г., с пространствена разделителна способност от 30 km.

Данните няма да показват условията на точно определено място. Микроклиматът и местните разлики няма да се появят. Поради това температурите често ще бъдат по-високи от показаните, особено в градовете, а валежите могат да варират на места в зависимост от топографията.

Годишна промяна на температурата Bacchus Marsh

На горната графика е показана приблизителна оценка на средната годишна температура за по-големия регион на Bacchus Marsh. Прекъснатата синя линия е линейната тенденция на климатичните промени. Ако линията на тенденцията върви нагоре отляво надясно, тенденцията на температурата е положителна и в Bacchus Marsh става все по-топло поради изменението на климата. Ако е хоризонтална, не се наблюдава ясна тенденция, а ако върви надолу, условията в Bacchus Marsh стават все по-студени с течение на времето.

В долната част на графиката са показани т.нар. ивици на затопляне. Всяка цветна ивица представлява средната температура за една година - синята е за по-студени, а червената - за по-топли години.

Годишна промяна на валежите - Bacchus Marsh

Горната графика показва оценка на средното общо количество валежи за по-големия регион на Bacchus Marsh. Прекъснатата синя линия е линейната тенденция на изменението на климата. Ако линията на тенденцията върви нагоре отляво надясно, тенденцията на валежите е положителна и в Bacchus Marsh става все по-влажно поради изменението на климата. Ако е хоризонтална, не се вижда ясна тенденция и ако върви надолу, условията в Bacchus Marsh стават все по-сухи с течение на времето.

В долната част на графиката са показани т.нар. ивици на валежите. Всяка цветна ивица представлява общата сума на валежите за дадена година - зелена за по-влажни и кафява за по-сухи години.

Месечни аномалии на температурата и валежите – изменение на климата Bacchus Marsh

На горната графика е показана температурната аномалия за всеки месец от 1979 г. до сега. Аномалията показва с колко е бил по-топъл или по-студен от 30-годишната средна климатична стойност за периода 1980-2010 г. По този начин червените месеци са били по-топли, а сините - по-студени от нормалното. На повечето места ще откриете увеличаване на броя на по-топлите месеци през годините, което отразява глобалното затопляне, свързано с изменението на климата.

На долната графика е показана аномалията на валежите за всеки месец от 1979 г. до сега. Аномалията показва дали даден месец е имал повече или по-малко валежи от 30-годишната средна климатична стойност за периода 1980-2010 г. По този начин зелените месеци са били по-влажни, а кафявите - по-сухи от нормалното.

Изменение на климата - Bacchus Marsh Температурна и валежна аномалия по месеци

Тази графика се фокусира върху определения месец. Ако изберете напр. август, ще бъдат показани аномалиите на температурата и валежите за всеки август от 1979 г. насам. По този начин можете да видите през кои години август е бил по-топъл или по-студен (по-сух или по-влажен) от нормалното.

Екстремните събития не са видими в тези данни - те могат да имат различна честота, а критичните прагове могат да бъдат надхвърляни с по-голяма честота. Нашата услуга history+ ви дава достъп до подробните основни почасови данни за променливите температури, валежи и много други.

Основният въпрос е свързан с бъдещето: meteoblue може да предостави климатични прогнози за следващите десетилетия.

Върнете се в началото