Toto je bezplatná zkušební verze

Budoucí předpověditelná data o počasí pro Basilej si můžete stáhnout zdarma bez omezení.

Nejste přihlášeni. Pokud jste si již zakoupili climate+, prosím, přihlaste se.

Další informace o climate+

Tento graf zobrazuje roční průměrné hodnoty pro čtyři různá časová období a čtyři různé emisní scénáře (RCP2.6, RCP4.5, RCP6.0, RCP8.5; různými barvami). Krabicové grafy v diagramu ukazují variabilitu v rámci zvoleného období a představují typické a extrémní meteorologické roky.

Tento graf ukazuje roční hodnoty pro čtyři různé emisní scénáře (RCP2.6, RCP4.5, RCP6.0, RCP8.5) pro uvedené období. Na základě klasifikace 30letého referenčního období na "nízké", "střední" a "vysoké" roční hodnoty je vypočítán "nízký", "střední" a "vysoký" scénář. Krabicové grafy v diagramu ukazují variabilitu v rámci zvoleného období a představují typické a extrémní meteorologické roky.

Tento graf zobrazuje měsíční hodnoty pro čtyři různá časová období (referenční, 2021-2050, 2046-2075, 2071-2100; různými barvami) pro vybraný emisní scénář. Krabicové grafy v diagramu ukazují variabilitu v rámci zvoleného období a představují typické a extrémní meteorologické měsíce.

Tento diagram zobrazuje měsíční hodnoty pro vybraný emisní scénář za zadané období. Scénář "nízký", "střední" a "vysoký" je vypočítán na základě klasifikace 30letého referenčního období na "nízké" "střední" a "vysoké" roční hodnoty.
Krabicové grafy v diagramu ukazují variabilitu v rámci zvoleného období a představují typické a extrémní meteorologické měsíce.

Teplota

Srážky

Základní teplota pro aktuální parametr je 15,5°.
Zpět nahoru