Ovo je besplatna proba

Budući predvidljivi vremenski podaci za Bazel mogu se besplatno preuzeti bez ikakvih ograničenja.

Niste prijavljeni. Ako ste već kupili climate+, molimo prijavite se.

Više informacija o climate+

Ovaj dijagram prikazuje prosečne godišnje vrednosti za četiri različita vremenska perioda i četiri različita scenarija emisije (RCP2.6, RCP4.5, RCP6.0, RCP8.5; u različitim bojama). Bokcplotovi na dijagramu pokazuju varijabilnost unutar izabranog perioda i predstavljaju tipične i ekstremne meteorološke godine.

Ovaj dijagram pokazuje godišnje vrednosti za četiri različita scenarija emisije (RCP2.6, RCP4.5, RCP6.0, RCP8.5) za navedeni period. Scenario „nizak“, „srednji“ i „visok“ se izračunava na osnovu klasifikacije tridesetogodišnjeg referentnog perioda za „niske“, „srednje“ i „visoke“ godišnje vrednosti. Boksplotovi na dijagramu pokazuju varijabilnost unutar izabranog perioda i predstavljaju tipične i ekstremne meteorološke godine.

Ovaj dijagram prikazuje mesečne vrednosti za četiri različita vremenska perioda (referenca, 2021 - 2050, 2046 - 2075, 2071 - 2100; u različitim bojama) za izabrani scenario emisije. Boksplotovi na dijagramu pokazuju varijabilnost unutar izabranog perioda i predstavljaju tipične i ekstremne meteorološke mesece.

Ovaj dijagram prikazuje mesečne vrednosti za izabrani scenario emisije za navedeni period. Scenario „nizak“, „srednji“ i „visok“ se izračunava na osnovu klasifikacije tridesetogodišnjeg referentnog perioda za „niske“ „srednje“ i „visoke“ godišnje vrednosti.
Okvirni grafikoni na dijagramu pokazuju varijabilnost unutar izabranog perioda, i predstavljaju tipične i ekstremne meteorološke mesece.

Temperatura

Padavine

Osnovna temperatura je 15,5° za trenutni parametar.
Nazad na vrh