Ovo je besplatna proba

Budući predvidljivi vremenski podaci za Bazel mogu se besplatno preuzeti bez ikakvih ograničenja.

Niste prijavljeni. Ako ste već kupili climate+, molimo prijavite se.

Više informacija o climate+

climate+ lokacije (0/0)
Kupci sa climate+ mogu videti svoje aktivirane lokacije ovde. Pristup ostaje aktivan 1 godinu. Bazel je dostupan za besplatnu procenu.

climate+ nudi konzistentne podatke za predviđanje klime u rezoluciji po satu do kraja 21. veka za temperaturu vazduha, padavine. Svi podaci se mogu preuzeti kao CSV datoteke i lako se mogu uvesti u različite aplikacije kao što su Microsoft® Excel ili OpenOffice.

Vremenske serije temperature vazduha i padavina po satu mogu se preuzeti za svaki scenario emisije RCP i za željeni vremenski period (npr. 2071 - 2080). Imajte na umu da su ovo sintetički podaci, tj. da se mogu koristiti za statističke aplikacije, ali NE i za predviđanje vremena za određeni vremenski period (npr. 21. januar 2071. 10:00 UTC).

Obezbeđujemo tri vremenske serije: „Niska“, „Srednja“ i „Visoka“ jer je naučno nemoguće predvideti padavine i temperaturu vazduha za određeni vremenski period toliko u budućnosti. Ovaj metod pomaže korisnicima da razumeju opseg nesigurnosti unutar međugodišnje varijabilnosti.

Klasifikacija „niskih“, „srednjih“ i „visokih“ vrednosti zasniva se na godišnjim prosečnim temperaturama vazduha za tridesetogodišnji referentni period.

Nazad na vrh