meteoblue Ad-free 9 €

Vrchní panel zobrazuje předpověď pro Společný index kvality ovzduší (CAQI) používaný v Evropě od roku 2006. Je to číslo na stupnici od 1 do 100, přičemž nízká hodnota (zelené barvy) znamená dobrou kvalitu ovzduší a vysoká hodnota (červené barvy) znamená špatnou kvalitu ovzduší. CAQI barevný kód je použit v panelech předpovědi znečištění ovzduší na meteograme a udává stupeň znečištění. Pro pylovou předpověď neexistují žádné oficiální pokyny pro barevný kód, protože pyl není součástí předpovědi Indexu kvality ovzduší. Index kvality ovzduší je zvlášť definován pro okolí silnic ("roadside" index) a dále od silnic ("background" index). meteoblue používá background index, protože modely počasí nedokáží reprodukovat malé rozdíly podél silnic. Z toho důvodu měření podél silnic budou ukazovat vyšší hodnoty než předpověď zde.

Druhý panel zobrazuje předpověď částic (PM a pouštní prach) pro Lamastre. Atmosférické častice (PM) jsou mikroskopické pevné nebo tekuté částice nacházející se v ovzduší. Zdroje částic mohou být přírodní nebo antropogenní. Pre verejné zdraví jsou zvláště znepokojivé částice dostatečně malé na to, aby byly vdechnuty a pronikly hluboko do plic. Tyto částice mají průměr menší než 10 mikronů (přibližně 1/7 tloušťky lidského vlasu) a jsou označeny jako PM10. Jde o směs látek, které mohou zahrnovat kouř, saze, prach, sůl, kyseliny a kovy. Tuhé částice se také formují, když plyny z motorových vozidel a průmyslu projdou chemickými reakcemi v atmosféře. PM10 jsou viditelné okem jako opar, který označujeme jako smog. PM10 jsou jedny z nejškodlivějších znečišťovatelů ovzduší.

 • PM10 mohou zvýšit počet a závažnost astmatických záchvatů
 • PM10 spůsobují nebo zhoršují bronchitidu a jiné plicní onemocnění
 • PM10 snižují schopnost těla bojovat s infekcemi

Mezi PM10 patří i jemné tuhé částice označené jako PM2,5, což jsou jemné částice s průměrem nejvýše 2,5 μm. Největší vliv znečištění ovzduší tuhými částicemi na veřejné zdraví má dlouhodobé vystavení částicím PM2,5:

 • PM2,5 zvyšují věkově specifické riziko úmrtnosti zejména na kardiovaskulární příčiny.

Pouštní prach se skládá z částic menších než 62 μm, které pocházejí z pouští. Prachové částice jsou často malé, což vede k vysoké koncentraci PM10 a PM2,5 a ke zdravotním důsledkům s nimi spojenými.

Předpovědi koncentrace plynů znečišťujících ovzduší jsou prezentovány ve třetím panelu. Ozonové (O₃) znečištění v nižší troposféře je způsobeno zejména v obydlených oblastech. Ozón může:

 • Ztížit hluboké a energické dýchání
 • Způsobovat dušnost a bolest při hlubokém nádechu
 • Způsobovat kašel a bolest nebo škrábání v krku
 • Způsobit zápal či poškození dýchacích cest
 • Zhoršit plicní onemocnění jako astma, emfyzém a chronickou bronchitidu
 • Zvyšovat frekvenci astmatických záchvatů
 • Způsobovat zvýšení náchylnosti plic k infekci
 • Nadále poškozovat plíce, i když symptomy zmizely
 • Způsobit chronickou obstrukční plicní nemoc (CHOPN)

Oxid siřičitý (SO₂) je plyn, který je neviditelný a má odporný ostrý zápach. Snadno reaguje s jinými látkami a vytváří škodlivé sloučeniny, jako je kyselina sírová, kyselina siřičitá a sulfátové částice.

 • Krátkodobé vystavění oxidu siřičitému může poškodit lidský respirační systém a ztížit dýchání.
 • SO₂ a jiné oxidy síry mohou přispívat k tvorbě kyselých dešťů, které mohou poškodit citlivé ekosystémy
 • Děti, staří lidé a ti, kteří trpí astmatem, jsou obzvláště citliví na účinky SO₂.

Oxid dusičitý(NO₂) je červenohnědý plyn s charakteristickým ostrým, kousavým zápachem a je významnou látkou znečišťující ovzduší. Hlavním zdrojem oxidu dusičitého je spalování fosilních paliv: uhlí, ropy a zemního plynu. Většina oxidu dusičitého v městech pochází z výfuků motorových vozidel. Oxid dusičitý je významní látkou znečišťující ovzduší, protože přispívá k tvorbě ozónu, který má značné dopady na lidské zdraví.

 • NO₂ vede k zánětu plicní tkáně a může snížit odolnost vůči plicním infekcím
 • NO₂ způsobuje problémy jako sípání, kašlání, rýmu, chřipku a bronchitidu

Prohlášení

Ani Evropská komise, ani ECMWF, ani meteoblue neodpovídají za jakékoliv použití, které může být provedeno na základě předpovědních informací prezentovaných zde. Předpovědi jsou vydávány z atmosférického modelu s 12 km rozlišením. Výsledky nemusí dostatečně korelovat s reálnými koncentracemi. Prosím, konzultujte Váš místní úřad kvality ovzduší, zejména v době vrcholu znečištění nebo výstrahy znečištění.

Zpět nahoru
×
Dobrý den,
zdá se, že používáte blokovač reklam.

Reklama je nezbytná pro udržování našich bezplatných webových stránek s jedinečnými detaily a přesností.

Prosím, zapište www.meteoblue.com do svého blokovače reklam nebo zvažte nákup některého z našich produktů:

Máte již předplatné?
Pak se prosím přihlaste.