კვი შაბ კვი შაბ
25.9 1.10 2.10 8.10
10° 11° 11° 14° 13° 13° 13° 11° 11° 11°
Predictability
60% 60% 45% 40% 50% 20% 35% 55% 55% 45% 40% 30% 35% 30%
ტემპერატურა ( °C)
ნალექი (მმ) / ნალექის ალბათობა (%)
კვი შაბ კვი შაბ
70% 35% 50% 60% 90% 80% 50% 10% 15% 25% 30% 25% 25% 25%

ეს სქემა აჩვენებს 14 დღის ამინდის ტენდენციას 42.71°ჩრ. 1.61°აღმ. () ყოველდღიური ამინდის სიმბოლოებით, მინიმალური და მაქსიმალური ტემპერატურით, ნალექების რაოდენობით და ალბათობით.

  • ტემპერატურის გრაფაში გადახრა გაფერადებულია. რაც უფრო ძლიერი იქნება აღმასვლა და ვარდნა, მით უფრო გაურკვეველი იქნება პროგნოზი. სქელი ხაზი წარმოადგენს ყველაზე სავარაუდო ტენდენციას.
  • ნალექების ცვალებადობა წარმოდგენილია როგორც „T“. ეს გაურკვევლობები ჩვეულებრივ იზრდება პროგნოზირების დღეების რაოდენობასთან ერთად.
  • პროგნოზი იქმნება „ანსამბლის“ მოდელებით. ამინდის პროგნოზის პროგნოზირებადობის უფრო ზუსტად შესაფასებლად გამოითვლება რამდენიმე მოდელის გაშვება სხვადასხვა საწყისი პარამეტრით.

თავში დაბრუნება