Dit is een gratis proef

Historische weergegevens voor Bazel kunnen gratis gedownload worden zonder enige restricties.

U bent niet ingelogd. Als u history+ al heeft aangeschaft, log alstublieft in.

Meer informatie over history+

history+ locaties (0/0)
Klanten met history+ kunnen hier hun geactiveerde locaties zien. Toegang blijft 1 jaar actief. Basel is beschikbaar voor gratis evaluatie.

Locaties

Uw geactiveerde locaties worden hier opgesomd. U kunt naar een andere locatie gaan door op de naam te klikken, of gegevens vergelijken met de huidige locatie door het vakje aan te vinken.

Gewassen

Begin van het seizoen maand

Einde seizoen maand

Instellingen

Risico

Beginjaar van de referentieperiode

Referentieperiode einde jaar

Referentieperiode 2 - beginjaar

Referentieperiode 2 - einde jaar

Voorbeeld

Dit project is gefinancierd uit het "Horizon 2020-programma voor onderzoek en innovatie" van de Europese Unie onder de subsidieovereenkomst 77754, 818182, 818187.

EU flag

Risicoanalyse van het klimaat van gewassen

Voorspelling van weerrisico's voor gewassen

Het diagram van de klimaatrisicoanalyse toont het droogte-, hitte- of vorstrisico voor een geselecteerd gewas op een geselecteerde locatie, berekend over een geselecteerde periode van 1985 tot vandaag.

Opmerking: Dit diagram veronderstelt dat de kijker bekend is met het concept van groeigraaddagen en gewasgroeistadia.

De verticale gekleurde stroken op de achtergrond geven de groeistadia van het geselecteerde gewas aan. De namen van de groeistadia (fenologische ontwikkelingsstadia) op de kleurenbalk staan aan het eind van elk groeistadium (rechts).

Het diagram met de weersvoorspelling geeft het risico aan voor een geselecteerd gewas op basis van droogte, hitte of vorst in het lopende seizoen op een geselecteerde locatie, gebaseerd op een 7-daagse en een seizoensvoorspelling.

Opmerking: Dit diagram veronderstelt dat de kijker bekend is met het concept van groeigraaddagen en gewasgroeistadia.

De kleurenbalk onder het diagram geeft de groeistadia van het geselecteerde gewas aan. De namen van de groeistadia (fenologische ontwikkelingsstadia) op de kleurenbalk onder het diagram staan aan het eind van elk groeistadium.

De horizontale as toont de gecumuleerde groeigraaddagen (GDD), uitgaande van een typische plantdatum voor het geselecteerde gewas. De plantdatum kan worden aangepast via "Seizoensbeginmaand" boven het diagram en "Plantdag" op het Instellingenpaneel. Kalenderdata kunnen van individuele datapunten worden afgelezen door er met de muis overheen te bewegen.

De standaard basis- en grenstemperaturen voor de berekening van de GDD worden gegeven door het geselecteerde gewas.

Gewasgroeistadia

Seizoen start maand: De maand waarin het geselecteerde gewas typisch geplant wordt in Europa. Pas de seizoensbeginmaand naar behoefte aan. In Instellingen (rechtsboven) kunt u ook de dag binnen de seizoensbeginmaand opgeven om de plantdatum aan te geven.

Seizoenseindmaand: De maand waarin het geselecteerde gewas typisch geoogst wordt in Europa. Pas de eindmaand van het seizoen aan indien nodig.

Beginjaar referentieperiode: Het berekende risico is gebaseerd op het weer in de referentieperiode. U kunt het startjaar aanpassen tussen 1985 en vorig jaar.

Referentieperiode vorig jaar: Het berekende risico is gebaseerd op het weer dat in de referentieperiode is waargenomen. U kunt het laatste jaar aanpassen tussen 1986 en vorig jaar.

Referentieperiode 2 startjaar: De gemiddelde waarde van de weervariabele die het risico bepaalt gedurende de referentieperiode 2. U kunt het eerste jaar instellen tussen 1985 en het laatste jaar.

Referentieperiode 2 - eindjaar: De gemiddelde waarde van de weervariabele, die het risico veroorzaakt, gedurende de referentieperiode 2. U kunt het eindjaar aanpassen tussen 1986 en vorig jaar.


Opmerking: Voor locaties op het zuidelijk halfrond worden de begin- en einddata van de seizoenen met zes maanden verschoven.

De groeistadia van de gewassen worden afgeleid uit de gecumuleerde groeigraaddagen die in de literatuur zijn gevonden en in de onderstaande tabel zijn opgenomen. De impact van een weersgebeurtenis op een gewas hangt af van het groeistadium van het gewas, zoals ook in onderstaande tabel is aangegeven. De impactwaarden zijn afgeleid uit de literatuur en uitgedrukt als waarden tussen 0,0 en 1,0, waarbij lage waarden een geringe impact betekenen.

Stage GDD minimum GDD maximum GDD average Drought impact Frost impact Heat impact
Emergence 27 34 31 0.2 1.0 0.1
Flowering 166 195 181 0.8 0.9 0.3
First square 236 264 250 0.8 0.9 0.4
First flower 430 472 451 0.8 0.8 0.4
Open boll 472 528 500 0.3 0.7 0.2
Harvest 1222 1445 1334 0.1 0.5 0.1
Stage GDD minimum GDD maximum GDD average Drought impact Frost impact Heat impact
Emergence n\a n\a 111 0.3 1.0 0.7
6 collars n\a n\a 264 0.9 0.9 0.8
12 collars n\a n\a 483 0.9 0.9 0.9
Last tassel n\a n\a 630 0.2 0.9 0.8
Silking n\a n\a 778 0.3 0.7 0.6
Harvest n\a n\a 1500 0.7 0.7 0.2
Stage GDD minimum GDD maximum GDD average Drought impact Frost impact Heat impact
Emergence 57.1 89.4 74 0.3 1.0 0.2
50% flowering 677.9 899.5 789 0.5 0.9 0.5
100% flowering 746.3 960.5 854 0.7 0.7 0.6
Pod formation 854.5 1125.0 990 1.0 0.5 0.4
Maturity 1453.8 1913.2 1684 0.9 0.3 0.2
Harvest 1694.0 2058.0 1876 0.5 0.1 0.1
Stage GDD minimum GDD maximum GDD average Drought impact Frost impact Heat impact
Emergence 109.0 145.0 127 0.3 0.7 0.8
Leafing 145.0 184.0 165 0.5 0.8 0.7
Tillering 308.0 360.0 334 0.7 0.8 0.6
Stem elongation 489.0 555.0 522 0.9 0.9 0.5
Anthesis 738.0 936.0 837 1.0 1.0 0.5
Seed fill 927.0 1145.0 1036 0.9 0.8 0.5
Dough 1193.0 1438.0 1316 0.7 0.5 0.4
Maturity 1269.0 1522.0 1396 0.4 0.5 0.2
Harvest n\a n\a 1745 0.3 0.3 0.1
Stage GDD minimum GDD maximum GDD average Drought impact Frost impact Heat impact
Emergence n\a n\a 50 0.8 0.1 0.9
Leafing n\a n\a 230 0.9 0.0 1.0
Tillering n\a n\a 334 0.9 0.0 1.0
Stem elongation n\a n\a 1850 0.5 0.2 0.9
Anthesis n\a n\a 2200 0.4 0.6 0.8
Seed fill n\a n\a 2340 0.3 0.7 0.7
Maturity n\a n\a 2570 0.2 0.8 0.7
Harvest n\a n\a 2750 0.1 0.8 0.7
Stage GDD minimum GDD maximum GDD average Drought impact Frost impact Heat impact
Emergence 125.0 160.0 143 0.3 0.9 0.7
Leafing 169.0 208.0 189 0.6 0.9 0.6
Tillering 369.0 421.0 395 0.7 0.8 0.5
Stem elongation 592.0 659.0 626 0.95 0.1 0.7
Anthesis 807.0 901.0 854 0.95 0.5 0.9
Seed fill 1068.0 1174.0 1121 0.9 0.7 0.8
Dough 1434.0 1556.0 1495 0.7 0.8 0.7
Maturity 1538.0 1665.0 1602 0.7 0.9 0.5
Harvest n\a n\a 1825 0.4 0.7 0.1
Stage GDD minimum GDD maximum GDD average Drought impact Frost impact Heat impact
Emergence 125.0 160.0 143 0.3 0.9 0.5
Leafing 169.0 208.0 189 0.6 0.9 0.6
Tillering 369.0 421.0 395 0.7 0.8 0.7
Stem elongation 592.0 659.0 626 1.0 0.1 1.0
Anthesis 807.0 901.0 854 1.0 0.5 1.0
Seed fill 1068.0 1174.0 1121 0.9 0.7 1.0
Dough 1434.0 1556.0 1495 0.7 0.8 0.6
Maturity n\a n\a 1600 0.7 0.9 0.3
Harvest n\a n\a 1700 0.4 0.7 0.1
Stage GDD minimum GDD maximum GDD average Drought impact Frost impact Heat impact
Emergence 109.7 128.8 120 0.5 0.1 0.9
Bud visible 571.6 640.8 607 0.7 0.5 0.9
Immature bud 869.1 1044.8 957 0.8 0.6 0.8
First flowering 1044.8 1335.6 1191 1.0 0.7 0.7
50% flowering 1158.9 1397.3 1279 0.9 0.8 0.6
Last flowering 1357.3 1677.2 1518 0.9 0.9 0.5
Maturity 2187.0 2292.2 2240 0.6 0.7 0.3
Harvest n\a n\a 2310 0.2 0.3 0.2
Stage GDD minimum GDD maximum GDD average Drought impact Frost impact Heat impact
Bud break 40 75 58 1.0 1.0 0.8
Flowering 333 409 371 1.0 0.8 0.7
Veraison 965 1181 1073 0.7 0.6 0.6
Maturity 1251 1940 1596 0.5 0.8 0.5
Harvest 1390 2220 1805 0.2 1.0 0.4
Stage GDD minimum GDD maximum GDD average Drought impact Frost impact Heat impact
Emergence 150.0 200.0 175 0.3 0.7 0.9
Flowering n\a n\a 700 1.0 1.0 0.8
Maturity n\a n\a 1350 0.5 0.4 0.7
Harvest n\a n\a 1745 0.3 0.2 0.6

De verticale as is de waarschijnlijkheid dat de geselecteerde gebeurtenis (droogte, vorst, hitte) zich voordoet. De waarschijnlijkheid is gebaseerd op historische statistieken voor de geselecteerde referentieperiode.

Standaard zijn de gebeurtenissen als volgt gedefinieerd: tijdens een droogtegebeurtenis daalt het beschikbare bodemwater tot minder dan 3 mm, tijdens een vorstgebeurtenis daalt de temperatuur gedurende 3 uur of langer tot onder 0 °C, en tijdens een hittegebeurtenis stijgt de temperatuur gedurende 3 uur of langer tot boven 30 °C. Deze parameters kunnen worden aangepast op het Instellingenpaneel.

Tip: Kies een referentieperiode van ten minste 5 jaar om een bruikbaar diagram te verkrijgen.

Afhankelijk van het droogte-, vorst- of warmterisico geeft de blauwe curve een raming van het beschikbare bodemwater, de dagelijkse minimumtemperatuur, respectievelijk de dagelijkse maximumtemperatuur, op basis van het weer tot op de huidige datum. De magenta curve toont een 7-daagse verwachting, en de tan curves tonen verschillende seizoensverwachtingen gepubliceerd door het Europees Centrum voor weervoorspellingen op middellange termijn (ECMWF) en verschillende nationale weerdiensten.

Tip: Je kunt curven aan- en uitzetten door in de legenda onder het diagram te klikken.

Opmerking: U ziet geen of een deel van de voorspellingscurven als de huidige datum buiten het groeiseizoen van het gekozen gewas valt.

De zwarte en grijze curven tonen het (gemiddelde) gedrag van het weer in referentieperiodes die u kunt definiëren. Bovendien bestrijkt het grijze gebied twee standaardafwijkingen van de gemiddelde waarde van de geselecteerde weervariabele over de afgelopen 35 jaar.

Tip: Kies één afgelopen jaar met hoge rendementen en één met lage rendementen als referentieperioden. Zo kunt u het huidige jaar daarmee vergelijken. Geef voor gewassen die in het ene jaar zijn geplant en in het volgende jaar worden geoogst, het oogstjaar op.

De verticale as is de waarde van de weersvariabele die bepalend is voor de geselecteerde gebeurtenis: beschikbaar bodemwater voor droogtegebeurtenissen, dagelijkse maximumtemperatuur voor hittegebeurtenissen, en dagelijkse minimumtemperatuur voor vorstgebeurtenissen. De waarden van de variabele worden verdeeld in vijf klassen, één voorbij de drempelwaarde voor de gebeurtenis, en vier vóór de drempelwaarde voor de gebeurtenis. Elke klasse wordt geassocieerd met een bepaalde waarschijnlijkheid tussen 0,0 en 1,0 zodat de waarschijnlijkheidswaarde toeneemt naarmate de drempelwaarde wordt benaderd en op 1,0 wordt gezet zodra de drempelwaarde wordt overschreden.

Opmerking: Dit eenvoudige model van waarschijnlijkheid kan verder worden verbeterd, maar zelfs in zijn huidige vorm maakt het diagram het mogelijk (1) aan te geven wanneer de drempelwaarden worden overschreden en (2) het risico uit te drukken als het produkt van de waarschijnlijkheid van een gebeurtenis en de gevolgen daarvan in elk gewasgroeistadium.

De kleuren van de stippen geven het risiconiveau voor het gewas aan volgens de kleurenschaal aan de rechterkant. Het risiconiveau wordt berekend als het product van de waarschijnlijkheid dat zich een droogte-, vorst- of hittegebeurtenis zal voordoen en de impact daarvan op het gewas.

Tip: Voor meer details zie dit witboek over gewasschade.

Het risiconiveau voor het gewas in de verschillende groeistadia als gevolg van droogte, hitte of vorst is het product van waarschijnlijkheid en impact, grafisch weergegeven door de achtergrondkleuren van het diagram.

Tip: Voor meer details zie dit witboek over gewasschade.

Risiconiveau
Zeer hoog
hoog
Matig
Laag
Zeer laag

Instellingen

Planting day (calendar day)


GDD Calculation

Base T (°C) (default: 15)

Base T (°C) (default: 10)

Base T (°C) (default: 10)

Base T (°C) (default: 4)

Base T (°C) (default: 2)

Base T (°C) (default: 4)

Base T (°C) (default: 0)

Base T (°C) (default: 4)

Base T (°C) (default: 10)

Base T (°C) (default: 7)

Limit T (°C) (default: 40)

Limit T (°C) (default: 35)

Limit T (°C) (default: 30)

Limit T (°C) (default: 35)

Limit T (°C) (default: 33)

Limit T (°C) (default: 37)

Limit T (°C) (default: 25)

Limit T (°C) (default: 36)

Limit T (°C) (default: 35)

Limit T (°C) (default: 27)


Drought risk

Soil capacity (mm) (default: 100)

Soil capacity (mm) (default: 100)

Soil capacity (mm) (default: 100)

Soil capacity (mm) (default: 100)

Soil capacity (mm) (default: 100)

Soil capacity (mm) (default: 100)

Soil capacity (mm) (default: 100)

Soil capacity (mm) (default: 100)

Soil capacity (mm) (default: 100)

Soil capacity (mm) (default: 100)

Drought threshold (default: 3)

Drought threshold (default: 3)

Drought threshold (default: 3)

Drought threshold (default: 3)

Drought threshold (default: 3)

Drought threshold (default: 3)

Drought threshold (default: 3)

Drought threshold (default: 3)

Drought threshold (default: 3)

Drought threshold (default: 3)


Frost risk

Frost threshold (default: 0)

Frost threshold (default: 0)

Frost threshold (default: 0)

Frost threshold (default: 0)

Frost threshold (default: 0)

Frost threshold (default: 0)

Frost threshold (default: 0)

Frost threshold (default: 0)

Frost threshold (default: 0)

Frost threshold (default: 0)

Frost duration (hours) (default: 3)

Frost duration (hours) (default: 3)

Frost duration (hours) (default: 3)

Frost duration (hours) (default: 3)

Frost duration (hours) (default: 3)

Frost duration (hours) (default: 3)

Frost duration (hours) (default: 3)

Frost duration (hours) (default: 3)

Frost duration (hours) (default: 3)

Frost duration (hours) (default: 3)


Heat risk

Heat threshold (default: 30)

Heat threshold (default: 30)

Heat threshold (default: 30)

Heat threshold (default: 30)

Heat threshold (default: 30)

Heat threshold (default: 30)

Heat threshold (default: 30)

Heat threshold (default: 30)

Heat threshold (default: 30)

Heat threshold (default: 30)

Heat duration (hours) (default: 3)

Heat duration (hours) (default: 3)

Heat duration (hours) (default: 3)

Heat duration (hours) (default: 3)

Heat duration (hours) (default: 3)

Heat duration (hours) (default: 3)

Heat duration (hours) (default: 3)

Heat duration (hours) (default: 3)

Heat duration (hours) (default: 3)

Heat duration (hours) (default: 3)

Terug naar boven