meteoblue wspierające SmartAgriHubs

Od 2018 roku meteoblue jest częścią projektu SmartAgriHubs EU o cyfrowej transformacji europejskiego sektora rolno-spożywczego. Finałowe wydarzenie odbyło się w Lizbonie, w Portugalii, pod koniec września 2022 roku.


Projekt UE SmartAgriHubs zbudował sieć Digital Innovation Hubs, aby przyspieszyć cyfrową transformację europejskiego sektora rolno-spożywczego, prowadzoną przez Uniwersytet Wageningen. Rozpoczęta w 2018 roku z ponad 100 partnerami, sieć SmartAgriHubs liczy dziś 300+ hubów.


Finał projektu odbył się w Lizbonie w dniach 26-28 września. Pierwszy dzień zgromadził członków projektu; dni 2 i 3 zostały zaprojektowane jako "Dni Synergii" pomiędzy SmartAgriHubs i powiązanymi projektami UE. Ten sam format został zastosowany na początku projektu. Szybko doprowadziło to do intensywnej współpracy i udanych projektów, np. wykorzystania standardowych usług meteoblue w nowym produkcie - platformie dla innowacyjnych technologii dla przemysłu rolniczego. Usługi te zostały następnie rozszerzone o "wirtualną stację pogodową" i wspólnie zaprezentowane rolnikom. Z kolei nasze dane pogodowe o najwyższej dokładności są stale przechowywane w celu stworzenia serii czasowej historycznych danych pogodowych bez konieczności instalowania fizycznej stacji pogodowej.

Podczas projektu zamiast osobistych spotkań zorganizowano hackatony z powodu pandemii Covid-19. meteoblue zapewniło projektowi SmartAgriHub na Łotwie doradztwo, dane meteoblue i diagramy. Realizatorzy projektu stwierdzili, że zautomatyzowane usługi meteoblue, takie jak ocena ryzyka klimatycznego i ryzyko pogodowe upraw, są łatwe do zintegrowania i widzieli kilka różnych przypadków użycia naszych danych do nowych innowacyjnych zastosowań w rolnictwie.


Końcowe wydarzenie pozwoliło partnerom SmartAgriHubs podzielić się aktualnymi wynikami i znaleźć przyszłe możliwości. SmartAgriHubs wzbudził zainteresowanie jego replikacją ze strony krajów afrykańskich, Banku Światowego oraz innych krajów i organizacji, w tym meteoblue, wśród innych zasobów.

Projekt ten otrzymał dofinansowanie z programu Unii Europejskiej Horyzont 2020 w zakresie badań i innowacji na podstawie umowy o dofinansowanie nr 818182.

Cieszymy się, że mogliśmy przyczynić się do realizacji tak innowacyjnego projektu unijnego i liczymy na dalszą współpracę przy projektach naukowych.

Napisz komentarz

Żeby przesyłać komentarze na temat artykułów, musisz mieć konto meteoblue
Powrót do góry