Do pobrania danych pogodowych wymagana jest history+

Nie jesteś zalogowany. Jeśli kupiłeś już historię+, prosimy się zalogować .

Dostęp do >40-letnich, godzinowych danych pogodowych z history+

Dostęp do informacji o pogodzie dla Buenos Aires z history+. Dostępny na całym świecie, niezależne od stacji pogodowych. Pobierz spójne i ciągłe dane godzinowe dla Buenos Aires jako CSV. Można nieodpłatnie przetestować dostęp do danych dla Bazylei..

Więcej informacji na temat historii+


Historyczny raport pogodowy jest ograniczony do ostatnich 2 tygodni.
Aby uzyskać nieograniczony dostęp do danych od roku 1979, tę lokalizację należy aktywować poprzez history+.

Miesiąc rozpoczęcia

Dzień rozpoczęcia

Liczba dni

Wybierz początkowy miesiąc i dzień, a następnie wybierz liczbę dni, które mają być porównywane.

history+ lokalizacje (0/0)
Klienci korzystający z historii+ tutaj mogą zobaczyć swoje aktywowane lokalizacje. Dostęp jest aktywny przez 1 rok. Bazylea jest dostępna do bezpłatnej oceny.

Lokalizacje

W tym miejscu znajduje się lista aktywowanych przez Ciebie lokalizacji. Możesz przejść do innej lokalizacji, klikając jej nazwę, lub porównać dane z aktualną lokalizacją, zaznaczając pole wyboru.

Ustawienia

Temperatura & Ciśn. atm.

Opady

Chmury & Promieniowanie

Wiatr

Informacje o zmiennych pogodowych

 • Temperatura (2m) i wilgotność względna (2m): Porównywalne z pomiarami na wysokości 2 metrów nad ziemią.
 • Suma temperatur aktywnych (2m): Bezwzględna różnica temperatury pomiędzy wartością podstawową (np. 10°C) a graniczną (30°C). Obliczana na podstawie danych godzinowych zamiast dziennego minimum i maksimum.
 • Ciśn. atm.: Atmosferyczne ciśnienie powietrza dostosowane do średniego poziomu morza, najczęściej używane w raportach pogodowych. Ciśnienie lokalne zmienia się wraz z wysokością nad poziomem morza. Miejsca położone wyżej mają niższe lokalne ciśnienie atmosferyczne.
 • Ilość opadów: Całkowita suma opadów obejmująca deszcz, opady konwekcyjne i śnieg. 1 mm o godzinie 10:00 jest porównywalny z pomiarem deszczomierza w godzinach 9:00-10:00.
 • Opady śniegu: Ułamek całkowitego opadu, który pada w postaci śniegu i jest przeliczany na cm zamiast mm.
 • Całkowite zachmurzenie: Procent nieba pokrytego chmurami: 50% oznacza, że połowa nieba jest pokryta chmurami. 0-25% to przeważnie czyste niebo, 25-50% częściowo zachmurzone, 50-85% przeważnie zachmurzone, a powyżej 85% zachmurzone.
 • Zachmurzenie małe, średnie, duże: Pokrycie chmur na różnych wysokościach. Chmury wysokie (8-15 km), takie jak Cirrus, mają mniejsze znaczenie dla całkowitego zachmurzenia niż chmury średnie (4-8 km), takie jak Alto-Cumulus i Alto-Stratus, lub chmury niskie (poniżej 4 km), takie jak Stratus, Cumulus i mgła.
 • Promieniowanie słoneczne: Promieniowanie globalne (rozproszone i bezpośrednie) na płaszczyznę poziomą, podane w watach na metr kwadratowy.
 • Prędkość wiatru: Średnia godzinowa prędkość wiatru na danych poziomach wysokości (np. 10 i 80 metrów nad ziemią) lub ciśnienia (np. 900 hPa). Można wybrać jednostki.
 • Kierunek wiatru: Kierunek wiatru w stopniach, płynnie od 0° (wiatr wiejący z północy), 90° (wiatr wschodni), 180° (wiatr południowy) i 270° (wiatr zachodni) do 359°.
 • Porywy wiatru: Krótkotrwałe turbulencje prędkości wiatru w ciągu godziny. Podmuchy są maksymalną mierzalną prędkością wiatru i wskazują na poziom turbulencji. Są one w większości przypadków wyższe niż zwykłe prędkości wiatru.

Ustawienia

Dystrybucja

Skumuluj każdą serię danych. Użyteczne dla rosnących stopniodni, ilości opadów i innych zmiennych.

Jednostki

Parametr dla sumy temperatur aktywnych (GDD)

Ustawić parametr bazowy i graniczny dla obliczania stopnia wzrostu. Przy wartości granicznej niższej niż bazowa, obliczana jest suma temperatury zimnej.

Powrót do góry