To jest darmowa próba

Historyczne dane pogodowe dla Bazylei można bez pobrać nieodpłatnie, bez jakichkolwiek ograniczeń.

Nie jesteś zalogowany. Jeśli już zakupiłeś historia+, proszę zaloguj się.

Więcej informacji na temat historii+

Selektor dat

Wszystkie wartości w danym zakresie czasu są agregowane i wyświetlane. Możesz łatwo porównać różne sezony lub stworzyć wykresy o wysokiej rozdzielczości.

Lokalizacje history+ (0/0)
Klienci z history+ mogą tutaj zobaczyć swoje aktywowane lokalizacje. Dostęp pozostaje aktywny przez 1 rok. Bazyl jest dostępny do bezpłatnej oceny.

Lokalizacje

W tym miejscu znajduje się lista aktywowanych przez Ciebie lokalizacji. Możesz przejść do innej lokalizacji, klikając jej nazwę, lub porównać dane z aktualną lokalizacją, zaznaczając pole wyboru.

Ustawienia

Wysoka rozdzielczość

Ten histogram wyświetla występowanie wartości lub klas wartości w danym zakresie czasu.

Histogram

Tylko zaznaczone obszary na mapie mają wysoką rozdzielczość.

Mapa stref w wysokiej rozdzielczości

Temperatura & Ciśnienie

Opady

Wiatr

Promieniowanie

Ustawienia

Szerokość histogramu

Klasyfikacja wartości. Rozdzielczość wartości 5 kategoryzuje dane w krokach co 5 wartości: 0-5 km/h, 5-10, 10-15...

Dystrybucja

Temperatura

Jednostki

Powrót do góry