Αυτή είναι μια δωρεάν δοκιμή

Μπορεί να γίνει λήψη του ιστορικού του καιρού της Βασιλείας δωρεάν, χωρίς κανένα περιορισμό.

Δεν έχετε συνδεθεί. Αν έχετε ήδη αγοράσει το history+, παρακαλούμε συνδεθείτε.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το history+

Επιλογέας ημερομηνίας

Όλες οι τιμές στο χρονικό εύρος συγκεντρώνονται και εμφανίζονται. Μπορείτε εύκολα να συγκρίνετε διαφορετικές εποχές ή να δημιουργήσετε γραφήματα υψηλής ανάλυσης.

history+ τοποθεσίες (0/0)
Οι πελάτες με history+ μπορούν να δουν τις ενεργοποιημένες θέσεις τους εδώ. Η πρόσβαση παραμένει ενεργή για 1 έτος. Η Βασιλεία είναι διαθέσιμη για δωρεάν αξιολόγηση.

Τοποθεσίες

Οι ενεργοποιημένες τοποθεσίες σας παρατίθενται εδώ. Μπορείτε να μεταβείτε σε μια άλλη τοποθεσία κάνοντας κλικ στο όνομα ή να συγκρίνετε τα δεδομένα με την τρέχουσα τοποθεσία επιλέγοντας το πλαίσιο.

Ρυθμίσεις

Υψηλή ανάλυση

Αυτό το ιστόγραμμα εμφανίζει τις εμφανίσεις τιμών ή κατηγοριών τιμών σε ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

Ιστόγραμμα

Μόνο οι σημειωμένες περιοχές του χάρτη έχουν υψηλή ανάλυση.

Χάρτης ζωνών υψηλής ανάλυσης

Θερμοκρασία & Πίεση

Υετός

Άνεμος

Ακτινοβολία

Ρυθμίσεις

Πλάτος ιστογράμματος

Ταξινόμηση αξιών. Η ανάλυση τιμών 5 κατηγοριοποιεί τα δεδομένα σε βήματα τιμών 5: 0-5 km/h, 5-10, 10-15...

Διανομή

Θερμοκρασία

Μονάδες

Επιστροφή στην κορυφή