Lesné požiare v Novom Škótsku (Kanada)

V súčasnosti platia výstrahy pred lesnými požiarmi na východnom pobreží Nového Škótska, ktoré sú viditeľné aj na našich meteorologických mapách.

Sezóna lesných požiarov v Novom Škótsku (Kanada) sa zvyčajne začína v polovici marca. V priebehu posledných 5 rokov sa tu ročne vyskytlo celkovo 110 až 190 lesných požiarov. V minulom roku bolo v dôsledku požiarov spálených viac ako 3 000 ha pôdy. Apríl a máj patria k mesiacom s najvyšším počtom požiarov v regióne. Preto požiare v tomto ročnom období nie sú v tomto regióne ničím výnimočným.

Tento týždeň čelia časti Nového Škótska vážnym a neuveriteľne závažným požiarom. Silný vietor spôsobuje, že je ťažké ich kontrolovať. Čísla ukazujú, aká vážna je v súčasnosti situácia: V tomto roku bolo zaznamenaných už 188 požiarov. Hlavne v dôsledku súčasných lesných požiarov sa veľkosť spálenej plochy v tomto roku zvýšila už na celkovo 10 000 hektárov - a sezóna lesných požiarov sa stále nekončí.

Za posledných niekoľko dní sa objavilo niekoľko lesných požiarov vo viacerých okresoch. Zasiahnuté sú najmä regionálna obec Halifax a okres Shelburne, kde boli spustené evakuačné opatrenia a varovania. Požiare vo Westwood Hills a pri jazere Barrington stále nie sú pod kontrolou. Satelitné snímky (pozri video) ukazujú dym a hmlu, ktoré neustále stúpajú z mohutného požiaru nachádzajúceho sa na južnom cípe polostrova. Nezabudnite, že obraz dymového mraku môže počas miestnej noci zmiznúť.

Lesné požiare majú silný vplyv na kvalitu ovzdušia a koncentráciu častíc v atmosfére. Na našich mapách tuhých častíc (prvý snímok) a kvality ovzdušia (druhý snímok) je na juhu Nového Škótska vidieť výrazný červený "hotspot" - hovoriaci o veľmi znečistenom ovzduší.

V čase klimatických zmien sa môže v závislosti od lokality zvýšiť riziko vzniku lesných požiarov. Na minimalizáciu hospodárskych, ekologických a sociálnych dôsledkov je nevyhnutné vopred plánovať a pripraviť sa. Naše hodnotenia klimatických rizík umožňujú odhadnúť potenciálne riziká súvisiace s klímou pre vašu záujmovú lokalitu, pričom zohľadňujú extrémne poveternostné udalosti a ich dôsledky do budúcnosti.

V neposlednom rade želáme všetko dobré všetkým, ktorých postihli požiare v Novom Škótsku.

Napísať komentár

Na komentovanie článkov potrebujete mať meteoblue účet
Späť nahor